1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. VOLTOOID - Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

VOLTOOID - Lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur

HAS green academy heeft samen met de Provincie Noord-Brabant het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur opgezet met als doel kennis over verdienmogelijkheden voor natuur en landschap en toepassingen hiervan in de praktijk te bundelen. Het lectoraat richtte zich sterk op verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw. Lectoren zijn Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg van de Natuurverdubbelaars. Het lectoraat is afgerond per 1 september 2021.

afbeelding Lectoraat Verdienvermogen voor natuurinclusieve landbouw

Over het lectoraat

Doel

Vaak worden natuur en economie tegenover elkaar gezet. Dit zie je ook terug in de sectorale scheiding tussen landbouw en natuur. Daan Jochem Groot en Erwin van Woudenberg zijn van mening dat natuur de basis is van alles, ook van ons economische systeem. Daarom zoeken zij constant naar de verbinding tussen economie en ecologie. Dit betekent bijvoorbeeld dat ze samen met boeren werkten aan manieren om door meer te doen voor natuur ook een betere boterham te kunnen verdienen. Dit kan invloed hebben op de bedrijfsvoering maar bijvoorbeeld ook op de vermarkting van agrarische producten. Het lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur moest nieuwe verdienmodellen voor natuur opleveren, zowel binnen als buiten het natuurnetwerk. Waar hiervoor de grootste kansen liggen, werd bondig samengevat in het boekje “Een Goede Boterham met Natuur”.

Onderzoeksagenda

Het lectoraat leverde een bijdrage aan de opschaling van natuurvriendelijke landbouwsystemen. Ook reikte het nieuwe, aanvullende combinaties van landbouw en natuur aan. Zo konden natuur en landbouw veel nadrukkelijker aan elkaar verbonden worden met positieve resultaten voor biodiversiteit, klimaat, landschap en de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete voorbeelden zijn het onderzoek naar voedselbossen en de natuurakker. Het lectoraat deed hierbij praktijkgericht onderzoek naar de bedrijfseconomische aspecten van zulke landbouwsystemen.

Juist het doorvertalen van innovatieve ideeën en wetenschappelijke inzichten in praktijkgericht onderzoek kan echt het verschil maken voor de kwaliteit en de beleving van natuur in Noord-Brabant. Noord-Brabant is hierbij een proeftuin voor Nederland en de Europese Unie. Door nauwe samenwerking met verschillende innovatieve initiatieven in de provincie Noord-Brabant zijn we in staat geweest om een aantal modellen langjarig te volgen en te valideren om daarmee de potentie voor opschaling van zulke landbouw systemen scherp te krijgen.

Projecten

 • bollenstreek

  Living Lab B7

  De komende jaren participeert het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw in het Living Lab B7, een onderzoeksconsortium dat werkt aan een betere biodiversiteit in de bollenstreek.

 • Klimaatrobuuste landbouw

  De afgelopen jaren is er vanuit het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen veel onderzoek gedaan op het gebied van klimaatrobuuste landschappen en hoe je klimaatrobuuste landbouw hierin kunt meenemen.

 • natuurinclusieve landbouw

  Natuurinclusieve Landbouw

  Het lectoraat Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw doet onderzoek naar het verdienvermogen van natuurinclusieve landbouw en hoe partijen hier samen gebiedsgericht aan kunnen werken.

Partners

 • Logo Logo Provincie Noord-Brabant Noord-Brabant

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 15: Leven op het land

Neem contact op

Meer leren over dit onderwerp?