Projecten

Binnen HAS green academy werken studenten, lectoren, docentonderzoekers, docenten en professionals uit het werkveld samen binnen allerlei soorten projecten, zowel in Nederland als daarbuiten. Hieronder vind je een selectie uit deze projecten.

Professionals in een meeting

Filters

Expertise

Projecten

Expertise
 • Masterclass Expeditie Toekomst

  Masterclass Expeditie Toekomst

  pubDate
  13-09-2022

  Hoe denken jongeren over de toekomst van voedsel, landbouw en leefomgeving? Het lectoraat Future Food Systems van HAS green academy organiseerde net voor de zomer van 2022 de vijfdaagse masterclass Expeditie Toekomst over dit onderwerp.

 • koe in weiland

  Digitale kennissessie: Natuurinclusieve landbouw in de praktijk

  pubDate
  12-09-2022

  Op 5 juli 2021 organiseerden HAS Hogeschool en Provincie Noord-Brabant een digitale kennissessie over Natuurinclusieve landbouw. Heb je deze gemist of wil je de opname terugkijken? Dat kan via onderstaande link. Ook kun je de opnames van de verdiepende sessies bekijken.

 • koe in weiland

  Natuurinclusieve landbouw

  pubDate
  12-09-2022

  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur is er volop onderzoek gedaan naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • Klimaatrobuuste landbouw

  pubDate
  12-09-2022

  De afgelopen jaren hebben is er vanuit het lectoraat veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kan meenemen.

 • vrouw met tomatenplant

  Sensortechnologie in tomatenteelt

  pubDate
  12-09-2022

  De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Binnen het project SCOUT (Sensoric data Catching Of highly Useful Terabytes) hebben verschillende hogescholen zich hierin verdiept, specifiek op de tomatenteelt.

 • pet monitor

  Pet Monitor

  pubDate
  05-09-2022

  De Pet Monitor is een rapport met de huidige trends en ontwikkelingen binnen de gezelschapsdierensector. De monitor is geschreven vanuit Trendpanel Gezelschapsdieren. Dit trendpanel wordt gecoördineerd door studenten en docenten van Aeres Hogeschool Dronten in samenwerking met HAS green academy.

 • voedsel

  Voorkomen van voedsel- verspilling in de voedings- industrie

  pubDate
  02-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food focust zich in dit project op het voorkomen van voedselverspilling binnen 3 ketens in de voedingsindustrie: zuivel, vlees en AGF en brengt daarvoor samen met partners systemische problemen in kaart.

 • gereedschapskist

  VerleidingsToolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food werkt sinds 2019 aan een geheel nieuw model waarin de belangrijkste aspecten van verleiding worden gedeeld, samen met methoden die hier voor kunnen worden ingezet.

 • gereedschapskist

  Innovation Toolbox: overzicht van tooltypes en tools

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich op het ontwikkelen van een Toolbox met daarin een overzicht van tooltypes en tools die studenten, docenten en later ook professionals kunnen inzetten bij het ontwikkelen van nieuwe producten en concepten.

 • goed verpakt

  Goed Verpakt

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food richt zich in het project Goed Verpakt op de meest 'onduurzame' aspecten van kant- en klaar maaltijden, portieverpakkingen en verpakte AGF-producten en wil hier in 2 jaar tijd overzicht over krijgen.

 • food waste

  ZERO Food Waste Challenge

  pubDate
  01-09-2022

  Het lectoraat Design Methoden in Food is aanjager van de ZERO Food Waste Challenge. In 2021 was er een Brabantse editie, in 2022 landelijk. Partners zijn Aeres Hogeschool, Hogeschool Inholland, Fontys Hogescholen, Food Valley Circulair, Stichting Jong Leren Eten, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank.

 • plaagsoorten

  Weet wat er leeft

  pubDate
  25-08-2022

  In een vier jaar durend project werkt een groot consortium waaronder HAS green academy samen aan het voorspellen van de ontwikkeling van plagen in de kas. Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring begeleidt meerdere onderwijsprojecten en afstudeeropdrachten.

 • betwants

  Detectie van bedwantsen door middel van eDNA

  pubDate
  25-08-2022

  Binnen deze haalbaarheidsstudie wordt de praktische en economische haalbaarheid van een bedwantsdetectiekit op basis van eDNA bepaald. Het lectoraat Innovatieve Biomonitoring ontwikkelt samen met BioMon een detectiekit waarmee het DNA van de bedwants uit huisstof geïsoleerd en gedetecteerd kan worden.

 • tijger

  Monitoringsonderzoek tijger in Nepal

  pubDate
  25-08-2022

  Dit groot interdisciplinaire onderzoeksproject, met partners uit Nederland, Nepal en India, richt zich op het redden van de tijger aan de voet van de Himalaya. Het Lectoraat Innovatieve Biomonitoring stelt haar kennis en kunde beschikbaar voor het in kaart brengen van de ecohydrologische omstandigheden in het leefgebied van de Nepalese tijger.

 • Klimaatrobuuste landschappen

  Klimaatrobuuste landschappen

  pubDate
  25-08-2022

  De beeklandschappen in Nederland zijn onderhevig aan verdroging. Dit heeft nadelig effecten voor natuur en landbouw. Studenten Management van de Leefomgeving en Toegepaste biologie hebben voor het lectoraat Klimaatrobuuste Landschappen onderzocht hoe het beekdal van de Aa of Weerijs klimaatrobuust ingericht kon worden en wat dit betekent voor ecosysteem diensten als natuurkwaliteit, biodiversiteit en opbrengsten.

 • Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

  Collegereeks What about Soil

  pubDate
  23-08-2022

  In de collegereeks ‘What About Soil?’delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. De collegereeks bestaat sinds 2016 en er wordt 4x per jaar een college gehouden, georganiseerd door het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem.

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  pubDate
  22-08-2022

  De komende jaren participeert HAS green academy vanuit het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw in het Living Lab B7 (Met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek).

 • natuurakker

  Natuurakker

  pubDate
  22-08-2022

  Het concept Natuurakker staat symbool voor de tegenstrijdigheid van natuur en landbouw. Studenten van de HAS hebben vanuit het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw verschillende onderzoeken uitgevoerd om een beter beeld te krijgen hoe een akker eruit zou zien met dezelfde natuurwaarden als een natuurgebied en vice versa.

 • kringlooplandbouw

  Kringlooplandbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Dit onderzoek van het lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw richt zich op kringlooplandbouw, waarbij bodem, vee, mest en gewas met elkaar in balans wordt gebracht volgens de natuurlijke kringloop. Dit leidt tot een zoektocht voor de vele betrokken actoren. Het onderzoek geeft inzicht in kansen, knelpunten en consequenties van kringlooplandbouw.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  pubDate
  22-08-2022

  Er is steeds meer aandacht voor natuurinclusieve landbouw, een vorm van landbouw met een positieve impact heeft op biodiversiteit, bodem, water en landschap. Binnen het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doen we volop onderzoek naar het verdienvermogen ervan en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

 • voedselbos

  Voedselbossen

  pubDate
  22-08-2022

  Er is volop belangstelling voor het fenomeen voedselbossen. Hoewel er al veel enthousiasme bestaat voor voedselbossen, was er nog weinig bekend over de economische aspecten van een voedselbos. Dit was voor het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur aanleiding om hier een onderzoekslijn voor op te zetten. Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw geeft hier een vervolg aan.

 • catering

  Gezonder voedselomgeving: foodservice

  pubDate
  22-08-2022

  In samenwerking met de Horeca-opleiding van het Koning Willem I College en andere foodservicepartners richt het lectoraat Voeding en Gezondheid zich op de foodserviceprofessional. Hoe kunnen we die ondersteunen in het bereiden van gezondere gerechten, met welke tools? Hierbij wordt menulabelling meegenomen als mogelijke tool.

 • senior

  Voeding voor doelgroepen: 65’plussers

  pubDate
  22-08-2022

  Iedere doelgroep heeft specifieke voedingsbehoeften. Naast de samenstelling, is ook de beleving en bewustwording van belang. Bij het ontwikkelen van productconcepten voor specifieke verkoopkanalen komen productsamenstelling en gezondheidscommunicatie bij elkaar. In dit onderzoek van het lectoraat Voeding en Gezondheid staat de 65’plusser centraal.

 • gereedschapskist

  Gereedschapskist voor gezonde productontwikkeling

  pubDate
  22-08-2022

  Voor een breder assortiment aan gezonde en smakelijke producten zijn nieuwe productinnovaties nodig die verleiden tot gezondere keuzes en aansluiten bij de behoeften van de consument of speciale doelgroepen. Het lectoraat Voeding en Gezondheid vult een gereedschapskist met tools om het bedrijfsleven hiermee te helpen.