1. Home
 2. Bedrijfsopleidingen
 3. Incompany De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling

Incompany De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling

In het kort

In de maatwerkcursus De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling komen stakeholders samen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de bodem in de eigen regio. Want vaak kijkt iedere stakeholder vanuit zijn eigen perspectief, terwijl bodembeheer een thema is dat integraal moet worden aangepakt. Dit traject was voorheen bekend onder de naam Integraal bodemcoach.
Start
Doorlopend
Taal
Nederlands
Locatie
Op locatie

Over de cursus

De ruimtelijke, maatschappelijke opgaven in Nederland zijn groot: het woningtekort, de verduurzaming van de energievoorziening, de kwaliteit van de natuur en landbouw. Aan al deze uitdagingen ligt de bodem en hoe je die gebruikt aan de basis. Van boer tot aannemer, van overheid tot burger, van provincies/ gemeentes tot burgers, van waterschappen tot bodemadviesbureaus, etc: allemaal hebben we belang bij goed bodembeheer.

Wat kun je na deze incompany cursus?

De maatwerkcursus De bodem als basis voor gebiedsontwikkeling biedt handvatten om met een groep stakeholders (uit o.a. landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving) toe te werken naar een systeemgerichte en integrale aanpak van duurzaam bodembeheer. Na het traject weet je:

 • De basisprocessen in de bodem op chemisch, fysiologisch en biologisch gebied te begrijpen en over te dragen op anderen.
 • Hoe een levende, gezonde bodem bijdraagt aan maatschappelijke doelen zoals biodiversiteitsherstel, CO2 reductie of vastlegging, waterberging.
 • Hoe ecosysteemdiensten functioneren, hoe deze door de bodem worden bevorderd en een basis vormen voor biodiversiteit.
 • Op basis van (steeds veranderende) wet- en regelgeving keuzes te maken als bodemcoach.
 • Hoe een levende bodem kan bijdragen aan het businessmodel van diverse stakeholders.
 • Vanuit casuïstiek een perspectief te ontwikkelen voor een vitale bodembenadering vanuit landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke omgeving.
 • Een visie te ontwikkelen en uit te dragen op een integrale, gebiedsgerichte aanpak met alle stakeholders.

Over de cursus

Inhoud van de cursus

In de maatwerkcursus kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Basiskennis bodem
 • Ecosysteemdiensten bodem
 • Bodemgerichte gebiedsontwikkeling
 • Stakeholdermanagement in relatie tot wetgeving
 • Data en praktijk
 • Agro en natuur
 • Visievorming en visieontwikkeling bodem

Het programma wordt met de opdrachtgever samen op maat gemaakt. Het programma kan worden afgesloten met een eindpresentatie.

Voor wie

Dit traject is bedoeld als basis voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin verschillende stakeholders uit het gebied de groep vormen. Dit zijn onder andere adviseurs en medewerkers bij overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen, agrariërs, ondernemers, verenigingen. Het programma wordt op maat aangeboden, zodat deelnemers kunnen werken aan de opgaven die spelen in het desbetreffende gebied.

Begeleiding

De maatwerkcursus wordt in samenspraak met HAS green academy samengesteld. De volgende docenten zijn expert op de thematiek en verzorgen de bijeenkomsten:

Praktische info

Wat heb je nodig om deze cursus te volgen en wat is nog meer handig om te weten?

Handig om te weten

Start- en cursusdata

Dit maatwerktraject wordt in samenspraak opgesteld en gepland.

 

Afronding van de cursus

Het traject kan worden afgesloten met een eindpresentatie waarin de deelnemers de bodemvisie presenteren aan belanghebbende stakeholders.

Vragen? Neem contact met ons op!

Dit traject is tot stand gekomen vanuit het 3-jarig programma Onder het Maaiveld dat mede mogelijk is gemaakt door

 • Logo Nationale Postcode Loterij