Collegegeld

Ontdek de hoogte van het collegegeld voor het aankomende studiejaar, op welke manieren je het collegegeld kan betalen en hoe je studiefinanciering aanvraagt als student.

studenten op HAS Den Bosch

Wist jij dat er 2 soorten collegegeld zijn: het wettelijk collegegeld en het instellingsgeld.

Wettelijk collegegeld en instellingsgeld

Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld, dat jaarlijks wordt bepaald door de overheid, en het instellingsgeld, dat jaarlijks door het College van Bestuur van HAS green academy wordt bepaald.  

Wettelijk collegegeld 2024 - 2025: € 2.530,00 

Instellingscollegegeld 2024 – 2025: €10.080,00 

Het wettelijk collegegeld betaal je als je de Nederlandse identiteit of die van een ander EU/EER-land, Zwitserland of Suriname én nog niet eerder een hbo-bachelor of master hebt afgerond. Ben je een student van buiten de Europese unie of heb je al een hbo-opleiding afgerond? Dan betaal je het instellingscollegegeld. Daarnaast heeft jouw situatie nog invloed op eventuele vrijstellingen en bedragen.

Hoogte collegegeld naar studiesituatie

Ik start met een 1e hbo-bachelor studie

Je betaalt in dit geval het wettelijk collegegeld. 

Met ingang van het studiejaar 2024-2025 komt de halvering wettelijk collegegeld te vervallen. Als eerstejaars student betaal je het volledige wettelijke collegegeldbedrag.

Ik start met een 2e hbo-bachelor studie

Tweede studie 

Wanneer je tijdens je opleiding een tweede opleiding volgt, betaal je het wettelijke collegegeld alleen voor je eerste opleiding. Als je bij een andere onderwijsinstelling een tweede opleiding volgt, dan kun je vrijstelling van betaling aanvragen voor je tweede opleiding. 

Tweede studie tijdens je opleiding 

Ben je tijdens je eerste opleiding gestart met een tweede opleiding, én heb je je eerste opleiding inmiddels behaald en zonder onderbrekingen gevolgd? Dan mag je het wettelijke collegegeld blijven betalen voor je tweede opleiding. Wanneer je niet aan die eisen voldoet, dan betaal je het instellingscollegegeld.  

Tweede studie na het behalen van je bachelor- of master 

Wanneer je ná het behalen van een eerste studie nog een opleiding wil volgen betaal je het instellingscollegegeld. 

Mogelijkheden financiering

Om je studie te bekostigen, kun je kijken naar een aantal mogelijkheden voor bijvoorbeeld een lening, een beurs of bepaalde toeslagen. 

Financieringsmogelijkheden

Studiefinanciering 

De overheid biedt een aantal mogelijkheden om bij te dragen aan de kosten voor studeren. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen, zoals:  

 • aanvullende beurs, 
 • lening,  
 • studentenreisproduct en 
 • collegegeldkrediet. 

Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Of je recht hebt op een aanvullende beurs en hoeveel deze bedraagt hangt onder andere af van het inkomen van je ouders en het aantal broers en zussen dat je hebt. 

Loop geen geld mis en vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dat hoef je maar 1 keer te doen. De overheid berekent dan elk jaar of je er recht op hebt. Kijk voor meer informatie bij DUO. Hier vraag je ook een OV-studentenkaart aan. Daarvoor heb je digitale formulier ‘Aanmelden en Studiefinanciering’nodig. 

Kom je uit een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Of komt je partner of ouder uit een van deze landen? Dan kun je misschien studiefinanciering krijgen. Meer informatie hierover vind je op DUO. 

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht meer op studiefinanciering en ben je jonger dan 56? Dan kun je misschien toch geld lenen. Met het levenlanglerenkrediet verstrekt de overheid je een lening voor het collegegeld. Deze lening moet je binnen 15 jaar terug betalen. 

Kijk voor meer informatie op de website van DUO. 

Kinderopvangtoeslag

Combineer je je studie met de zorg voor een kindje en maak je gebruik van kinderopvang? Check dan op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag of je met jouw studie recht hebt op kinderopvangtoeslag. 

Betalen collegegeld

Er zijn 2 manieren waarop je het collegegeld voor jouw opleiding kunt betalen: 

 • In 1 keer
  Het gehele bedrag wordt dan in 1x begin september geïncasseerd.
   
 • In termijnen
  Je betaalt je collegegeld in 9 gelijke termijn. Hier komen in dat geval administratiekosten bij van €24, die bij de 1e incassotermijn automatisch geïncasseerd worden.
   

De betaling van het collegegeld kan alleen via Studielink geregeld worden (vanaf 1 juni). Via Studielink geef je HAS green academy met een digitale machtiging toestemming om het collegegeld te innen.  

Betaling collegegeld regelen

Hoe betaal je het collegegeld

Digitale machtiging instellen

De digitale machtiging kun je vanaf 1 juni regelen. De voorwaarde is dat je beschikt over een bankrekening in een land behorend tot het SEPA-gebied. Bekijk hier de lijst van deze landen. 

Let op: het zogenaamde Caribisch deel van het Koninkrijk, te weten Aruba, Curacao en Sint Maarten en de drie bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, behoren niet tot dit SEPA-gebied. 

Met je DigiD log je in op Studielink. Hier kun je je betaalgegevens invoeren en aangeven of je in 1 keer wilt betalen of in 9 termijnen. Nadat je dit hebt gedaan, ontvang je via Studielink een e-mail met de vraag om de digitale machtiging te bevestigen. Pas ná de bevestiging heb je aan je betalingsverplichting voldaan.

Kijk voor meer informatie ook op Studielink. 

Betalingstermijnen

Wil je jouw collegegeld in termijnen betalen? In totaal zal het collegegeld dan in 9 termijnen van het door jouw opgegeven rekeningnummer geïnd worden. Bij elke termijn wordt 1/9e deel van het verschuldigde collegegeld geïnd. 

Wettelijk collegegeld:
1e termijn € 281,12 (exclusief € 24,- administratiekosten)
Overige termijnen € 281,11

Instellingscollegegeld:
Alle termijnen € 1120,00 (exclusief € 24,- administratiekosten)

Voor het betalen van het collegegeld voor studiejaar 2024-2025 worden de termijnbedragen op de volgende data geïnd:

1. 11-09-2024

2. 26-10-2024

3. 26-11-2024

4. 26-12-2024

5. 26-01-2025

6. 26-02-2025

7. 26-03-2025

8. 26-04-2025

9. 26-05-2025

Vragen over het betalen van je collegegeld?

Stuur een bericht naar de afdeling Financiën & Control via collegegeld@has.nl. Vermeld hierbij altijd je studentnummer.