Projecten

Binnen HAS green academy werken studenten, lectoren, docentonderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld samen binnen allerlei soorten projecten in de domeinen agro, food en leefomgeving, zowel nationaal als internationaal.

Professionals in een meeting

Denk bij projecten aan afstudeeronderzoeken, maar ook aan projecten binnen minors en onderwijsmodules. De projecten worden zorgvuldig gekozen en uitgevoerd en meestal vallen ze onder het onderzoeksprogramma zoals vastgesteld voor de komende jaren. Hieronder vind je een selectie uit deze projecten.

Projecten

Expertise
 • gereedschapskist

  VerleidingsToolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • gereedschapskist

  Innovation Toolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op het ontwikkelen van een Toolbox met tooltypes en tools die studenten, docenten en professionals kunnen inzetten bij het ontwerpen van producten en concepten.

 • goed verpakt

  Goed Verpakt

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten en wil hier in 2 jaar tijd overzicht over krijgen.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge dat als doel heeft hbo-studenten bewustmaken van voedselverspilling in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie.

 • plaagsoorten

  Weet wat er leeft

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring begeleidt meerdere onderwijsprojecten en afstudeeropdrachten in het project Weet wat er Leeft gericht op het automatiseren van de detectie van plagen en biologische bestrijders in de kas.

 • betwants

  Detectie van bedwantsen door middel van eDNA

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring ontwikkelt samen met BioMon een detectiekit waarmee het DNA van de bedwants uit huisstof geïsoleerd en gedetecteerd kan worden.

 • tijger

  Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

  pubDate
  25-08-2022

  Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger in groot interdisciplinaire onderzoeksproject.

 • Klimaatrobuuste landschappen

  Klimaatrobuuste landschappen beekdal Aa of Weerijs

  pubDate
  25-08-2022

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen onderzoekt hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kan worden en wat dit betekent voor ecosysteemdiensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Collegereeks What about Soil

  pubDate
  23-08-2022

  In de collegereeks ‘What About Soil?’ van het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame Bodem vindt kennisuitwisseling plaats over de bodem in de breedste zin van het woord.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  pubDate
  22-08-2022

  De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

 • natuurakker

  Natuurakker

  pubDate
  22-08-2022

  De Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw brengt in kaart hoe een akker met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied eruit ziet en vice versa.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw onderzoekt kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doet onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • voedselbos

  Voedselbossen

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw geeft een vervolg aan een eerder opgezette onderzoekslijn gericht op de economische aspecten van een voedselbos waar nog weinig over bekend is.

 • catering

  Gezondere voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid doet samen met het Koning Willem I College en foodservicepartners helpt de foodserviceprofessional in het bereiden van gezondere gerechten. Onder meer menulabelling wordt meegenomen als mogelijke tool.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  pubDate
  22-08-2022

  Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke doelgroepen met eigen behoeften komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven te helpen met productinnovaties die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen.

 • etikel voedingsmiddel

  Gezonde product samenstelling: de rol van fooddata

  pubDate
  19-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid monitort de voortgang van verbeteringen in het productaanbod en bekijkt of het gezonder wordt. Ook is er aandacht voor de rol van fooddata in de voedingsindustrie.

 • varken

  Varkensgeluid, stress en gezondheid

  pubDate
  18-08-2022

  In samenwerking met NoldusIT, Connecting Agri&Food en Fontys Venlo heeft het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek gedaan naar varkensgeluid in de stal en gedrag en gezondheid van varkens.

 • kuiken

  Welzijn en gezondheid bij vleeskuikens

  pubDate
  18-08-2022

  Doel van KIEM-project ‘Slimme sensoren voor welzijn vleeskuikens’ van het lectoraat Precision Livestock Farming is het monitoren van gezondheid en welzijn met behulp van slimme sensoren in de vleeskuikenstal.

 • koe

  Ademlucht en pensgezondheid bij melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een langlopend project bekijkt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Courage of het mogelijk is om in uitgeblazen lucht van melkkoeien vluchtige vetzuren, methaan of aceton te bepalen.

 • koe

  Sociaal gedrag melkkoeien op de kaart

  pubDate
  18-08-2022

  Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Het lectoraat Precision Livestock Farming doet hier meerjarig onderzoek naar.

 • hond

  Activiteit en welzijn van assistentiehonden

  pubDate
  18-08-2022

  In verschillende projecten werkt het lectoraat Precision Livestock Farming met activiteitsmeters bij honden gericht op de beweging van zowel assistentiehonden als huishonden.

 • varken

  Gezondheid en klimaat van varkens

  pubDate
  18-08-2022

  Het lectoraat Precision Livestock Farming doet onderzoek naar het klimaat en de gezondheid van vleesvarkens. De focus ligt op het verzamelen van data, de inzet van nieuwe technieken en best practices.

Filters

Expertise