Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Eiwittransitie in voeding

foto Plantaardige eiwitten
  1. HAS Onderzoek
  2. Lectoraten
  3. Lectoraat Eiwittransitie in voeding

Het lectoraat Eiwittransitie in voeding heeft als primair doel bij te dragen aan de eiwittransitie in Nederland met een focus op plantaardige eiwitten, maar kijkt ook breder naar wereldwijde toepasbaarheid.

Vraag naar eiwitten stijgt

Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de vraag naar eiwitten en eiwitrijke producten in de komende jaren blijven stijgen. Om deze groeiende, meer stedelijke en welvarende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met 70% stijgen tot het jaar 2050. “Het is duidelijk dat aan deze toenemende vraag niet voldaan kan worden met alleen de traditionele eiwitbronnen”, stelt Fred van de Velde. “Momenteel is in Nederland nog 63% van de eiwitten in menselijke voeding van dierlijke oorsprong (o.a. vlees, vis, zuivel) en 37% van plantaardige oorsprong.” Een verhouding van 50:50 wordt algemeen gezien als een meer wenselijke situatie.

Overgang naar alternatieve bronnen

Eiwittransitie is de overgang van traditionele eiwitbronnen, zoals zuivel, vlees en soja, naar alternatieve bronnen, zoals eiwit uit landbouwgewassen, aquacultuur of insecten.

Focus lectoraat

Het lectoraat focust zich op eiwitbronnen uit landbouwgewassen zoals peulvruchten. Enerzijds op het gebruik van plantaardige en nieuwe eiwitbronnen als ingrediënt voor de voedselindustrie. Anderzijds ligt er een focus op de vraag hoe je als consument minder dierlijk eiwit kunt eten en welke producten we kunnen ontwikkelen om dat te stimuleren.

Inaugurele rede van het lectoraat Eiwittransitie in voeding 

Download de inaugurele rede van Lector Dr. Ir. Fred van de Velde:
Van zaad tot consument: het groene eiwitlandschap. 

HAS Talk - Lectoraat Eiwittransitie in voeding

Lector

Dr. Ir. F. (Fred) van de Velde

Lector Eiwittransitie in voeding


E: F.vandeVelde@has.nl

T: +3188 8903265

Portret Lector Fred Van De Velde