1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraatgroep Future Food Systems

Lectoraatgroep Future Food Systems

Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.

toekomstige voedselsystemen

Over het lectoraat

Doel

Het doel van de lectoraatgroep Future Food Systems is het versnellen van de transitie naar duurzame voedselsystemen. Verduurzaming alleen is niet voldoende: er is een transitie nodig in de manier waarop voedsel geproduceerd, gewaardeerd en geconsumeerd wordt. De lectoraatgroep werkt zowel aan interventiestrategieën als aan nieuwe businessmodellen. 

Onderzoeksprogramma

Voedsel is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en ons welbevinden, maar voedsel is ook gerelateerd aan urgente en mondiale duurzaamheidsopgaven: 

 • Er is een toenemende mondiale zorg voor humane gezondheid door groei van voedselgerelateerde ziekten naast persistente voedselonzekerheid 
 • Planetaire grenzen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, zoetwatergebruik en stikstof- en fosfaatcycli worden overschreden 
 • Vedselverspilling 
 • Sociale onrechtvaardigheid met betrekking tot lonen en arbeidsomstandigheden in voedselketens (o.a. FAO, 2019; IPCC, 2019) 

Een recente schatting geeft aan dat de maatschappelijke kosten voor gezondheid, economie en milieu van het mondiale voedselsysteem 12 biljoen dollar bedragen – 20% meer dan de marktwaarde van voedselsystemen (Pharo et al, 2019). Daarom is duidelijk dat verduurzaming van het huidige voedselsysteem niet voldoende is. Als we de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties willen halen, is er een transitie nodig in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, gewaardeerd en geconsumeerd wordt.  

Onderzoekslijnen

Bij lectoraatgroep Future Food Sysyems staan 3 samenhangende pijlers centraal: 

 • Praktijkonderzoek naar de dynamiek in (huidige) voedselsystemen op verschillende schaalniveaus 
 • Participatieve toekomstverkenningen naar duurzame voedselsystemen 
 • Verkennen van transitiepaden die leiden tot system-based interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die transitie kunnen versnellen 
Grafische weergave proces transitie future food systems
Publicaties

Gezamenlijke publicaties

Toekomstverkenning agrofood 2050 Transitiecoalitie Voedsel
Lectoren Frederike Praasterink en PJ Beers van het lectoraat Future Food Systems deden in januari 2020 binnen de Transitiecoalitie Voedsel een toekomstverkenning naar de agrofoodsector in 2050. Bekijk het rapport

 

Publicaties/optredens lector Frederike Praasterink

Nationale voedseldialoog
In aanloop naar de UN Food Systems Summit later dit jaar was op 1 juni de Nationale Voedseldialoog, georganiseerd door Ministeries van LNV, BZ en VWS. Frederike was tafelgast in haar rol als penvoerder van het NWA programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’.

Publicaties/optredens lector PJ Beers 

Partnerschappen

Structurele samenwerkingspartner is de Transitiecoalitie Voedsel, een netwerkorganisatie met ruim 200 leden uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden (steden, provincies, landelijk). Missie is transitie naar een duurzaam voedselsysteem: gezonde mensen op een gezonde planeet.

Lector Frederike Praasterink is penvoerder van een NWA Consortium ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ bestaande uit ruim 35 partners uit universiteiten, hogescholen en werkveldpartijen. Dit programma is in maart 2021 gestart en loopt tot 2025.

Lector PJ Beers leidt het onderzoeksprogramma 'Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie', een partnerschap waarin hij samenwerkt met Achmea, Flynth accountants, ZLTO, LTO-Noord, NAJK, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Rabobank, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van LNV. Daarnaast leidt hij het Kennisteam van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, een samenwerking van HAS Hogeschool, DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Inholland en Wageningen Economic Research.

Projecten

 • Masterclass Expeditie Toekomst

  Masterclass Expeditie Toekomst

  pubDate
  13-09-2022

  Hoe denken jongeren over de toekomst van voedsel, landbouw en leefomgeving? Het lectoraat Future Food Systems van HAS green academy organiseerde net voor de zomer van 2022 de vijfdaagse masterclass Expeditie Toekomst over dit onderwerp.

Lectoren

 • foto Frederike

  Ir. Frederike Praasterink

  Lector Future Food Systems en penvoerder NWA coalitie Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

  F.Praasterink@has.nl
  F.Praasterink@has.nl
  Linkedin
  Linkedin
 • Portret Lector PJ Beers

  Dr. P.J. Beers

  Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie

  P.Beers@has.nl
  P.Beers@has.nl
  Linkedin
  Linkedin

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 8: Eerlijk werk en economische groei
 • Sustainable Development Goal 11: Duurzame steden en gemeenschappen
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • illustratie Healthy Farming

  Lectoraat Healthy Farming

  Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het onderzoeken van knelpunten in de veehouderij en het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. 

 • Tablets en koeien

  Lectoraat Precision Livestock Farming

  Het lectoraat Precision Livestock Farming richt zich op smart farming en het preciezer kunnen sturen van de bedrijfsvoering met behulp van data. Het lectoraat laat zich daarbij inspireren door sectoren binnen en buiten de landbouw.