Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Webinar Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk - College 19

Illustratie verschillende groeiende groente
  1. HAS Onderzoek
  2. Dossier
  3. Webinar Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk

Het 4e webinar in de collegereeks 'What About Soil' heeft het thema: 'Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk'.

Bekijk hier het webinar terug met Paula Harkes (onderzoeker bodemfysica & landbeheer bij Wageningen) en Rob de Groot (De Groot Agro Consultancy B.V.).

What about Soil - College 19: Bodembiodiversiteit, onderzoek en praktijk

Over de sprekers

OVER PAULA HARKES

Onderzoeker aan de Wageningen University and Reserach bij de Bodem fysica en landbeheer groep. Tijdens haar PhD bij Nematologie lag haar focus op het verschil bodemvoedselweb in diverse ecosystemen. Zowel natuurlijke systemen als verschillende landbouwsystemen werden onderzocht, om verbanden te leggen tussen bacteriën en schimmels en hun predatoren (protozoa en nematoden). Hierbij werd er niet alleen naar totale organismen gekeken maar ook naar het actieve aandeel van deze organismen. Veel bodemorganismen zijn onder suboptimale omstandigheden namelijk helemaal niet actief en dragen dan ook niet bij aan het functioneren van het ecosysteem. Op dit moment is ze betrokken bij een groot internationaal EU project (SPRINT) dat onderzoek doet naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van mens, dier, plant en milieu waarbij haar focus met name ligt bij de verschillen in bodemleven tussen biologisch en gangbare landbouw en het aandeel van gewasbeschermingsmiddelen hierin.

Bekijk de presentatie van Paula Harkes

OVER ROB DE GROOT

De agrarische sector verandert. Bedrijven worden gerund door specialisten die de productie optimaliseren. De specialist zorgt met zijn kennis voor hogere opbrengsten, kostenbesparing maar vooral vraag gestuurd telen. De teelt wordt gezien als een proces en sturing vind niet meer op het ‘gevoel’ van de teler. Sensoren volgen de teelt en modellen sturen de teelthandelingen.Rob de Groot creëert mogelijkheden om deze visie in de praktijk te brengen. Soms als projectmanager, soms als ontwikkelaar van een nieuwe techniek en soms als de oprichter en investeerder van nieuwe bedrijven en concepten. Binnen alle projecten wordt bestaande kennis en kunde bij elkaar gebracht en waar nodig techniek ontwikkeld om bovenstaande visie te realiseren.Op dit moment is Rob de Groot als project manager betrokken bij het project ‘Brabant Bio’. Binnen dit project wordt een integraal en duurzaam bodemplan/bouwplan opgesteld en een combinatie van maatregelen getroffen om een vitale bodem te verkrijgen.

Bekijk de presentatie van Rob de Groot

Deel deze pagina