1. Home
 2. Onderzoek
 3. Gezonde voeding en gezond leven

Gezonde voeding en gezond leven

Via het zwaartepunt ‘Gezonde voeding en gezond leven’ hebben we de ambitie om met praktijkonderzoek – gekoppeld aan opleidingen, cursussen en adviestrajecten - een belangrijke bijdrage leveren aan het doel: ‘Een gezond leven – je hele leven lang’.

Gezonde voeding en gezond leven

Over het zwaartepunt

Doelen

Om onze bijdrage aan ‘Een gezond leven – je hele leven lang’ te realiseren willen we in 2030 de volgende doelen bereikt hebben:

 • HAS green academy is in Zuid-Nederland hét expertisecentrum voor toegepast en praktijkgericht onderzoek op het thema ‘gezonde voeding en gezond leven’ – dankzij intensieve samenwerking van onderwijs, onderzoek en externe partners.

 • Er is een toename van het aanbod aan gezonde voeding.

 • Meer mensen kiezen voor een gezond voedingspatroon.

 • HAS green academy heeft met samen met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven strategische allianties gevormd die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling ‘Een gezond leven – je hele leven lang’.
Onderzoekslijnen
Voor het zwaartepunt ‘Gezonde voeding en gezond leven’ hebben we 3 onderzoekslijnen met onderliggende onderzoeksvragen vastgesteld waarbinnen gericht en intensief onderzoek gedaan wordt: 

 • Voedselproducten: Wanneer is een voedingsmiddel (product) gezond en hoe ondersteunen gezonde voedingsmiddelen een gezond leven? Denk aan onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de Nutriscore. Maar ook: welke ingrediënten bepalen wat gezonde voeding is? Wat zijn meetbare e­ffecten voor de consument?

 • Consumentengedrag: Hoe ondersteunen we consumenten in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder om gemakkelijker tot keuzes voor gezonde voeding en gezond leven te komen? Denk aan onderzoek naar ‘voedselvaardigheden’ van de consumenten: wat weten zij eigenlijk van voedsel en is dat genoeg om een gezonde keuze te maken? Hoe ontwikkelen en testen we aantrekkelijke concepten die een gezond voedselpatroon ondersteunen?

 • Voedselomgeving: Welke innovatieve concepten en interventies in de voedselomgeving kunnen hieraan bijdragen? Denk aan onderzoek naar het bereiken van consumenten die over onvoldoende mogelijkheden beschikken om zelf vorm te geven aan gezonder leven. Hoe kunnen we via inrichting van bijvoorbeeld supermarkten en kantines gezonde keuzes stimuleren? En hoe kunnen we het daadwerkelijke effect daarvan meten?  
Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid

Lectoren Annet Roodenburg en Herman Peppelenbos zijn lid van het lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid.

De lectoren die samen het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid vormen, werken vanuit verschillende invalshoeken aan voedselvraagstukken. Deze vraagstukken hebben allemaal te maken met beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen.

De betrokken lectoren willen samen het praktijkgericht onderzoek rond voedsel, voeding en gezondheid versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen. Wat heeft de burger eraan en hoe komt het gezonde, duurzame voedsel bij de consument terecht? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen ‘groenere groentes’ eten? Hoe leiden we (gezondheids)professionals op met ‘oog voor gezonde voeding?’ Deze en andere vragen staan centraal in de betrokken lectoraten.

Onderzoeksgroep

 • Lectoraat Groene Gezondheid

  Lectoraat Groene Gezondheid

  Het lectoraat Groene Gezondheid heeft als doelstelling kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie. Ook richt het lectoraat zich op de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.

 • Voeding & Gezondheid

  Lectoraat Voeding en Gezondheid

  In het lectoraat Voeding en Gezondheid van HAS green academy staat een gezonde voedselomgeving en het maken van gezonde voedselkeuzes maken centraal. Het lectoraat richt zich daarbij enerzijds op een gezondere samenstelling van het aanbod aan voedingsmiddelen en anderzijds op een verantwoorde, transparante communicatie richting alle consumenten.

 • design-methoden

  Lectoraat Design Methoden in Food

  Het lectoraat Design Methoden in Food doet onderzoek naar design methoden die binnen het hbo gebruikt kunnen worden en resulteren in nieuwe ontwerpen voor gezond en duurzaam voedselkeuzegedrag. Denk daarbij aan voedselproducten, verpakkingen en communicatieuitingen, maar ook aan compleet nieuwe voedselomgevingen en voedselsystemen.

Projecten

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge. In 2021 was er een Brabantse editie, in 2022 landelijk. Partners zijn Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Food Valley Circulair, Stichting Jong Leren Eten, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank. Ook het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bij de challenge betrokken.

 • goed verpakt

  Goed Verpakt

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten en wil hier in 2 jaar tijd overzicht over krijgen.

 • etikel voedingsmiddel

  Gezonde product samenstelling: de rol van fooddata

  pubDate
  19-08-2022

  Het lectoraat Voeding en Gezondheid monitort onder meer de voortgang van verbeteringen in het productaanbod en bekijkt of het gezonder wordt (minder zout, suiker, verzadigd vet). Daarnaast is er aandacht voor de steeds groter wordende rol van food data binnen de voedingsindustrie.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  pubDate
  22-08-2022

  Voor een breder assortiment aan gezonde en smakelijke producten zijn nieuwe productinnovaties nodig die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen. Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven hiermee te helpen.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart voedingsinitiatieven

  pubDate
  21-11-2022

  Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien. De kaart werd ontwikkeld in opdracht van de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving.

 • gereedschapskist

  Innovation Toolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op het ontwikkelen van een Toolbox met daarin een overzicht van tooltypes en tools die studenten, docenten en later ook professionals kunnen inzetten bij het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten.

 • gereedschapskist

  VerleidingsToolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  pubDate
  22-08-2022

  Iedere doelgroep heeft specifieke voedingsbehoeften. Naast de samenstelling, is ook de beleving en bewustwording van belang. Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke verkoopkanalen komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • catering

  Gezonder voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  In samenwerking met de Horeca-opleiding van het Koning Willem I College en andere foodservicepartners richt het lectoraat Voeding en Gezondheid zich op de foodserviceprofessional. Hoe kunnen we die ondersteunen in het bereiden van gezondere gerechten, met welke tools? Hierbij wordt menulabelling meegenomen als mogelijke tool.

 • voedsel

  Voorkomen van voedsel- verspilling in de voedings- industrie

  pubDate
  02-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food focust zich in dit project op het voorkomen van voedselverspilling binnen 3 ketens in de voedingsindustrie: zuivel, vlees en AGF en brengt daarvoor samen met partners systemische problemen in kaart.

Neem contact op