Projecten

Binnen HAS green academy werken studenten, lectoren, docentonderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld samen binnen allerlei soorten projecten in de domeinen agro, food en leefomgeving, zowel nationaal als internationaal.

Professionals in een meeting

Denk bij projecten aan afstudeeronderzoeken, maar ook aan projecten binnen minors en onderwijsmodules. De projecten worden zorgvuldig gekozen en uitgevoerd en meestal vallen ze onder het onderzoeksprogramma zoals vastgesteld voor de komende jaren. Hieronder vind je een selectie uit deze projecten.

Projecten

Expertise
 • bollenstreek

  Living Lab B7

  pubDate
  22-08-2022

  De komende jaren participeert HAS green academy vanuit het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw in het Living Lab B7 (Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek).

 • natuurakker

  Natuurakker

  pubDate
  22-08-2022

  Het concept Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Studenten van de HAS hebben vanuit het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw verschillende onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe een akker eruit zou zien met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied en vice versa.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Dit onderzoek van het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw richt zich op kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Dit leidt tot een zoektocht voor de vele betrokken actoren. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties van kringlooplandbouw.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doen we volop onderzoek naar het verdienvermogen ervan en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • voedselbos

  Voedselbossen

  pubDate
  22-08-2022

  Er is volop belangstelling voor het fenomeen voedselbossen. Hoewel er al veel enthousiasme bestaat voor voedselbossen, was er nog weinig bekend over de economische aspecten van een voedselbos. Dit was voor het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur aanleiding om hier een onderzoekslijn voor op te zetten. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw geeft hier een vervolg aan.

 • catering

  Gezonder voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  In samenwerking met de Horeca-opleiding van het Koning Willem I College en andere foodservicepartners richt het lectoraat Voeding en Gezondheid zich op de foodserviceprofessional. Hoe kunnen we die ondersteunen in het bereiden van gezondere gerechten, met welke tools? Hierbij wordt menulabelling meegenomen als mogelijke tool.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  pubDate
  22-08-2022

  Iedere doelgroep heeft specifieke voedingsbehoeften. Naast de samenstelling, is ook de beleving en bewustwording van belang. Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke verkoopkanalen komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  pubDate
  22-08-2022

  Voor een breder assortiment aan gezonde en smakelijke producten zijn nieuwe productinnovaties nodig die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen. Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven hiermee te helpen.

 • etikel voedingsmiddel

  Gezonde product samenstelling: de rol van fooddata

  pubDate
  19-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid monitort onder meer de voortgang van verbeteringen in het productaanbod en bekijkt of het gezonder wordt (minder zout, suiker, verzadigd vet). Daarnaast is er aandacht voor de steeds groter wordende rol van food data binnen de voedingsindustrie.

 • varken

  Varkensgeluid, stress en gezondheid

  pubDate
  18-08-2022

  In samenwerking met NoldusIT, Connecting Agri&Food en Fontys Venlo doet het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek naar varkensgeluid in de stal en gedrag en gezondheid van varkens.

 • kuiken

  Welzijn en gezondheid bij vleeskuikens

  pubDate
  18-08-2022

  Doel van KIEM-project ‘Slimme sensoren voor welzijn vleeskuikens’ van het lectoraat Precision Livestock Farming is het monitoren van gezondheid en welzijn met behulp van slimme sensoren in de vleeskuikenstal.

 • koe

  Ademlucht en pensgezondheid bij melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een langlopend project bekijkt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Courage of het mogelijk is om in uitgeblazen lucht van melkkoeien vluchtige vetzuren, methaan of aceton te bepalen.

 • koe

  Sociaal gedrag melkkoeien op de kaart

  pubDate
  18-08-2022

  Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Het lectoraat Precision Livestock Farming doet hier meerjarig onderzoek naar.

 • varken

  Gezondheid en klimaat van varkens

  pubDate
  18-08-2022

  In verschillende projecten doet het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek gedaan naar klimaat en gezondheid van vleesvarkens.

 • koe

  Beeldanalyse en gezondheid van melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een meerjarenproject onderzoekt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Wageningen BioVeterinary Research de relatie tussen warmtefoto’s, en kreupelheden bij melkkoeien.

 • lisdodde

  Biodiversiteit in lisdoddeteelten

  pubDate
  17-08-2022

  Vierdejaars studenten Toegepaste biologie hebben onderzoek gedaan naar het effect van lisdoddevelden op de biodiversiteit in een gebied. Ze inventariseerden hiervoor in het voorjaar en zomer van 2021 verschillende soortengroepen.

Filters

Expertise