1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw participeren in 2 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

watersysteem

De 3 consortia, bestaande uit onderzoekers aan universiteiten en hogescholen en zowel publieke als private partners, krijgen in totaal circa 5,5 miljoen euro. Klimaatverandering zet ons huidige watersysteem onder druk. De verwachting is dat dit verergert door de versnelde zeespiegelstijging en toenemende weersextremen. Het is daarom noodzakelijk de komende decennia in te zetten op een robuust en veerkrachtig watersysteem en een ‘waterrobuust’ landschap. En daar zijn kennis en innovatieve oplossingen voor nodig.

Binnen 3 projecten gaan de consortia onderzoek doen naar de herontwikkeling van water- en bestuurssystemen voor het omgaan met klimaateffecten, adaptatiestrategieën voor de zuidwestelijke Nederlandse delta, en naar het weerbaar maken van het zandlandschap van Nederland tegen klimaatverandering. De HAS participeert dus in 2 van de 3 projecten.

Krachten beide projecten bundelen

Zowel het project RESHAPE als het project WaterScape focust zich op de klimaatrobuuste waterinrichting op zandgronden en zijn mooi complementair aan elkaar. Doordat we als HAS in beide projecten de kennisverspreiding op ons nemen, kunnen we de krachten uit deze projecten bundelen en combineren met de kennis die we opdoen uit andere NWO- en SIA-projecten die nu lopen. Dat maakt het mogelijk versneld stappen te maken naar een klimaatrobuuste inrichting die weerbaar is tegen overstromingen en droogten en daarnaast ook de biodiversiteit verbeteren.

Over RESHAPE

Het project RESHAPE onderzoekt hoe we het zandlandschap van Nederland weerbaar kunnen maken tegen klimaatsverandering. Het watersysteem van het zandgebied gaat veel verder dan de zichtbare sloten, plassen en rivieren. Het zijn vooral ook de onzichtbare waterstromen door bodem en planten die we kunnen verleggen en verbeteren. Bovendien zijn in een weerbaar zandlandschap de ruimtelijke netwerken van water, economie, samenleving, en bestuur sterk met elkaar verweven. RESHAPE onderzoekt hoe we deze verwevenheid, die vaak begint bij water, kunnen versterken en daarmee hoe we een verandering kunnen inzetten naar een toekomstbestendig zandlandschap.

Over WaterScape

Het project WaterScape kijkt welke grootschalige transities er in het fysieke watersysteem, bestuur en beleid nodig zijn om grote aanpassingen in landgebruik te doen. WaterScape onderzoekt waar de kansen, uitdagingen en conflicterende belangen liggen tussen verschillende functies en partijen. Samen met onze stakeholders gaat het project dit onderzoeken voor Brabant, de Utrechtse Heuvelrug en Groningen met de potentie om de bevindingen regionaal en nationaal te gebruiken om het Nederlandse watersysteem klimaatbestendig te maken.

Meer informatie over de projecten vind je op nwo.nl

Neem contact op