1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Klimaatrobuuste landschappen beekdal Aa of Weerijs

Klimaatrobuuste landschappen beekdal Aa of Weerijs

Het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen onderzoekt hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kan worden en wat dit betekent voor ecosysteemdiensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

Klimaatrobuuste landschappen

De beeklandschappen in Nederland zijn onderhevig aan verdroging. Dit heeft nadelig effecten voor natuur en landbouw. Studenten Management van de Leefomgeving en Toegepaste biologie hebben voor het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen bekeken hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kan worden. Ook onderzochten ze wat dit betekent voor ecosysteemdiensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

De conclusie van het ontwerpend onderzoek is dat een klimaatrobuust landschap haalbaar is, maar dat dit grote impact heeft op het huidige gebruik. De ideeën van de studenten kunnen gebruikt worden als inspiratie voor opgaven rondom landelijk gebied van gemeentes.

Bekijk het rapport

Kennissessie: Klimaatrobuuste landschappen - 7 juli 2022 

Op 7 juli 2022 werd er een kennissessie Klimaatrobuuste landschappen gehouden, een klein mini symposium waar 3 studenten groepen hun afstudeerwerk presenteerden. Deze afstudeeronderzoeken waren in opdracht van externen uitgevoerd binnen het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen. 
 
De 3 onderzoeken die zijn gepresenteerd zijn: 

Na afloop van de presentaties was er een goed discussie over de waarde van de onderzoeken en hoe hiermee verder te gaan, zodat alle stakeholders in het gebied meegenomen konden worden. De studenten zijn afgestudeerd, het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen zal het onderzoek voortzetten. Al met al was het een geslaagde middag. 

Neem contact op