1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Biodiversiteit in lisdoddeteelten

Biodiversiteit in lisdoddeteelten

Studenten hebben voor het lecotoraat Klimaatrobuuste landschappen onderzoek gedaan naar het effect van lisdoddevelden op de biodiversiteit in een gebied. Ze inventariseerden hiervoor verschillende soortengroepen.

lisdodde

Uit deze inventarisatie is gebleken dat lisdodde teelten de biodiversiteit in het gebied als geheel vergroten. De grootste biodiversiteit werd waargenomen op de terrestrische meetlocaties (referentie/natuurgebied en landbouwgebied). Maar de soorten in een lisdoddeveld voegen als geheel wat toe aan het ecosysteem.  

Lees het rapport Biodiversiteit In Lisdodde Teelten

Presentaties over Lisdodde op de Slotdag Toegepaste Biologie - 5 juli 2022 

De jaarlijkse slotdag van Toegepaste Biologie kon dit jaar weer fysiek plaats vinden en wel op 5 juli. Eerstejaars en tweedejaars toegepast biologie studenten presenteren op deze dag de resultaten van 1 dag in de week voor 20 weken (1e jaars) en 40 weken (2e jaars). Vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen waren er ook presentaties. 

Eerstejaars studenten: eerstejaars studenten hebben een inventarisatie gedaan van de plaagsoorten in een lisdoddeveld in Helmond, om zo het risico voor een agrariër in te schatten hoe gevoelig lisdodde is voor plagen en dus schade. Studenten hebben verschillende plaagsoorten gevonden waaronder het larven van lisdoddeveertje en schade aan lisdodde planten door vogelvraat. 

Een andere groep eerstejaars studenten heeft onderzoek gedaan naar de biodiversiteit van een lisdoddeperceel. Deze groep heeft de winnende poster (van ruim 50 posters!) gewonnen. De biodiversiteit in een lisdoddeveld was hoger vergeleken met de sloot naast het lisdoddeveld. 

Tweedejaars Toegepast biologie studenten hebben onderzoek gedaan naar lisdodde als voer voor in de krekelkweek. 

Bekijk hier een samenvatting van de resultaten

Neem contact op