1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring richt zich op het toepassen van innovatieve technieken voor biomonitoring – zoals automatische beeld- en geluidsherkenning - op concrete maatschappelijke vraagstukken. Zo wil het lectoraat bijdragen aan het beschermen en behouden van onze biodiversiteit.

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat tot doel om innovatieve technieken voor biomonitoring toe te passen op concrete maatschappelijke vraagstukken, deze te valideren én verder mee te ontwikkelen. Hiermee draagt het lectoraat bij aan het beschermen van de biodiversteit.  

Onderzoeksprogramma

De biodiversiteit staat meer dan ooit onder druk. Daarom heeft HAS green academy samen met Naturalis het lectoraat Innovatieve Biomonitoring opgezet. Het beschermen en behouden van biodiversiteit staat centraal. 

Ontwikkelingen als intensieve landbouw, urbanisatie en klimaatverandering hebben de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten ongewenst snel doen afnemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons ecosysteem. Het wordt daarom steeds belangrijker om de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen te meten en effecten van ingrijpen te monitoren. 

Slimme combinaties 

Het lectoraat past innovatieve technieken voor biomonitoring toe op concrete maatschappelijke vraagstukken. Ook zet het lectoraat zich in op het valideren en verder ontwikkelen van deze technieken. De uitdaging daarbij is op zoek te gaan naar nieuwe onverwachte slimme combinaties en toepassingen van technieken die het detecteren en monitoren van soorten eenvoudig(er) maken en bijdragen aan het vroegtijdig en effectief inzetten van (natuur)beschermingsmaatregelen. 

Naturalis als partner 

Uniek voor dit lectoraat is de samenwerking met Naturalis, hèt biodiversiteitsinstituut in Nederland. Van oudsher is Naturalis een bekende partner van universiteiten en academische instituten in het doen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met het mede opzetten van het lectoraat Innovatieve Biomonitoring bij HAS green academy maakt Naturalis zich nu ook sterk voor toepassingsgericht onderzoek. In de kenniskring leveren medewerkers van Naturalis Biodiversity Center een actieve bijdrage. 

Midden in de praktijk  

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat wordt direct verbonden met de leerlijnen in het onderwijs. Zo profiteren studenten van opgedane kennis en ervaring en kunnen zij via echte praktijkopdrachten actief bijdragen aan het verder vergroten daarvan. Daarbij zet het lectoraat sterk in op samenwerking met: 

 • andere lectoraten 
 • kenniscentra 
 • waterschappen 
 • overheid 
 • bedrijfsleven 
 • andere onderwijsinstellingen 
Onderzoekslijnen

Aansluitend op de expertise van Naturalis, richt het lectoraat Innovatieve Biomonitoring zich in eerste instantie op 2 specifieke technieken voor soortherkenning. Beide technieken lenen zich uitstekend voor toegepast onderzoek: 

 • (environmental) DNA 
 • automatische beeld- en geluidsherkenning 

Daarnaast richt het lectoraat zich op 3 specifieke soortgroepen: 

 • (invasieve) exoten 
 • zeldzame en/of beschermde soorten die moeilijk te detecteren zijn 
 • pesten en plagen 
Publicaties

Afstudeeropdrachten

BO-posters 2022

In de media

Natuur monitoren vanuit de luie stoel, NatureToday.com, 7 mei 2022

Automatische beeldherkenning ook handig bij plaagsoorten. Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 2 (pagina 10-11)

Detectie van plaagdieren met DNA. Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 1, 2021 (pagina 12/13)


Lectoraat Innovatieve Biomonitoring. Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 4, 2020 (pagina 14)


HAS Hogeschool: de sterke schakel tussen kennis en praktijk. Verschenen in: Regio in Bedrijf, juli 2019

Wie of wat vangt de beverrat? Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 3, 2019 (pagina 28/29)

Projecten

 • tijger

  Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

  pubDate
  25-08-2022

  Dit groot interdisciplinaire onderzoeksproject, met partners uit Nederland, Nepal en India, richt zich op het redden van de tijger aan de voet van de Himalaya. Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger.

 • betwants

  Detectie van bedwantsen door middel van eDNA

  pubDate
  25-08-2022

  Binnen deze haalbaarheidsstudie wordt de praktische en economische haalbaarheid van een bedwantsdetectiekit op basis van eDNA bepaald. Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring ontwikkelt samen met BioMon een detectiekit waarmee het DNA van de bedwants uit huisstof geïsoleerd en gedetecteerd kan worden.

 • plaagsoorten

  Weet wat er leeft

  pubDate
  25-08-2022

  In een vier jaar durend project werkt een groot consortium waaronder HAS green academy samen aan het voorspellen van de ontwikkeling van plagen in de kas. Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring begeleidt meerdere onderwijsprojecten en afstudeeropdrachten.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 14: Leven in het water
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

 • toekomstige voedselsystemen

  Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.