1. Home
 2. Onderzoek
 3. Gezonde voeding en gezond leven

Onderzoeksgroep Gezonde voeding en gezond leven

Via de onderzoeksgroep Gezonde voeding en gezond leven hebben we de ambitie om met praktijkonderzoek – gekoppeld aan opleidingen, cursussen en adviestrajecten - een belangrijke bijdrage leveren aan het doel: ‘Een gezond leven – je hele leven lang’.

Gezonde voeding en gezond leven

Over de onderzoeksgroep

Doelen

Om onze bijdrage aan ‘Een gezond leven – je hele leven lang’ te realiseren willen we in 2030 de volgende doelen bereikt hebben:

 • HAS green academy is in Zuid-Nederland hét expertisecentrum voor toegepast en praktijkgericht onderzoek op het thema ‘gezonde voeding en gezond leven’ – dankzij intensieve samenwerking van onderwijs, onderzoek en externe partners.

 • Er is een toename van het aanbod aan gezonde voeding.

 • Meer mensen kiezen voor een gezond voedingspatroon.

 • HAS green academy heeft met samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven strategische allianties gevormd die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling ‘Een gezond leven – je hele leven lang’.
Onderzoekslijnen
Voor de onderzoeksgroep ‘Gezonde voeding en gezond leven’ hebben we 3 onderzoekslijnen met onderliggende onderzoeksvragen vastgesteld waarbinnen gericht en intensief onderzoek gedaan wordt: 
 • Voedselproducten: Wanneer is een voedingsmiddel (product) gezond en hoe ondersteunen gezonde voedingsmiddelen een gezond leven? Denk aan onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de Nutriscore. Maar ook: welke ingrediënten bepalen wat gezonde voeding is? Wat zijn meetbare e­ffecten voor de consument?

 • Consumentengedrag: Hoe ondersteunen we consumenten in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder om gemakkelijker tot keuzes voor gezonde voeding en gezond leven te komen? Denk aan onderzoek naar ‘voedselvaardigheden’ van de consumenten: wat weten zij eigenlijk van voedsel en is dat genoeg om een gezonde keuze te maken? Hoe ontwikkelen en testen we aantrekkelijke concepten die een gezond voedselpatroon ondersteunen?

 • Voedselomgeving: Welke innovatieve concepten en interventies in de voedselomgeving kunnen hieraan bijdragen? Denk aan onderzoek naar het bereiken van consumenten die over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelf vorm te geven aan gezonder leven. Hoe kunnen we via inrichting van bijvoorbeeld supermarkten en kantines gezonde keuzes stimuleren? En hoe kunnen we het daadwerkelijke effect daarvan meten?  
Betrokken lectoraten

De volgende lectoraten zijn betrokken bij de onderzoeksgroep Gezonde voeding en gezond leven:

Lectoraat Groene Gezondheid

Lectoraat Voeding en Gezondheid

Lectoraat Design Methoden in Food

Partnerschappen en maatschappelijke rollen

Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid

Lectoren Annet Roodenburg en Herman Peppelenbos zijn lid van het lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid.

De lectoren die samen het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid vormen, werken vanuit verschillende invalshoeken aan voedselvraagstukken. Deze vraagstukken hebben allemaal te maken met beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen. De betrokken lectoren willen samen het praktijkgericht onderzoek rond voedsel, voeding en gezondheid versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen.

Gerelateerde opleidingen

Projecten

 • logo

  Programma Gezonde Leefomgevingen

  De komende jaren werken de Bossche kennisinstellingen samen met publieke en private partners aan praktijkgericht onderzoek naar een gezonde leefomgeving die als prettig wordt ervaren, uitnodigt tot gezond gedrag en een zo laag mogelijke druk heeft op de gezondheid.

 • groente en fruit

  De Waarde(n) van Groenten en Fruit

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft met 12 bedrijven en 3 kennisinstellingen samengewerkt aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge dat als doel heeft hbo-studenten bewustmaken van voedselverspilling in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie. De live kick-off van de editie van 2023 vond plaats op 12 september 2023 om 18.45 uur.

 • Goed Verpakt

  Wat is de beste en meest duurzame manier van verpakken? Met die vraag worstelen bedrijven elke dag. De optimale situatie zou géén verpakking zijn, maar dat is bij voedsel vaak niet mogelijk. Toch kunnen we ook niet blijven verpakken zoals we tot nu toe steeds hebben gedaan. Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten. Op 21 september 2023 is de eindpublicatie van het Goed Verpakt project gepubliceerd.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven te helpen met productinnovaties die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart initiatieven voeding

  Het lectoraat Groene Gezondheid is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien.

 • gereedschapskist

  De VerleidingsToolbox

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke doelgroepen met eigen behoeften komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • catering

  Gezondere voedselomgeving: foodservice

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid doet samen met het Koning Willem I College en foodservicepartners helpt de foodserviceprofessional in het bereiden van gezondere gerechten. Onder meer menulabelling wordt meegenomen als mogelijke tool.

 • Voorkomen van voedsel- verspilling in de voedingsindustrie

  Inzicht krijgen in de omvang en oorzaken van voedselverspilling op ketenniveau, met als doel deze verspilling te verminderen. Dit is waar het de afgelopen twee jaar tijdens het project Voorkomen Voedselverspilling in de keten om heeft gedraaid. Het lectoraat Design Methoden in Food heeft zich bezig gehouden met het voorkomen van voedselverspilling binnen de zuivel-, vlees- en AGF-keten.

Neem contact op