1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers. Ook kijkt het lectoraat naar hoe er voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel met voldoende verdienvermogen kan ontstaan.

afbeelding Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw heeft als doel het onderzoeken hoe een grotere groep boeren met natuurinclusieve landbouw aan de slag kan. Dit doet het lectoraat door niet alleen het ondernemerschap van individuele boeren centraal te zetten, maar ook het gebied en het systeem waarin boeren actief zijn te onderzoeken. 

Onderzoeksagenda

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van landbouw waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van het natuurlijke systeem. Een manier van boeren die bijdraagt aan biodiversiteit, bodem, klimaat en het landschap. Deze vorm van landbouw kan tevens een antwoord zijn op tal van maatschappelijke opgaven waarmee de landbouwsector geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, klimaatadaptatie, stikstof en biodiversiteitsverlies. 

Verdienmodel 

Natuurinclusieve landbouw kan echter alleen op schaal worden toegepast wanneer het samengaat met een kloppend verdienmodel; vergroenen kan immers niet als je rood staat. Uit het eerste termijn van het lectoraat (onder de titel Innovatief Ondernemen met Natuur) is gebleken dat de mogelijkheden om als individuele ondernemer tot een goed verdienmodel te komen beperkt zijn en zwaar leunen op persoonlijke motivatie, ondernemerschap en bedrijfsspecifieke omstandigheden. 

Haalbaar en toepasbaar 

Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt op welke manieren er voor een grotere groep boeren kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve landbouw door niet alleen het ondernemerschap van individuele boeren centraal te zetten, maar ook het gebied en het systeem waarin boeren actief zijn te onderzoeken. Binnen het lectoraat staat het perspectief van de boeren voorop: het moet haalbaar en toepasbaar zijn. 

Publicaties

Projecten

 • watersysteem

  Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

  De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw participeren in 2 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

 • Den Food Bosch

  Voedselbossen

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw van HAS green academy geeft een vervolg aan een eerder opgezette onderzoekslijn gericht op de economische aspecten van een voedselbos. Over deze aspecten is nog weinig over bekend.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doet onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties.

 • natuurakker

  Natuurakker

  De Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw brengt in kaart hoe een akker met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied eruit ziet en vice versa.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • De bodem werkt!

  Lectoraat Levende bodem werkt!

  Het lectoraat Levende bodem werkt! richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

 • Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

  Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft tot doel om biodiversiteit in beeld te brengen en over de tijd te monitoren, gebruikmakend van innovatieve technieken die toepasbaar gemaakt worden voor vragen uit de praktijk. Op deze manier draagt het lectoraat bij aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit.

 • zandloper-ellenweerman

  Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen: 'verbinden van landbouw en natuur' richt zich op de vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap.

Gerelateerde bedrijfsopleidingen

 • hand in gras bij boterbloemen

  Cursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  2 dagen

  In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

Meer leren over dit onderwerp?