1. Home
  2. Onderzoek
  3. Onderzoeksprojecten
  4. Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven te helpen met productinnovaties die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen.

gereedschapskist

Door een groeiend percentage Nederlanders met overgewicht en gerelateerde chronische ziekten is er meer aandacht voor preventie bijvoorbeeld door een gezonde leefstijl. Gezonde voeding speelt hierin een belangrijke rol. Zowel verantwoorde communicatie als een gezond aanbod aan voedingsproducten zijn belangrijk om gezonde voedingskeuzes te kunnen maken. 

Voor een breder assortiment aan gezonde en smakelijke producten zijn nieuwe productinnovaties nodig die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen. 

Gereedschapskist met tools 

Om dit proces te bevorderen wordt een gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling samengesteld. Deze gereedschapskist wordt gevuld met tools voor o.a. een optimale productsamenstelling (minder zout en suiker, meer plantaardige ingrediënten), optimale smaak, optimale verzadiging/eetsnelheid en geschiktheid voor persoonlijke gezondheidskenmerken (personalized nutrition). Hiermee kan in samenwerking met het bedrijfsleven bestaande en nieuwe kennis worden toegepast voor innovaties in de ontwikkeling van gezonde voeding. 

2 verkennende onderzoeken 

In 2 verkennende onderzoeken bij zowel het voedingsmiddelenbedrijfsleven als de consument is in kaart gebracht waar de kennis, kansen en obstakels zijn voor gezonde productontwikkeling (ref BO 2019, 2020). Naar aanleiding van de resultaten richt het onderzoek zich nu op twee hoofdthema’s: 

  • Een gezond voedingspatroon gebaseerd op meer plantaardige (eiwit)bronnen (KIEM onderzoek naar gezondheid van plantaardige producten en behoeften van de consument). 
  • De invloed van producteigenschappen op eetsnelheid en verzadiging in relatie tot dagelijkse energie-inname (TKI-onderzoek RESTRUCTURE) 

Binnen deze projecten voert de HAS onderzoek uit. We meten de eetsnelheid en verzadiging van producten met verschillende eigenschappen (o.a. viscositeit, hardheid), inventariseren de gezondheid van plantaardige producten op basis van nutriëntensamenstelling en doen consumentenonderzoek naar gezondheid en communicatie. 

Publicaties

Neem contact op