Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lopende projecten

logo INVIS

NWA INSECTFEED

Sinds 2020 doet HAS Hogeschool INVIS mee aan het grote NWA-project INSECTFEED, dat geleid wordt door prof. Marcel Dicke van WUR. De rol van HAS is met name onderzoek door studenten in samenwerking met HAS-docenten Arjan Borghuis, Gilian van Duijvendijk, Peter Jacobs en Olga Haenen en o.a. WUR- en RUG- studenten, -docenten en AIO’s, op het gebied van o.a. de invloed van het voederen van levende insecten op het gedrag en welzijn van pluimvee, waarbij ook oog is voor het welzijn van de insectenlarven, en meewerken aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld een voederautomaat voor levende zwarte soldatenvlieg larven voor pluimvee. Het project loopt tot en met 2023. Meer informatie op de website van NWO.

NWO RAAK-MKB Circulaire kip

Dit NWO-project naar huisvlieglarvenkweek op pluimveemest loopt sinds 2019 en wordt geleid door AERES Dronten. HAS Hogeschool heeft vooral een adviesrol (Olga Haenen, Peter Jacobs en Arjan Borghuis). Het project houdt zich bezig met in hoeverre huisvlieglarven te kweken zijn op agrarische restromen zoals kippenmest en snijafval van het veld. Het project loopt door tot februari 2022.

PPS Insectenteelt op daarvoor wettelijk niet toegestane reststromen

Nederland heeft veel organische reststromen en heeft de ambitie om binnen de voedselketen zoveel mogelijk waarde te creëren uit rest- of afvalstromen. Het veilig en verantwoord kweken van insecten op deze rest- of afvalstromen kan hieraan bijdragen. In een publiek-privaat initiatief gaan 4 instituten van Wageningen Research, te weten WFSR, WBVR, WLR en WFBR, i.s.m. HAS Hogeschool onderzoeken of reststromen, die nu nog nauwelijks worden gebruikt, kunnen dienen als voer voor de kweek van de zwarte soldatenvlieg en meelwormen. De organische afvalstromen bestaan uit GFE (groente, fruit en etensresten), slachtafval(beendermeel) en dierlijke uitwerpselen (kippenmest) en zijn een bron van nutriënten.

Echter tot op heden verbiedt de wetgeving het gebruik van deze residuen voor het kweken van insecten. Het onderzoek richt zich op de 1) voedsel- en veterinaire veiligheid van deze verschillende organische afvalstromen om insecten te kweken en 2) de veiligheid van de gekweekte insecten als eindproduct, bij gebruik voor menselijke en dierlijke consumptie. Het project wordt geleid door Wageningen Food Safety Research en loopt door tot eind 2024. Lees hier meer over de aanvraag of over het project zelf.

NUFFIC-project OKP-VNM-10054 Vietnam

Sinds september 2020 doet HAS Hogeschool mee aan een door NUFFIC gesubsidieerd project met AERES Wageningen als projectleider. Vanuit HAS Hogeschool zijn betrokken: Toon Keijsers (Vietnam en value chain en crops expert), René Schoorl (aquacultuur) en Olga Haenen (visziekten en -gezondheid). Het project heeft twee takken: crops (fruitteelt) en aquaculture (met name pangasiuskweek). Bij INVIS focussen we ons met name op het verbeteren van de eerste kweekfase van pangasius, de value chain, en op train the trainer, zodat Vietnamese collega’s ter plekke de sector kunnen instrueren. Het project loopt door tot eind 2021. Er is nog geen reis naar Vietnam mogelijk geweest, dus lessen zijn nog steeds online.

Lector

Dr. Ir. O. (Olga) Haenen

Lector INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig)


E: O.Haenen@has.nl

T: +3188 890 3618

Portret Lector Olga Haenen

Deel deze pagina