1. Home
 2. Onderzoek
 3. Gezonde voeding en gezond leven

Gezonde voeding en gezond leven

Via het zwaartepunt ‘Gezonde voeding en gezond leven’ hebben we de ambitie om met praktijkonderzoek – gekoppeld aan opleidingen, cursussen en adviestrajecten - een belangrijke bijdrage leveren aan het doel: ‘Een gezond leven – je hele leven lang’.

Gezonde voeding en gezond leven

Over het zwaartepunt

Doelen

Om onze bijdrage aan ‘Een gezond leven – je hele leven lang’ te realiseren willen we in 2030 de volgende doelen bereikt hebben:

 • HAS green academy is in Zuid-Nederland hét expertisecentrum voor toegepast en praktijkgericht onderzoek op het thema ‘gezonde voeding en gezond leven’ – dankzij intensieve samenwerking van onderwijs, onderzoek en externe partners.

 • Er is een toename van het aanbod aan gezonde voeding.

 • Meer mensen kiezen voor een gezond voedingspatroon.

 • HAS green academy heeft met samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven strategische allianties gevormd die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling ‘Een gezond leven – je hele leven lang’.
Onderzoekslijnen
Voor het zwaartepunt ‘Gezonde voeding en gezond leven’ hebben we 3 onderzoekslijnen met onderliggende onderzoeksvragen vastgesteld waarbinnen gericht en intensief onderzoek gedaan wordt: 
 • Voedselproducten: Wanneer is een voedingsmiddel (product) gezond en hoe ondersteunen gezonde voedingsmiddelen een gezond leven? Denk aan onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de Nutriscore. Maar ook: welke ingrediënten bepalen wat gezonde voeding is? Wat zijn meetbare e­ffecten voor de consument?

 • Consumentengedrag: Hoe ondersteunen we consumenten in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder om gemakkelijker tot keuzes voor gezonde voeding en gezond leven te komen? Denk aan onderzoek naar ‘voedselvaardigheden’ van de consumenten: wat weten zij eigenlijk van voedsel en is dat genoeg om een gezonde keuze te maken? Hoe ontwikkelen en testen we aantrekkelijke concepten die een gezond voedselpatroon ondersteunen?

 • Voedselomgeving: Welke innovatieve concepten en interventies in de voedselomgeving kunnen hieraan bijdragen? Denk aan onderzoek naar het bereiken van consumenten die over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelf vorm te geven aan gezonder leven. Hoe kunnen we via inrichting van bijvoorbeeld supermarkten en kantines gezonde keuzes stimuleren? En hoe kunnen we het daadwerkelijke effect daarvan meten?  
Betrokken lectoraten

De volgende lectoraten zijn betrokken bij het zwaartepunt 'Gezonde voeding en gezond leven':

Lectoraat Groene Gezondheid

Lectoraat Voeding en Gezondheid

Lectoraat Design Methoden in Food

Partnerschappen en maatschappelijke rollen

Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid

Lectoren Annet Roodenburg en Herman Peppelenbos zijn lid van het lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid.

De lectoren die samen het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid vormen, werken vanuit verschillende invalshoeken aan voedselvraagstukken. Deze vraagstukken hebben allemaal te maken met beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen. De betrokken lectoren willen samen het praktijkgericht onderzoek rond voedsel, voeding en gezondheid versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen.

Gerelateerde bedrijfsopleidingen

Wil je je (bij)scholen op het gebied van gezonde voedselproducten, een gezonde voedselomgeving of het stimuleren van gezonde voedselkeuzes? Bekijk dan ons aanbod cursussen en workshops:

Cursus Business Concept & Sales

Cursus Packaging Projectmanager

Cursus Productontwikkeling en Ingrediënten

Cursus Levensmiddelenchemie

Cursus Vleestechnologie en Alternatieve Eiwitten

Workshop Plantaardige Eiwitten

Workshop Zout- en suikerverlaging

Projecten

 • Programma Gezonde Leefomgevingen

  pubDate
  19-01-2023

  HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen.

 • groente en fruit

  De Waarde(n) van Groenten en Fruit

  pubDate
  19-01-2023

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft met 12 bedrijven en 3 kennisinstellingen samengewerkt aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge dat als doel heeft hbo-studenten bewustmaken van voedselverspilling in scholen, instellingen en in de voedingsindustrie.

 • goed verpakt

  Goed Verpakt

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten en wil hier in 2 jaar tijd overzicht over krijgen.

 • etikel voedingsmiddel

  Gezonde product samenstelling: de rol van fooddata

  pubDate
  19-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid monitort de voortgang van verbeteringen in het productaanbod en bekijkt of het gezonder wordt. Ook is er aandacht voor de rol van fooddata in de voedingsindustrie.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven te helpen met productinnovaties die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart initiatieven voeding

  pubDate
  21-11-2022

  Het lectoraat Groene Gezondheid is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien.

 • gereedschapskist

  Innovation Toolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op het ontwikkelen van een Toolbox met tooltypes en tools die studenten, docenten en professionals kunnen inzetten bij het ontwerpen van producten en concepten.

 • gereedschapskist

  VerleidingsToolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  pubDate
  22-08-2022

  Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke doelgroepen met eigen behoeften komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • catering

  Gezondere voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid doet samen met het Koning Willem I College en foodservicepartners helpt de foodserviceprofessional in het bereiden van gezondere gerechten. Onder meer menulabelling wordt meegenomen als mogelijke tool.

Neem contact op