Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

HAS Klimaatkamer
 1. HAS Onderzoek
 2. Lectoraten
 3. Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

Het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen met lector Ir. Jasper den Besten richtte zich op de toepassing van innovaties in de hightech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming. Het lectoraat werkte nauw samen met de praktijk aan ontwikkelingstrajecten en bij de validering van systemen. Het lectoraat is afgerond per 1 januari 2022.

Nieuwe mogelijkheden high-tech tuinbouw

Technologieontwikkelingen op het gebied van LED-licht, sensoren/vision, biologische bemesting voor high-tech systemen, plasmatechnologie voor lokale nitraatproductie, ionspecifike sensoren en alles wat je met data kunt doen, scheppen kansen voor high-tech tuinbouw. Het betreft niet alleen meten rondom de plant, maar ook meten aan bijvoorbeeld de kop van de plant of de vrucht en plaagontwikkeling.  Energie en arbeid zijn, naast afschrijvingen, de belangrijkste kostenposten en ook daarin komen interessant ontwikkelingen snel op ons af.

Student in klimaatkamer - Growing without Daylight - HAS Hogeschool

Uitdagingen

De uitdagingen zitten vooral in de toepassing van al deze ontwikkelingen in de praktijk. Binnen het lectoraat werken we daarom voortdurend samen met de praktijk aan het begin van het ontwikkelingstraject en bij de validering van systemen. De stip op de horizon is een high-tech teeltsysteem dat CO2-neutraal is, waarbij veel beslissingen autonoom genomen worden en arbeid geminimaliseerd is. De HAS werkt aan deze uitdagingen vanuit kassen en klimaatcellen in Den Bosch en vanuit BrightBox-Venlo, een samenwerking van Botany-Has-Signify.

Kennisdelen

Het lectoraat deelt haar kennis met studenten van de HAS via gastlessen en via inbouw van kennis in reguliere onderwijsmodulen. De lector en team verzorgen gastlessen op andere instellingen, workshops en trainingen binnen bedrijven en presentaties op seminars. Via onderzoek op de HAS voor en met bedrijven wordt zowel kennis gedeeld als nieuwe kennis gegenereerd. Veelal studeren studenten op dit soort onderwerpen af. Het lectoraat werkt nauw samen met het Nederlandse en internationale bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om de expertise te versterken.

Actueel

 • SCOUT: hogescholen werken samen aan sensortechnologie tomatenteelt

  Binnen het project SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) gaan verschillende hogescholen met vragen over sensortechnologie in de plantenteelt aan de slag en richten zich daarbij specifiek op de tomatenteelt. Judith van de Mortel is vanuit HAS Hogeschool als inhoudsexpert bij het project betrokken.
  vrouw met tomatenplanten in violet licht

  Lees meer

 • BrightBox in Venlo: onderzoek naar daglichtloos telen

  Sinds begin 2015 doen HAS Hogeschool, Botany en Philips Horticulture LED Solutions samen onderzoek naar meerlagenteelt in een hypermoderne tuinbouwfaciliteit: BrightBox. In het centrum kunnen alle factoren die de groei van een plant bepalen gestuurd worden.
  Jongen in een BrightBox bij teelt

  Lees meer

 • Growing without daylight (SPOC)

  Growing without daylight is a new development, that takes horticulture to another level. With Light Emitting Diodes (LED) it is possible to offer plants the perfect light conditions, while other climatic factors are also completely controlled.
  Student in klimaatkamer - Growing without Daylight - HAS Hogeschool

  Lees meer

 • Studenten ontwikkelen Oost-Nederlandse kurkuma en zwarte peper

  Studenten van de opleidingen Toegepaste Biologie en Tuinbouw en akkerbouw werken het komende jaar binnen verschillende afstudeeropdrachten aan een onderzoek met als doel tot een duurzame teelt onder glas en verwerking voor specerijen in Nederland te komen. Het project heet ‘NEXTGarden Ingredient Farm van Oost-Azië naar Oost-NL’ en wordt gesubsidieerd door EFRO Oost-Nederland. Het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen is nauw betrokken bij het onderzoek. Op dit moment is de eerste groep Toegepast Biologen aan de slag met de ontwikkeling van zowel de kurkumaplant als zwarte peper. Na de zomer zullen Tuinbouwstudenten teelt- en verwerkingstechnieken voor hun rekening nemen. Later komt ook het in de markt zetten van de producten aan bod.
  Kurkuma en peper kruiden

  Lees meer

Deel deze pagina