1. Home
  2. Meer HAS
  3. Reviews
  4. Stageverhaal Julien TA

Stageverhaal Julien

Julien is bezig met zijn opleiding Tuinbouw en akkerbouw. Zijn stage heeft hij gevolgd bij Blueberry Giant in Weeze, Duitsland. Zijn opdrachtgever is oud-HAS'er John Berden. Julien en John vertellen meer over het stageproces.

Wat doe je allemaal tijdens je stage?

Ik heb van alles gedaan en gezien van wat er in het bedrijf omgaat: van bemesting tot bestrijding, en zelfs financiële aspecten van het bedrijf. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Dit heeft mij daarom ook een hele goede indruk gegeven van het bedrijf en me erg enthousiast gemaakt om later misschien in deze sector aan de slag te gaan.

Ik heb voor deze stageplek gekozen omdat ik zelf vanuit de tuinbouw kant van de opleiding kom en dus niet zo veel aanspraak heb gehad met de vollegrondsteelt. Daarom leek het me erg interessant om ook eens de andere kant van de sector te zien. Ik ben via een HAS-studiegenoot, die ook stage liep bij Bejo Zaden, bij Blueberry Giant uit gekomen.

 

Voor welke uitdagingen heb je gestaan tijdens je stage? En hoe ging je daarmee om?

Ik heb mee mogen denken met de actuele uitdagingen die in het bedrijf spelen, hierover ging ook mijn stage-opdracht. Denk hierbij aan oogst, maaien, onkruid, snoeien en het bestrijden van spreeuwen. De uitdaging hierin is om elk seizoen weer al deze onderdelen zo geoptimaliseerd mogelijk te krijgen. Ik vond het erg leuk om hierover mee te mogen denken.

Ik heb veel gepraat met John Berden, mijn stagebegeleider en tevens ook de bedrijfsleider van Blueberry Giant. Hierin hebben we het veel gehad over wat er wel of niet mogelijk zou zijn voor Blueberry Giant - dat was altijd een mooie check om te kijken of ik nuttig bezig was. Verder heb ik ook met vakspecialisten mogen praten zoals mensen van Vlaming en Mertens, en natuurlijk ook met collega-telers.

Dit maakte mijn stage ook uniek, omdat ik elke dag mee mocht lopen met de bedrijfsleider van Blueberry Giant en eigenlijk bijna een 1-op-1 mentor heb gehad gedurende mijn stage. Ik werd dus overal in meegenomen. Verder werden mij verschillende kansen geboden wat betreft een bijbaan voor komende zomer én kreeg ik cursussen om met drones te vliegen ter bestrijding van de spreeuwen.

 

Je moet altijd vooruit kijken en blijven innoveren waar je mee bezig bent.

Wat vond je het leukst aan je stage?

Dat was voor mij wel echt het vliegen met de drone. Dit spreekt me erg aan, zeker ook omdat het een belangrijke taak is gedurende de teelt. Dit wordt namelijk ingezet langs een tal van andere middelen om spreeuwen te bestrijden.

Wat heb je geleerd tijdens je stage?

Ik heb geleerd dat je in een agrarisch bedrijf eigenlijk nooit comfortabel kan zijn met de gang van zaken zoals hij nu is. Het kan namelijk het ene seizoen heel soepel verlopen, maar het volgende seizoen kan zomaar alles omslaan. Kortom: je moet altijd vooruit kijken en blijven innoveren waar je mee bezig bent. Dat is voor mij een waardevolle les.

Heb je nog advies voor studenten die nog op stage moeten?

Als jij je stage tot een succes wil maken en misschien wel meer wil doen en leren dan alleen het maken van een verslag, dan is het van belang dat je dit bespreekbaar maakt met je stagebegeleider. Laat duidelijk zien dat je dat wil doen, vaak krijg je dan ook wel de kans om dit waar te maken. En juist daar leer je heel veel van!

Stagebegeleider aan het woord

 Luuks begeleider vertelt hoe hij de samenwerking heeft ervaren.

Hoe was de samenwerking met Julien en de HAS?

Het werken met stagiair is altijd goed. Studenten kunnen geheel out of box denken. Daarmee kunnen ze je in de bedrijfsvoering helpen om op andere ideeën te komen. Een aantal daarvan kunnen dan mogelijk geïmplementeerd worden in de bedrijfsvoering. Julien is een gemotiveerde student waar Blueberry Giant in de toekomst mogelijk nog mee verder kan!

Onze ervaring met de HAS is ook erg goed. De HAS levert goede en gemotiveerde studenten, dat zie je. Ook verloopt het contact erg fijn. Ik ben zelf ook oud-HAS'er, dus het is ook leuk om zo het contact te behouden.

Studenten kunnen geheel out of box denken. Daarmee kunnen ze je in de bedrijfsvoering helpen om op andere ideeën te komen.

Hebben jullie nog advies voor onze HAS-studenten of studiekiezers?

In de primaire agrarische sector werken is nooit standaard en niks is er vanzelfsprekend. Het is heel veelzijdig, maar kan ook de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Sta hier voor open, en dan kan je in een hele leuke sector terechtkomen!