Projecten

Binnen HAS green academy werken studenten, lectoren, docentonderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld samen binnen allerlei soorten projecten in de domeinen agro, food en leefomgeving, zowel nationaal als internationaal.

Professionals in een meeting

Denk bij projecten aan afstudeeronderzoeken, maar ook aan projecten binnen minors en onderwijsmodules. De projecten worden zorgvuldig gekozen en uitgevoerd en meestal vallen ze onder het onderzoeksprogramma zoals vastgesteld voor de komende jaren. Hieronder vind je een selectie uit deze projecten.

Projecten

Expertise
 • watersysteem

  Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal

  pubDate
  20-03-2023

  De lectoraten Klimaatrobuuste landschappen en Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw participeren namens HAS green academy in 2 van de 3 projecten die binnen het KIC-programma ‘Klimaatrobuuste watersystemen op landschapsschaal’ van NWO recent subsidie toegewezen hebben gekregen: RESHAPE en WaterScape.

 • koe-qr

  Minor Data Science in Agrifood

  pubDate
  17-03-2023

  In de Minor Data Science in Agrifood werken studenten van HAS green academy en Avans Hogeschool samen aan een project waarbij data science wordt toegepast in plant-, dier of leefomgeving.

 • Programma Gezonde Leefomgevingen

  pubDate
  19-01-2023

  HAS green academy en Avans Hogeschool realiseren binnen het Programma Gezonde Leefomgevingen met een grote groep consortiumpartners een onderzoeksinfrastructuur om nieuwe kennis, methoden en best practices te ontwikkelen op het gebied van gezonde leefomgevingen. Dit zijn omgevingen die bijdragen aan meer en gezondere levensjaren voor inwoners. De onderwijsinstellingen hebben inmiddels een SPRONG-subsidie toegekend gekregen voor fase 1 van het programma.

 • groente en fruit

  De Waarde(n) van Groenten en Fruit

  pubDate
  19-01-2023

  Wat doen groenten en fruit met onze gezondheid? En hoe breng je de gezondheidswaarde van versproducten in kaart? Met deze vragen is het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ van 2019 tot en met 2022 aan de slag gegaan. In het project hebben twaalf bedrijven en vier kennisinstellingen, waaronder het lectoraat Groene Gezondheid vanuit HAS green academy, samengewerkt aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

 • Interactieve kaart Groene Gezondheid

  Interactieve kaart voedings(-)initiatieven

  pubDate
  21-11-2022

  Het lectoraat Groene Gezondheid van HAS green academy is betrokken bij de publicatie van een interactieve kaart die per gemeente initiatieven met betrekking tot voeding en gezondheid laat zien. De kaart werd ontwikkeld in opdracht van de Roadmap Voeding, Gezondheid en Leefomgeving.

 • Hippische Monitor

  Hippische Monitor

  pubDate
  03-11-2022

  HAS green academy brengt jaarlijks de Hippische Monitor uit. De Hippische Monitor is samengesteld uit verschillende onderzoeken die HAS green academy in samenwerking met het Trendpanel Paard uitvoert en bijeenbrengt.

 • insecten

  Safe insects

  pubDate
  27-10-2022

  Met dit project verzamelen we gegevens over voedselveiligheid om de toepassing van wettelijk verboden organische reststromen als substraat voor insectenkweek mogelijk te maken. HAS green academy is betrokken vanuit het lectoraat Voedselproductie in een circulaire economie.

 • NWA-transitie

  Transitie naar een duurzaam voedselsysteem

  pubDate
  27-10-2022

  Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda werkt een breed consortium van 30 wetenschappers uit het wo en hbo samen met een groot aantal bedrijven, NGO’s en innovatieve netwerken aan het driejarige programma ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’. HAS green academy is vanuit het lectoraat Future Food Systems penvoerder.

 • Masterclass Expeditie Toekomst

  Masterclass Expeditie Toekomst

  pubDate
  13-09-2022

  Hoe denken jongeren over de toekomst van voedsel, landbouw en leefomgeving? Het lectoraat Future Food Systems van HAS green academy organiseerde net voor de zomer van 2022 de vijfdaagse masterclass Expeditie Toekomst over dit onderwerp.

 • koe in weiland

  Digitale kennissessie: Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

  pubDate
  12-09-2022

  Op 5 juli 2021 organiseerden HAS Hogeschool en Provincie Noord-Brabant een digitale kennissessie over Natuurinclusieve landbouw. Heb je deze gemist of wil je de opname terugkijken? Dat kan via onderstaande link. Ook kun je de opnames van de verdiepende sessies bekijken.

 • koe in weiland

  Natuurinclusieve landbouw

  pubDate
  12-09-2022

  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur is er volop onderzoek gedaan naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • Klimaatrobuuste landbouw

  pubDate
  12-09-2022

  De afgelopen jaren hebben is er vanuit het lectoraat veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kan meenemen.

 • vrouw met tomatenplant

  Sensortechnologie in tomatenteelt

  pubDate
  12-09-2022

  De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Binnen het project SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) hebben verschillende hogescholen zich hierin verdiept, specifiek op de tomatenteelt.

 • pet monitor

  Pet Monitor

  pubDate
  05-09-2022

  De Pet Monitor is een rapport met de huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De monitor is geschreven vanuit Trendpanel Gezelschapsdieren. Dit trendpanel wordt gecoördineerd door studenten en docenten van Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met HAS green academy.

 • voedsel

  Voorkomen van voedsel- verspilling in de voedings- industrie

  pubDate
  02-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food focust zich in dit project op het voorkomen van voedselverspilling binnen 3 ketens in de voedingsindustrie: zuivel, vlees en AGF en brengt daarvoor samen met partners systemische problemen in kaart.

 • gereedschapskist

  VerleidingsToolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • gereedschapskist

  Innovation Toolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op het ontwikkelen van een Toolbox met daarin een overzicht van tooltypes en tools die studenten, docenten en later ook professionals kunnen inzetten bij het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten.

 • goed verpakt

  Goed Verpakt

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten en wil hier in 2 jaar tijd overzicht over krijgen.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge. In 2021 was er een Brabantse editie, in 2022 landelijk. Partners zijn Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Food Valley Circulair, Stichting Jong Leren Eten, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank. Ook het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie is bij de challenge betrokken.

 • plaagsoorten

  Weet wat er leeft

  pubDate
  25-08-2022

  Binnen het vier jaar durende PPS-project Weet wat er Leeft werkt een groot consortium, waaronder HAS green academy, samen aan het automatiseren van de detectie van plagen en biologische bestrijders in de kas. Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring begeleidt meerdere onderwijsprojecten en afstudeeropdrachten.

 • betwants

  Detectie van bedwantsen door middel van eDNA

  pubDate
  25-08-2022

  Binnen deze haalbaarheidsstudie wordt de praktische en economische haalbaarheid van een bedwantsdetectiekit op basis van eDNA bepaald. Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring ontwikkelt samen met BioMon een detectiekit waarmee het DNA van de bedwants uit huisstof geïsoleerd en gedetecteerd kan worden.

Filters

Expertise