Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Fysieke bijeenkomst 'What about soil?' - College 23

Illustratie verschillende groeiende groente
  1. HAS Onderzoek
  2. Dossier
  3. Fysieke bijeenkomst 'What about soil?' - College 23

In de collegereeks 'What About Soil' hielden wij op donderdag 2 juni van 17.00 – 20.00 uur onze 4e What about Soil-sessie van dit studiejaar. Na 2 jaar online colleges te hebben gehouden, verzorgden we nu weer een fysiek college op locatie op HAS Hogeschool in Den Bosch. Er waren ongeveer 50 deelnemers.

Tijdens elk college van ‘What About Soil?’ delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. Op 2 juni hadden we twee sprekers op het programma die ingingen op het thema regeneratieve landbouw: Toos van Noordwijk en Joost van Strien.

THEMA REGENERATIEVE LANDBOUW

Veel boeren, beleidsmakers en bedrijven zijn doordrongen van de noodzaak om de stikstofuitstoot te verminderen en te investeren in bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit. Tegelijkertijd is het voor ondernemers van belang om dit wel te koppelen aan een volhoudbaar verdienmodel. Tijdens deze What About Soil? inspireerden we de deelnemers over mogelijkheden in relatie tot bedrijfsvoering en lieten we zien hoe je de resultaten daarvan op de ecosysteemdiensten meetbaar zou kunnen maken.

Want hoe weet je als boer überhaupt wat de ‘gezondheid’ van je bodem is en wat je hieraan kunt doen? En hoe kunnen boeren, beleidsmakers en bedrijven monitoren wat het effect is van eventuele maatregelen? Citizen Science of eigenlijk ‘Boeren wetenschap’ kan een uitkomst bieden. Simpele, maar wetenschappelijk robuuste meetmethoden maken het mogelijk voor boeren om zelf of samen met vrijwilligers metingen te doen aan bodem, water en biodiversiteit.

Toos van Noordwijk liet een aantal voorbeelden zien van dergelijke tools en hoe deze ingezet worden om boeren te helpen de bodemkwaliteit, waterkwaliteit en biodiversiteit op hun percelen in kaart te brengen. Deze data kan boeren ook helpen om het besprek met bedrijven en beleidsmakers aan te gaan en op termijn kan het wellicht leiden tot het belonen voor hun inspanning.

Bekijk de presentatie van Toos van Noordwijk

Vervolgens nam Joost van Strien de deelnmers mee naar zijn bedrijf en de veranderingen in de bedrijfsvoering die hij de afgelopen jaren heeft toegepast. Startend vanuit een gangbaar akkerbouwbedrijf, via een biologische en biodynamische bedrijfsvoering naar uiteindelijk een ‘no shit’-aanpak (bio-vegan voedselproductie). Dit alles om naar een steeds meer gesloten landbouwsysteem te gaan, wat ook volhoudbaar is. De zorg voor het bodemleven is daarbij een heel belangrijke factor.

Bekijk de presentatie van Joost van Strien

OVER DE SPREKERS

Toos van Noordwiijk

Toos van Noordwijk is directeur wetenschap, beleid en innovatie bij Earthwatch Europe. Zij begon haar carrière bij Stichting Bargerveen met promotieonderzoek naar natuurbeheer en ongewervelden in kalkgraslanden. Haar onderzoek leidde tot een joint doctorate van de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Gent, waarvoor zij in 2014 de Wallace Award ontving. In 2013 verhuisde zij naar Engeland, waar zij uiteindelijk bij Earthwatch terechtkwam.

Earthwatch Europe is een internationale NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving door mensen in contact te brengen met natuur, deze samen te monitoren (citizen science) en met alle betrokkenen te werken aan praktische oplossingen.

Toos geeft leiding aan een team van internationale experts op gebied van citizen science, waterkwaliteit en biodiversiteit. In Nederland heeft zij een team opgezet dat gebruik maakt van de internationale expertise op gebied van bodem, water en biodiversiteit om bij te dragen aan de transitie naar duurzame landbouw en groene steden in Nederland.

Joost van Strien

Joost van Strien is eigenaar van het eerste gecertificeerde bio-vegan bedrijf van Nederland, Zonnegoed en oprichter van de No Shit Foodmovement. In 1992 startte hij een gangbaar akkerbouwbedrijf en ontwikkelde dat tot een van de meest duurzame landbouwbedrijven in Nederland.

Hij laat zien dat het mogelijk is puur plantaardig biologisch te telen. Zonder input van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen, kunstmest, en dierlijke mest, met toepassing van maaimeststoffen, minimale grondbewerking, functionele agro-biodiversiteit en agroforestry.

Zonnegoed is zelfvoorzienend in stikstof, produceert klimaatneutraal en is volledig onafhankelijk van productiedieren. In maart van dit jaar werd Joost samen met zijn compagnon Chris Feickens, uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het jaar.

Met de movement wil Joost consumenten bewust maken van het belang van ‘vegan vegetables’  en collega-boeren inspireren.

Deel deze pagina