1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft tot doel om biodiversiteit in beeld te brengen en over de tijd te monitoren, gebruikmakend van innovatieve technieken die toepasbaar gemaakt worden voor vragen uit de praktijk. Op deze manier draagt het lectoraat bij aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit.

Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft tot doel om biodiversiteit in beeld te brengen en over de tijd te monitoren, gebruikmakend  van innovatieve technieken zoals automatische beeldherkenning en ‘environmental’ DNA. De techniek staat niet stil en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Belangrijk is om deze technieken toepasbaar te maken, te valideren en ze geschikt te maken voor vragen uit de praktijk. Op deze manier draagt het lectoraat bij aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit.

Onderzoeksagenda

De biodiversiteit staat meer dan ooit onder druk. Ontwikkelingen als intensieve landbouw, urbanisatie en klimaatverandering hebben de verscheidenheid aan dier- en plantensoorten ongewenst snel doen afnemen met alle nadelige gevolgen van dien voor ons ecosysteem. Het wordt daarom steeds belangrijker om de biodiversiteit in kaart te brengen, verliezen te meten en effecten van ingrijpen te monitoren. 

Naturalis als partner

Uniek voor dit lectoraat is de samenwerking met Naturalis, hèt biodiversiteitsinstituut in Nederland. Van oudsher is Naturalis een bekende partner van universiteiten en academische instituten in het doen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Met het mede opzetten van het lectoraat Innovatieve Biomonitoring bij HAS green academy maakt Naturalis zich nu ook sterk voor toepassingsgericht onderzoek. In de kenniskring van het lectoraat leveren medewerkers van Naturalis Biodiversity Center een actieve bijdrage.

Midden in de praktijk 

Het onderzoeksprogramma van het lectoraat wordt voornamelijk uitgevoerd door studenten van de HAS green academy onder begeleiding  van de lector of docent -onderzoekers van het lectoraat. Zo profiteren studenten van opgedane kennis en ervaring en kunnen zij via de praktijkopdrachten actief bijdragen aan het verder vergroten daarvan. Onderzoek wordt gefinancierd vanuit de praktijk of door middel van subsidies. Daarbij zet het lectoraat sterk in op samenwerking met o.a. het bedrijfsleven, NGO’s, (semi)overheid, waterschappen en natuurbeschermingsorganisaties.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich op 3 gebieden:

 • natuur/landbouw
 • stad
 • gebouwen (zoals kassen)

Bij alle drie de gebieden staan vragen centraal zoals waar en hoe is de inzet van nieuwe (in combinatie met oude) technieken het meest kansrijk (zoals automatische natuurmonitoring) en hoe kunnen we de effecten op biodiversiteit van bepaalde ingrepen monitoren (bijvoorbeeld het effect van van natuurinclusieve landbouw op biodiversiteit)?

Innovatieve technieken

Aansluitend op de expertise van Naturalis, richt het lectoraat Innovatieve Biomonitoring zich in eerste instantie op 2 specifieke technieken voor soortherkenning (environmental) DNA (eDNA) en automatische beeldherkenning. Beide technieken lenen zich uitstekend voor toegepast onderzoek.

De uitdaging daarbij is op zoek te gaan naar nieuwe onverwachte slimme combinaties en toepassingen van technieken die het detecteren en monitoren van soorten eenvoudig(er) maken en bijdragen aan het vroegtijdig en effectief inzetten van (natuur)beschermingsmaatregelen. Daarnaast worden ook de meer traditionele meetmethodes in onderzoeken gebruikt.

Publicaties

Rapportages, samenvattingen en artikelen

Bekijk alle rapportages, samenvattingen en artikelen van projecten van het lectoraat in Greeni

Storymap lectorale rede 17 mei 2022

De lectorale rede die Margje Voeten hield op 17 mei 2022 is beschikbaar als storymap

Bioblitz 17 mei 2022

Op 17 mei hield we de eerste Bioblitz: studenten en docenten gingen namens de opleiding Toegepaste Biologie zoveel mogelijk soorten planten en dieren tellen op het HAS-terrein en het naastgelegen Westerpark. De resultaten vind je op waarneming.nl en in deze video

In de media

Vinden zonder te zoeken, dat is de winst van eDNA, biotechnologie.nl, 9 juni 2023

Automatische beeldherkenning en eDNA als monitoringstechnieken voor plagen en bestrijders, glastuinbouwnederland.nl, 11 april 2023

Natuur monitoren vanuit de luie stoel, NatureToday.com, 7 mei 2022

Automatische beeldherkenning ook handig bij plaagsoorten. Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 2 (pagina 10-11)

Detectie van plaagdieren met DNA. Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 1, 2021 (pagina 12/13)


Lectoraat Innovatieve Biomonitoring. Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 4, 2020 (pagina 14)


HAS Hogeschool: de sterke schakel tussen kennis en praktijk. Verschenen in: Regio in Bedrijf, juli 2019

Wie of wat vangt de beverrat? Verschenen in: Dierplagen Informatie, nummer 3, 2019 (pagina 28/29)

Projecten

 • tijger

  Save the tiger in the cloud

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring, een onderzoeksgroep gericht op datascience en de opleiding Applied Geo-information Science van HAS green academy werken samen met SURF Cloud Research Consulting aan een pilotstudie om een cloud-dienst te ontwikkelen die de benodigde satellietbeelden automatisch opslaat en verwerkt op Azure en vervolgens gebruikt als input voor ruimtelijke analyses.

 • FABforward

  FABforward

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring participeert namens HAS green academy in het onderzoeksproject FABforward. Functionele agrobiodiversiteit (FAB) heeft veel potentie als het gaat om het verhogen van de biodiversiteit en het verlagen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. En dit zonder verlies van opbrengst tot gevolg te hebben.

 • project combined

  COMBINED

  Vanuit het lectoraat Innovatieve Biomonitoring van HAS green academy werken we de komende 6 jaar samen met partner Naturalis mee aan het onderzoeksproject COMBINED. Dit project richt zich op de vraag hoe veranderingen in de biodiversiteit en het klimaat elkaar in de Nederlandse landschappen beïnvloeden.

 • Groenblauwe Stad

  HAS green academy voert samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Hanzehogeschool en Hogeschool Inholland het tweejarige onderzoek Groenblauwe Stad uit. Hiermee dragen we onder andere bij aan het bevorderen van de biodiversiteit en leefbaarheid, evenals het verbeteren van de gezondheid van de bewoners.

 • ecologische waterkwaliteit

  Meten bedreigingen waterkwaliteit beeksystemen

  Het lectoraat Innovatieve Monitoring ontwikkelt een methodiek om individuele bedreigingen in beeksystemen te identificeren. Zo kunnen overheden en natuurbeschermers maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

 • plaagsoorten

  Weet wat er leeft

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring begeleidt meerdere onderwijsprojecten en afstudeeropdrachten in het project Weet wat er Leeft gericht op het automatiseren van de detectie van plagen en biologische bestrijders in de kas.

 • tijger

  Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

  Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger in groot interdisciplinaire onderzoeksproject.

Studenten en projecten

De onderzoeken binnen het lectoraat worden allemaal met en door studenten uitgevoerd binnen de opleidingen Toegepaste Biologie, Applied Geo Information Science en Milieukunde van HAS green academy. Daarnaast is ook ruimte voor stages door studenten van verschillende hogescholen en universiteiten.

Ben je geïnteresseerd in 1 van deze projecten of andere stagemogelijkheden?

Neem dan snel contact op Bruce Schoelitsz.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 14: Leven in het water
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • afbeelding Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

  Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers. Ook kijkt het lectoraat naar hoe er voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel met voldoende verdienvermogen kan ontstaan.

 • zandloper-ellenweerman

  Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen: 'verbinden van landbouw en natuur' richt zich op de vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap.

 • De bodem werkt!

  Lectoraat Levende bodem werkt!

  Het lectoraat Levende bodem werkt! richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Meer leren over dit onderwerp?