Projecten

Binnen HAS green academy werken studenten, lectoren, docentonderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld samen binnen allerlei soorten projecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Hieronder vind je een selectie uit deze projecten.

Professionals in een meeting

Filters

Expertise

Projecten

Expertise
 • etikel voedingsmiddel

  Gezonde product samenstelling: de rol van fooddata

  pubDate
  19-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid monitort onder meer de voortgang van verbeteringen in het productaanbod en bekijkt of het gezonder wordt (minder zout, suiker, verzadigd vet). Daarnaast is er aandacht voor de steeds groter wordende rol van food data binnen de voedingsindustrie.

 • varken

  Varkensgeluid, stress en gezondheid

  pubDate
  18-08-2022

  In samenwerking met NoldusIT, Connecting Agri&Food en Fontys Venlo doet het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek naar varkensgeluid in de stal en gedrag en gezondheid van varkens.

 • kuiken

  Welzijn en gezondheid bij vleeskuikens

  pubDate
  18-08-2022

  Doel van KIEM-project ‘Slimme sensoren voor welzijn vleeskuikens’ van het lectoraat Precision Livestock Farming is het monitoren van gezondheid en welzijn met behulp van slimme sensoren in de vleeskuikenstal.

 • koe

  Ademlucht en pensgezondheid bij melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een langlopend project bekijkt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Courage of het mogelijk is om in uitgeblazen lucht van melkkoeien vluchtige vetzuren, methaan of aceton te bepalen.

 • koe

  Sociaal gedrag melkkoeien op de kaart

  pubDate
  18-08-2022

  Het uitoefenen van sociaal gedrag is belangrijk voor het welzijn van koeien. Het lectoraat Precision Livestock Farming doet hier meerjarig onderzoek naar.

 • varken

  Gezondheid en klimaat van varkens

  pubDate
  18-08-2022

  In verschillende projecten doet het lectoraat Precision Livestock Farming onderzoek gedaan naar klimaat en gezondheid van vleesvarkens.

 • koe

  Beeldanalyse en gezondheid van melkkoeien

  pubDate
  18-08-2022

  In een meerjarenproject onderzoekt het lectoraat Precision Livestock Farming samen met Wageningen BioVeterinary Research de relatie tussen warmtefoto’s, en kreupelheden bij melkkoeien.

 • lisdodde

  Biodiversiteit in lisdoddeteelten

  pubDate
  17-08-2022

  Vierdejaars studenten Toegepaste biologie hebben onderzoek gedaan naar het effect van lisdoddevelden op de biodiversiteit in een gebied. Ze inventariseerden hiervoor in het voorjaar en zomer van 2021 verschillende soortengroepen.