Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

HAS in onderzoeksprogrammas

Student in HAS Biolab - HAS Hogeschool
  1. HAS Onderzoek
  2. HAS in onderzoeksprogrammas

Werken en studeren bij HAS Hogeschool betekent vanaf de eerste dag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze sector. Dat geldt zowel voor studenten als docenten, lectoren en professionals uit het werkveld. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek is bij HAS Hogeschool stevig verankerd in haar onderwijsvisie en organisatiestructuur.

Trendsettend onderzoek

Binnen de HAS zijn 13 lectoraten actief, die onderzoek doen op thema’s gekoppeld aan het strategisch kompas (SDG’s) en maatschappelijke thema’s uit de regionale agenda’s van ons voedingsgebied.

Kenmerkend voor de rol van de HAS in deze programma’s is de doorvertaling van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar toegepast onderzoek in de beroepspraktijk. Via beroepsopdrachten, minoren, specialisaties en praktijkcases binnen onderwijsmodules, krijgt de opgedane kennis en praktijkervaring direct een plek binnen het onderwijs en worden studenten actief betrokken bij de opzet en uitvoering van (deel)projecten.

Interatief proces

Kennisontwikkeling, kennistransfer en de neerslag daarvan in het onderwijs is daarmee een iteratief proces geworden. De koppeling aan urgente, relevante thema’s voor de sector heeft geleid tot de krachtige regionale verankering van de HAS in haar verzorgingsgebied. Wij zijn er trots op hierom te worden gekend en geroemd.

Deel deze pagina