Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat INVIS

logo INVIS

INVIS: Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig. Het lectoraat INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig) gaat de komende jaren werken aan veterinair gezonde, duurzame en (voedsel)veilige kweeksectoren van insecten en vis. Met dit lectoraat komt een nauwe samenwerking tot stand tussen HAS Hogeschool en Wageningen Bioveterinary Research.

Lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS)

Vis wordt mondiaal gezien als belangrijke eiwitbron voor de toekomst. Door vis op een duurzame manier te produceren met behulp van insecteneiwitten kan een bijdrage worden geleverd aan de reductie van de klimaatbelasting terwijl voldaan wordt aan de toenemende behoefte aan eiwit. Het lectoraat wil de Nederlandse onshore aquacultuur aan laten sluiten bij de insectenteelt door gebruik van gezonde en voedselveilige insecten als eiwitbron in visvoer die mogelijk op reststromen worden gekweekt. Hiermee wordt een duidelijke behoefte aan een verbinding tussen de sectoren en aan een toename van de productie van nieuwe, vis- en insecten-eiwitten ingevuld.

Proeftuinen

De basis van het lectoraat bestaat uit 3 proeftuinen resulterend in een Onderzoeksagenda, een Onderwijsagenda en een Bedrijfsagenda.

1. Proeftuin Kweek van Insecten

De insectenkweek als basis voor voedsel voor de mens of diervoeder bestaat nu zo’n 10 jaar in Nederland en België. Het lectoraat wil onder meer een gezondheidsmonitoringsysteem voor insectenkweekbedrijven ontwikkelen.
De proeftuin Kweek van Insecten wordt o.a. uitgevoerd in het Insectlab.

Een kijkje in het Insectlab

2. Proeftuin Visteelt

Het lectoraat richt zich onder meer op het ontwikkelen van een richtlijn voor optimale, duurzame, veilige kweek van vis in een gezonde keten, voor onshore visteeltbedrijven in Zuid-Nederland.


3. Proeftuin Visvoer op basis van insecten

Insecten als eiwitbron in visvoer is een nieuw concept en wordt nog weinig toegepast in de praktijk. HAS Hogeschool en Wageningen Bioveterinary Research willen op dit gebied een pioniersrol spelen in samenwerking met het bedrijfsleven.


In alle proeftuinen wordt daarnaast kennis ingezet op het gebied van diagnostiek van en onderzoek naar ziekten van insecten en vis, hygiëne, contact-zoönotische bacteriën, gezondheidsparameters, epidemiologie en ziektepreventie.

HAS Talk - Lectoraat Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig (INVIS)

Uitbreiding onderwijs en (praktijk)onderzoek

Het lectoraat richt zich op uitbreiding van het onderwijs bij HAS Hogeschool en onderzoek bij Wageningen Bioveterinary Research en verkennend, én inventariserend praktijkonderzoek door HAS Hogeschool begeleid door Wageningen Bioveterinary Research.

Het lectoraat heeft naast lector Olga Haenen een kenniskring. Daarin participeren docenten en docent-onderzoekers van de hbo bachelor opleidingen:

  • Toegepaste Biologie,
  • Dier- en veehouderij en
  • Milieukunde


Toelichting Lectoraat INVIS

Lector

Dr. Ir. O. (Olga) Haenen

Lector INVIS (Nieuwe eiwitten, insecten en vis, gezond, duurzaam en veilig)


E: O.Haenen@has.nl

T: +3188 890 3618

Portret Lector Olga Haenen