1. Home
 2. Onderzoek
 3. Gezonde leefomgeving

Gezonde leefomgeving

Daar waar voedselproductie, natuur en gebouwde omgeving in het verleden los van elkaar gezien werden, brengen wij de vraagstukken bijeen. Binnen het zwaartepunt ‘Gezonde leefomgeving’ onderzoeken we hoe de verschillende vraagstukken zich ruimtelijk tot elkaar verhouden en gemeenschappelijke oplossingen in zich hebben.

Thema’s die aan bod komen hebben te maken met de kracht van biodiversiteit, veerkracht als het gaat om klimaatadaptatie en de bijdrage aan de energie/klimaattransitie. Als zodanig verbindt dit binnen thema een aantal transities binnen en buiten ons traditionele domein. De rol van de HAS als verbinder wordt in de inrichtingsvraagstukken expliciet.

Gerelateerde lectoraten

 • Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

  Lectoraat Innovatieve Biomonitoring

  Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring heeft tot doel om biodiversiteit in beeld te brengen en over de tijd te monitoren, gebruikmakend van innovatieve technieken die toepasbaar gemaakt worden voor vragen uit de praktijk. Op deze manier draagt het lectoraat bij aan het behoud en de bescherming van biodiversiteit.

 • zandloper-ellenweerman

  Lectoraat Klimaatrobuuste landschappen

  Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen: 'verbinden van landbouw en natuur' richt zich op de vraag hoe andere vormen van landbouw kunnen bijdragen aan het verbeteren van waterkwaliteit en biodiversiteit door op een slimme manier gebruik te maken van het landschap.

 • afbeelding Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

  Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw richt zich op de vraag hoe er in een ander samenspel tussen boeren, maatschappij en overheid nieuwe kansen kunnen ontstaan voor natuurinclusieve ondernemers. Ook kijkt het lectoraat naar hoe er voor boeren die aan de slag willen met natuurinclusieve landbouw een verdienmodel met voldoende verdienvermogen kan ontstaan.

 • De bodem werkt!

  Lectoraat Levende bodem werkt!

  Het lectoraat Levende bodem werkt! richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken.

Gerelateerde bedrijfsopleidingen

 • mensen op heide

  Cursus Natuurinclusieve bedrijfsvoering

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  4 maanden

  Ben jij boer of tuinder in Brabant en speel je met het idee voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering? Of je wil een initiatief succesvol verder brengen, maar zoek je nog naar welke vorm voor jou het beste werkt?

Neem contact op