Projecten

Binnen HAS green academy werken studenten, lectoren, docentonderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld samen binnen allerlei soorten projecten in de domeinen agro, food en leefomgeving, zowel nationaal als internationaal.

Professionals in een meeting

Denk bij projecten aan afstudeeronderzoeken, maar ook aan projecten binnen minors en onderwijsmodules. De projecten worden zorgvuldig gekozen en uitgevoerd en meestal vallen ze onder het onderzoeksprogramma zoals vastgesteld voor de komende jaren. Hieronder vind je een selectie uit deze projecten.

Projecten

Expertise
 • Groene Woud

  Herinrichting Het Groene Woud

  pubDate
  26-05-2023

  Studenten van HAS green academy maakten een uniek herinrichtingsplan maakten voor het Groene Woud in opdracht van het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen en de Provincie Noord-Brabant in het kader van de minor ‘Ruimteproef’. Het project werd genomineerd in de categorie ‘hbo’ voor de Groenpact Impactprijs 2023. 

 • koe

  Onderzoek early-warningsysteem MKZ

  pubDate
  05-05-2023

  Studenten van HAS green academy en Avans Hogeschool hebben samen met onderzoekers van Wageningen Bioveterinary Research een computer geleerd om symptomen van mond-en-klauweer (MKZ) te herkennen op pasfoto’s van koeien. Dit deden zij in een afstudeeropdracht en opvolgend minorproject.

 • Ontmoeten

  Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie

  pubDate
  04-05-2023

  Lectoraatgroep Future Food Systems richt zich in het project Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie op ontmoetingen tussen vernieuwers en de gevestigde orde als het gaat om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem en hoe zij hierin samen op kunnen trekken.

 • Kennis voor verdienvermogen

  Kennis voor verdienvermogen

  pubDate
  04-05-2023

  Lectoraatgroep Future Food Systems participeert in het project Kennis voor verdienvermogen. Dit project richt zich op de kritische succesfactoren voor verdienvermogen van kringlooplandbouw en het berekenen van de impact daarvan op het verdienvermogen.

 • SEAD-West

  Ontwikkeling tuinbouwonderwijs Rwanda

  pubDate
  21-04-2023

  In het internationale project SEAD-West heeft HAS green academy gewerkt aan de ontwikkeling van het tuinbouwonderwijs in de westelijke provincie van Rwanda in Afrika. Het project is inmiddels afgerond.

 • avocado

  FORQLAB: onderzoek avocadoteelt in Kenia

  pubDate
  31-03-2023

  HAS green academy werkt tot mei 2024 binnen het project FORQLAB met een serie afstudeeropdrachten aan food loss/waste en food quality in de Keniaanse avocadowaardeketen.

 • Praktijkgericht onderwijs Indonesië

  Verbeteren praktijkgericht onderwijs Indonesiƫ

  pubDate
  31-03-2023

  HAS green academy participeert in een 2-jarig Nuffic-project gericht op het ondersteunen en verbeteren van praktijkgericht onderwijs in Indonesië. We werken hierin samen met zowel Indonesische als Nederlandse partners.

 • Substraattraining Benin

  Substraattraining geven aan telers in Benin

  pubDate
  31-03-2023

  HAS green academy werkt samen met Holland Greentech en UCCM Calavi aan een internationaal Nuffic-project in het Franstalige Benin in West-Afrika gericht op substraattraining aan telers.

 • watersysteem

  Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

  pubDate
  20-03-2023

  De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw participeren in 2 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

 • koe-qr

  Minor Data Science in Agrifood

  pubDate
  17-03-2023

  In de Minor Data Science in Agrifood werken studenten samen aan het toepassen van datascience in de plant-, dier of leefomgeving. Het lectoraat Precision Livestock Farming is nauw betrokken.

 • ecologische waterkwaliteit

  Meten bedreigingen waterkwaliteit beeksystemen

  pubDate
  17-03-2023

  Het lectoraat Innovatieve Monitoring ontwikkelt een methodiek om individuele bedreigingen in beeksystemen te identificeren. Zo kunnen overheden en natuurbeschermers maatregelen nemen voor waterkwaliteitsverbetering.

 • Programma Gezonde Leefomgevingen

  pubDate
  19-01-2023

  HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen.

 • groente en fruit

  De Waarde(n) van Groenten en Fruit

  pubDate
  19-01-2023

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft met 12 bedrijven en 3 kennisinstellingen samengewerkt aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart initiatieven voeding

  pubDate
  21-11-2022

  Het lectoraat Groene Gezondheid is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien.

 • Hippische Monitor

  Hippische Monitor

  pubDate
  03-11-2022

  HAS green academy brengt jaarlijks de Hippische Monitor uit. De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS green academy in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt.

 • insecten

  Safe insects

  pubDate
  27-10-2022

  Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie verzamelt met dit project gegevens over voedselveiligheid om de toepassing van wettelijk verboden organische reststromen als substraat voor insectenkweek mogelijk te maken.

 • NWA-transitie

  Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

  pubDate
  27-10-2022

  Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda werkt een breed consortium aan het 3-jarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. HAS green academy is vanuit het lectoraat Future Food Systems penvoerder.

 • Masterclass Expeditie Toekomst

  Masterclass Expeditie Toekomst

  pubDate
  13-09-2022

  Hoe denken jongeren over de toekomst van voedsel, landbouw en leefomgeving? Het lectoraat Future Food Systems organiseerde net voor de zomer van 2022 de vijfdaagse masterclass Expeditie Toekomst over dit onderwerp.

 • Klimaatrobuuste landbouw

  pubDate
  12-09-2022

  De afgelopen jaren is er vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kunt meenemen.

 • vrouw met tomatenplant

  Sensortechnologie in tomatenteelt

  pubDate
  12-09-2022

  De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Binnen het project SCOUT heeft het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem zich hierin verdiept, specifiek op de tomatenteelt.

 • pet monitor

  Pet Monitor

  pubDate
  05-09-2022

  De Pet Monitor is een rapport over trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De monitor is geschreven vanuit het Trendpanel Gezelschapsdieren, gecoördineerd door Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met HAS green academy.

Filters

Expertise