1. Home
 2. Hbo-opleidingen
 3. Tuinbouw en akkerbouw

In het kort

Wil jij aan de slag in de sector die steeds belangrijker wordt voor de productie van ons voedsel en alle planten en bloemen? Dan is de opleiding Tuinbouw en akkerbouw iets voor jou! Je leert alles over de teelt, plantgezondheid, plantbiologie, duurzaamheid en precisielandbouw. Maar je krijgt ook les in bedrijfseconomie, marketing en ondernemerschap.
Diploma
Bachelor of Science
Start in
september
Studieduur
4 jaar
Taal
Nederlands
Leerweg
Voltijd
Locatie
Den Bosch

Opleiding in beeld

Ik vind het fijn dat er flexibiliteit in de opleiding zit. Hierdoor kan ik mijn passie voor landbouw én techniek goed tot uiting brengen in de opleiding.
Teun
Student Tuin en akkerbouw

Tijdens je studie

Tijdens de hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw ontdek je de wereld van planten, maar ook de hele keten van producent tot consument. Je krijgt dus technische én bedrijfskundige vakken: van biologie, teelttechnieken en veredeling tot bedrijfseconomie, management en marketing. ERVAAR HET!

Inhoud van de studie

Jaar 1: Oriëntatie op de biologie van plant en bedrijven in de sector

In het eerste leerjaar houd je je voornamelijk bezig met twee hoofdzaken:

 

 • Oriëntatie op de biologie van de plant:
  binnen de modulen Plant en omgeving, Plant en groei en Plant en cel, doe je een stevige basiskennis op over de processen in de plant, de omgevingsfactoren die de plant beïnvloeden en de optimalisatie van de ontwikkeling van een plant.
 • Oriëntatie op bedrijven in de sector (en periferie):
  je maakt uitgebreid kennis met de tuinbouw- en akkerbouwsector en vormt je een beeld van de actuele ontwikkelingen en uitdagingen voor deze sector. Bovendien krijg je les in bedrijfseconomische en marketinggerelateerde zaken.

 

De modulen bestaan uit een mix van colleges, probleemgestuurd onderwijs (PGO), practica en kleinere groepsopdrachten. Aan het einde van het eerste jaar ga je op stage waarbij je (praktische) ervaring opdoet op 2 primaire bedrijven. 

Jaar 2: Verdiepen en toepassen opgedane kennis

In algemene zin is het tweede leerjaar verdiepend en toepassingsgericht. Dit doe je door je te verdiepen in teelt(onderzoeks)gerichte en bedrijfskundige modules, maar ook door nadrukkelijk de verbinding tussen theorie, praktijk en vaardigheden te leggen door projectonderwijs (PO).

Dit alles komt tot uiting in het teeltproject, een project dat gedurende het hele leerjaar centraal staat. Je werkt gedurende één dag per week aan het teeltproject. In dit project verdiep je je kennis met betrekking tot een zelfgekozen teelt. 

Jaar 3: Stages binnen- en buitenland en minor

In het derde leerjaar heb je de mogelijkheid om je individueel te profileren en praktijkervaring op te doen. Dit jaar doe je in ieder geval één buitenlandervaring op en loop je een binnenlandse stage. Je mag één of twee keer stagelopen, waarvan in ieder geval één stage in Nederland. Daarnaast kun je een keuze maken uit één van de derdejaars HAS-minors of een minor buiten de HAS (via Kies op Maat) of een minor/programma van een (buitenlandse) partneruniversiteit van HAS green academy.

Jaar 4: Afronding van de opleiding en beroepsopdracht

Het laatst jaar van de opleiding staat in het teken van afstuderen. In de eerste helft van dit jaar kies je je specialisatie. Je volgt deze specialisatie samen met studenten van Horticulture & Business Management, in het Engels.  In het laatste halfjaar van de opleiding wordt als afstudeeropdracht een zogenoemde Beroepsopdracht uitgevoerd.

 

Binnen de opleiding Tuinbouw en akkerbouw bestaan de volgende afstudeerrichtingen/specialisaties:

 • Global trade & management
 • Cultivation & technology
 • Applied plant research
 • Topklas ondernemen
Leerplan overzicht

Je krijgt bij de opleiding Tuinbouw en akkerbouw verschillende hoorcolleges, werkcolleges, praktijklessen en practicumlessen. Morfologie, virussen, ziektebeelden en plantvermeerdering zijn voorbeelden van practicumlessen.

Naast 10-14 contacturen per week kun je 26-30 uur per week aan zelfstudie verwachten. Aan het eind van ieder blok sluit je een of meerdere vakken af. Dit kan zijn met een tentamen, een eindpresentatie of door opdrachten in te leveren. 

In het leerplan lees je welke vakken je volgt in welke periode. Download het leerplan hieronder.

Leerplan Tuinbouw en akkerbouw

#HASverhalen

Studenttevredenheid (NSE 2023)

 • 3,7/5
  Tevredenheid algemeen
 • 4,2/5
  Sfeer op de opleiding
 • 3,8/5
  Opleiding opnieuw kiezen
 • 4,1/5
  Aansluiting beroepspraktijk
 • 3,8/5
  Docenten
 • 4,0/5
  Betrokkenheid en contact

Handig om te weten

Studieverenigingen

Aan de hbo-opleiding Tuinbouw en akkerbouw zijn de studieverenigingen Ruminenten en Bio Natura verbonden. Deze studieverenigingen hebben als doel het samenbrengen van studiegenoten van verschillende opleidingen, met interesse in dezelfde sector. Deze studieverenigingen organiseren activiteiten zoals workshops, seminars en excursies.

Studie+

Studenten met een aandoening die (vooralsnog) blijvend van aard zijn en die een vertragend effect kunnen hebben op de studievoortgang, komen in aanmerking voor extra voorzieningen via Studie+. Studenten die beschikken over een officiële dyslexie/dyscalculie verklaring krijgen zonder intakegesprek automatisch een half uur extra tijd tijdens tentamens. Voor andere voorzieningen kun je een intakegesprek aanvragen met een Studie+ begeleider. Tijdens dat gesprek wordt samen bekeken welke aanpassingen en voorzieningen de student tijdens de opleiding nodig heeft en/of HAS green academy deze kan leveren. 

HAS Den Bosch

In Den Bosch studeren zo’n 3.800 studenten. Het gebouw in Den Bosch beschikt over moderne en innovatieve faciliteiten op het eigen complex, zoals een food technology centre, kas, laboratorium, techniekhal, schooltuin, klimaatkamers, etc.

Voor projecten werk je zoveel mogelijk samen met het bedrijfsleven, dus geen verzonnen cases, maar echte vraagstukken uit het beroepenveld. In Den Bosch voer je deze opdrachten vooral op school uit. Je gaat een aantal keer per jaar op bedrijfsbezoek of er komt een gastspreker uit het bedrijfsleven.

Studentenstad Den Bosch

's-Hertogenbosch of simpelweg Den Bosch is de leukste stad van Nederland. Dat zeggen ze niet alleen in Den Bosch maar dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Je kunt er uitstekend winkelen, prima eten in iedere prijsklasse, leuk uitgaan en op het gebied van theater, film en festivals staat Den Bosch bovenaan in bijna iedere 'hit' lijst. Daarnaast zijn er 2 leuke studentenverenigingen aan de HAS gekoppeld: Gremio Unio (GU) en Ichthus. Kortom, in Den Bosch zul je je niet snel vervelen.

Studeren in Den Bosch
Informatie voor nieuwe studenten

In de week van 26 augustus vinden de introductiedagen plaats. Het studiejaar 2024-2025 begint op maandag 2 september 2024.

De literatuurlijst voor het eerste jaar en minimum laptopeisen worden uiterlijk 1 juli gepubliceerd. Dictaten worden door docenten digitaal beschikbaar gesteld, je kunt zelf bepalen of je het dictaat wil laten printen. De kosten voor boeken en andere leermiddelen zijn ongeveer € 370 plus ongeveer € 150 voor activiteiten.

Naast de kosten van leermiddelen en voor activiteiten betaal je wettelijk collegegeld.

#studiekeuze #events

Na je studie

DOE HET! Na het afronden van de opleiding Tuin en akkerbouw is de vraag groot naar jonge professionals voor in de groen sector. Vaak ontmoeten onze studenten hun toekomstige werkgever tijdens hun studie via stages of tijdens de afstudeeropdracht.

Jouw carriére

Ondernemer of bedrijfsmanager op een teeltbedrijf

Als ondernemer of bedrijfsleider leid je een bedrijf. Je stuurt personeel aan, zorgt voor een goede teelt van het gewas, regelt de inkoop van teeltbenodigdheden en verkoop van je producten. Daarnaast bepaal je de koers van de bedrijfsontwikkelingen.

Teeltspecialist

Als teeltspecialist ben je verantwoordelijk voor het goed aansturen van de productie van een groot teeltbedrijf. Hierbij monitor je het proces en analyseer je de teelt en stuur je de teelt bij waar nodig om zo op een goed verkoopbaar product af te leveren.

Teeltadviseur

Als teeltadviseur geef je telers advies over hoe ze de teelt kunnen verbeteren, zoals bijvoorbeeld met bemesting of gewasbescherming. Je houdt in je advies altijd rekening met de economische kant om zo het bedrijfsresultaat te verbeteren.

Onderzoeker plantenteelt

Als onderzoeker plantenteelt voer je onderzoek uit naar nieuwe teelttechnieken. Bijvoorbeeld het testen van verschillende gewasbeschermingsmiddelen, bemestingsstrategieën of lampen. Je zet het onderzoek op, doet waarnemingen, verwerkt en analyseert de data.

Veredelaar

Als veredelaar ontwikkel je nieuwe innovatieve rassen die bijvoorbeeld beter tegen droogte of ziektes kunnen. Je zet veredelingsprogramma’s op en voert ze uit, dit kan zowel in voedselgewassen als in de sierteelt.  

Productmanager

Als productmanager ben je verantwoordelijk voor de verkoop van producten, dit kunnen zowel groenten, fruit of bloemen zijn als toeleveringsproducten zoals meststoffen. Je zoekt nieuwe klanten en onderhandelt over een goede prijs voor de producten. Dit kan zowel op het binnenland als het buitenland gericht zijn.

Vervolgopleidingen

Heb je straks je hbo-opleiding Tuin en akkerbouw afgerond, maar ben je nog niet uitgestudeerd? Wil je je nog verder verdiepen?

Dan kun je na het behalen van je hbo-bachelor diploma een masteropleiding gaan volgen aan een universiteit. Hiermee kun je je nog verder specialiseren op jouw favoriete terrein.

Doorstudeermogelijkheden

Masteropleidingen

Vervolgopleidingen Tuinbouw en akkerbouw

 • MSc Management, Economics and Consumer Studies, Wageningen UR
 • MSc Plantsciences, Wageningen UR
 • Full-time Master (MSc) in Management, Nyenrode Business Universiteit

 

De betreffende onderwijsinstelling bepaalt of je toelaatbaar bent voor een vervolgopleiding. HAS green academy heeft hier geen medezeggenschap in.

Facts & figures 1,5 jaar na afstuderen

 • 88%
  Goede basis om te starten op de arbeidmarkt
 • 85%
  Aansluiting opleiding en functie
 • 4,8%
  Werkeloosheid
 • 16%
  Doorstuderen
 • 2869
  Bruto maandsalaris
 • 75%
  Veel carrièremogelijkheden
 • 75%
  Opleiding opnieuw kiezen

Benieuwd naar andere opleidingen met plant en ondernemen?

 • Bedrijfskunde en agribusiness

  Diploma
  Bachelor of Business Administration
  Locatie
  Den Bosch en Venlo
  Studieduur
  4 jaar

  Ligt jouw hart in de agrarische sector? Dan past de hbo-opleiding Bedrijfskunde en agribusiness bij jou! Je leert hier de bedrijfskundige kant van agrarische bedrijven kennen.

 • Veehouderij

  Diploma
  Bachelor of Science
  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  4 jaar

  Bedenk jij een nieuwe stalindeling om efficiënter te kunnen voeren? Tijdens de hbo-opleiding Veehouderij ga je aan de slag met belangrijke onderwerpen die spelen in de sector; dierenwelzijn, voeding, gezondheid, kringlooplandbouw maar ook de economische bedrijfsvoering komen aan bod.

 • Toegepaste Biologie

  Diploma
  Bachelor of Science
  Locatie
  Den Bosch en Venlo
  Studieduur
  4 jaar

  Ben jij nieuwsgierig en geïnteresseerd in biologie? Bij Toegepaste Biologie leer je om met onderzoek een bijdrage te leveren aan gezonder eten, een beter milieu en een goed leven voor de dieren.

Toelating

Welke vooropleiding heb je nodig om aan deze opleiding te beginnen? Wat is de toelatingsprocedure? En welke mogelijkheden zijn er als ik niet helemaal voldoe aan de eisen?

Vooropleiding

havo

Toelaatbaar met de volgende profielen:

 • Economie en maatschappij
  + scheikunde
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek

 

Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan is er de mogelijkheid om scheikunde bij te spijkeren via de basiscursus scheikunde.

vwo

Toelaatbaar met de volgende profielen:

 • Economie en maatschappij
  + scheikunde
 • Natuur en gezondheid
 • Natuur en techniek


Voldoe je niet aan de toelatingseisen? Dan is er de mogelijkheid om scheikunde bij te spijkeren via de basiscursus scheikunde.

mbo

Toelaatbaar met het volgende niveau:

 • Niveau 4
  Wiskunde en scheikunde worden sterk aanbevolen

Kom jij studeren bij HAS green academy en wil je jezelf extra goed voorbereiden? Het is mogelijk om bepaalde vakken bij te spijkeren via onze basiscursussen. Bekijk ze hier:

 

Ouder dan 21?

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de bovengenoemde toelatingseisen (havo/vwo of mbo 4)? Dan kun je in aanmerking komen voor een 21+ toelatingstoets. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.

Beschik je over een niet-Nederlands diploma?

Internationale student? Bekijk ook de toelatingseisen op de Engelstalige website.

International Office behandelt de aanmeldingen van studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding die zich willen inschrijven voor een Nederlandstalig hbo bachelor programma.

Verder moet je voldoen aan de volgende taaleis:

 • NT2-certificaat Nederlands, óf
 • bewijs dat je in Nederland hebt gestudeerd tot 3 HAVO / 3 VWO

Heb je vragen over deze aanmeldprocedure? Neem dan contact op met International Office: international@has.nl

Aanmelden

Via Studielink kun jij je vanaf 1 oktober aanmelden voor deze opleiding bij HAS green academy. Je moet uiterlijk 1 mei aangemeld zijn om toelatingsrecht te hebben.

Aanmelden

Proces van aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de hbo-bacheloropleiding Tuinbouw en akkerbouw (CROHO 34868) bij HAS green academy. Meld je aan via www.studielink.nl en log in met jouw DigiD-code. 

Let op: meld je uiterlijk 1 mei aan voor toelatingsrecht.

Aanmelden via Studielink
Studiekeuzecheck

Doe de studiekeuzecheck

Het maken van een juiste studiekeuze is belangrijk. Voor deze opleiding is de studiekeuzecheck niet verplicht.
Voor de opleiding Tuinbouw en akkerbouw bestaat de studiekeuzecheck uit het deelnemen aan een (online) open dag of proefstudeerdag.

Email studieadviseur
Collegegeld

Om te kunnen starten aan een opleiding bij HAS green academy, moet je collegegeld betalen. Via Studielink kun je deze digitale machtiging afgeven vanaf 1 juni. Voor meer informatie over de kosten van het collegegeld, de betalingsdata en wanneer je de digitale machtiging moet indien, bekijk de pagina Collegegeld.

Collegegeld

FAQ

Ik twijfel nog tussen een aantal opleidingen, wat kan ik doen?

Wij helpen je graag

Als jij twijfelt tussen verschillende studies, raden wij je aan om in ieder geval een open dag te bezoeken. Daarnaast zijn er proefstudeerdagen waarbij je een nog beter beeld van de opleiding krijgt. Ook kun je altijd je vragen stellen aan de studieadviseurs van de desbetreffende opleidingen.

Zijn er bepaalde struikelvakken die lastig zijn?

Dit is voor iedereen persoonlijk

Er zijn altijd vakken die lastiger zijn dan de andere. Dit is voor iedereen persoonlijk. Sommige studenten hebben moeite met wiskunde en statistiek. Voor vragen over dergelijke vakken kun je altijd terecht bij de studieadviseur van de opleiding.

Ik heb een functiebeperking. Kan ik hulp krijgen?

Natuurlijk, wij vinden het belangrijk dat jij je goed voelt tijdens een studie bij de HAS. Binnen de HAS begeleidt de werkgroep Studie+ studenten met een functiebeperking. Dit kan een beperking zijn op het gebied van:

 • visuele, auditieve en motorische handicaps; slechthorend, slechtziend
 • chronische en psychische ziektes; M.E. , faalangst, ADHD
 • stoornissen in het autistisch spectrum; PDD-NOS, Asperger
 • stoornissen in taal en spraak; dyslexie, dyscalculie

Heb je een beperking en verwacht je tijdens de studie tegen belemmeringen aan te lopen? Dan is het verstandig om ruim voor de start van de opleiding een intakegesprek aan te vragen (vóór de zomervakantie). In dit gesprek bekijken we welke aanpassingen en voorzieningen je tijdens de opleiding nodig hebt en hoe de HAS deze kan leveren. Heb je een officiële dyslexie en/of dyscalculie verklaring? Dan krijg je, zonder intakegesprek, automatisch een half uur extra tijd tijdens je tentamens.

Neem contact op met Monique Huberts: email M.Huberts@has.nl telefoon 088 890 3822.

Ik wil op kamers als ik ga studeren bij HAS green academy. Hoe pak ik dit aan?

Op kamers in Den Bosch

Ben je op zoek naar een kamer in Den Bosch, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je kunt jezelf inschrijven op een of meerdere websites waar kamers worden aangeboden, zoals kamernet.nl of kamers.nl. Daarnaast kun je jezelf inschrijven als woningzoekende bij Coöperatie Brabant wonen.

Vestiging(en)

 • Den Bosch

  Onderwijsboulevard 221
  5223 DE 's-Hertogenbosch

  has@has.nl

  088 890 3600

  Exterieur HAS Hogeschool

  Den Bosch