1. Home
 2. Onderzoek
 3. Lectoraten
 4. Lectoraat Eiwittransitie in voeding

Lectoraat Eiwittransitie in voeding

Het lectoraat Eiwittransitie in Voeding wil bijdragen aan de eiwittransitie in Nederland en daarbuiten. Het lectoraat heeft een focus op toepassing van plantaardige eiwitten en verkenning van alternatieve eiwitten zoals cellulaire agricultuur en insecten.

Lectoraat Eiwittransitie in voeding

Over het lectoraat

Doel

Het lectoraat Eiwittransitie in Voeding heeft als primair doel om bij te dragen aan de eiwittransitie in Nederland en daarbuiten. Het lectoraat heeft een focus op toepassing van plantaardige eiwitten en verkenning van alternatieve eiwitten zoals cellulaire agricultuur en insecten.

Onderzoeksagenda

Met de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart zal de vraag naar eiwitten en eiwitrijke producten in de komende jaren blijven stijgen. Om deze groeiende, meer stedelijke en welvarende wereldbevolking te voeden, moet de voedselproductie met zo’n 60% stijgen tot het jaar 2050.  Het is duidelijk dat aan deze toenemende vraag niet voldaan kan worden met alleen de traditionele eiwitbronnen.

Transitie faciliteren
Het klimaatakkoord en ook de nationale eiwitstrategie streeft naar een meer duurzame manier van eiwitproductie die ook bijdraagt aan de gezondheid van mens. Eiwittransitie in voeding betekent de overgang van de meer traditionele eiwitbronnen, zoals zuivel, vlees en soja, naar alternatieve bronnen, zoals eiwit uit (regionale) landbouwgewassen, cellulaire agricultuur of insecten. Het lectoraat wil deze transitie faciliteren door te zorgen voor een goede verbinding tussen  de beroepspraktijk, het praktijkgericht onderzoek en het onderwijs.

Innovatie, duurzaamheid en consumentacceptatie samenbrengen
De eiwittransitie vraagt innovaties in de hele keten van eiwitbron tot consumentenproduct. Om de transitie daadwerkelijk van de grond te krijgen is meer dan alleen productontwikkeling nodig. Het gaat er ook om dat deze producten duurzaam geproduceerd kunnen worden en geaccepteerd worden door de consument. En dat gaat niet vanzelf. Met het lectoraat worden de vraagstukken die hierbij spelen vertaalt naar praktijkgericht onderzoek waarin innovatie, duurzaamheid en consumentacceptatie samen komen. De uitdaging is te innoveren naar producten waar de consument op wacht, die duurzaam zijn geproduceerd en die ook een goed verdienmodel voor boeren opleveren.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich op het gebruik van plantaardige eiwitten en ook alternatieve eiwitten uit cellulaire agricultuur en insecten als ingrediënt voor de voedingsmiddelenindustrie. Het gaat er ook om dat er met deze eiwitbronnen producten gemaakt kunnen worden die duurzaam geproduceerd kunnen worden en geaccepteerd worden door de consument.

Publicaties
Partnerschappen

Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt structureel samen met een allerlei partners, waaronder NIZO, GPEC, WUR, CoE Groen, Bean Deal en Green Protein Alliance.

Projecten

 • Waterlinzen

  Duurzame eiwitten: eendje meer

  HAS green academy werkt aan een onderzoek naar een optimale en duurzame teelt van waterlinzen (eendenkroos) in Nederland, inclusief de verwerking in voedingsproducten. Dit project wordt uitgevoerd samen met verschillende kennisinstellingen en MKB-bedrijven met als doel om waterlinzen op een rendabele manier naar de consument te brengen.

 • Cellulaire eiwitten

  Duurzame productieketens voor cellulaire eiwitten

  Een publiek-privaat consortium heeft Nederlandse PPS-toeslag ontvangen voor een meerjarig project over het gebruik van microbiële biomassa om functionele, eiwitrijke ingrediënten te maken voor de duurzame productie van voedsel. Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt namens HAS green academy aan dit project.

 • Microbiële contaminanten

  Microbiële contaminanten in plantaardig voedsel

  Het lectoraat Eiwittransitie in voeding is namens HAS green academy partner in een publiek-privaat consortium dat werkt aan een meerjarig project gericht op het onderzoeken van de potentiële voedselveiligheids- en kwaliteitsrisico's van microbiële contaminanten in plantaardige voedingsproducten.

 • Kefir

  Bio-purificatie van plantaardige eiwitten

  HAS green academy werkt via het lectoraat Eiwittransitie in voeding aan een project dat bio-purificatie-technieken ontwikkelt op basis van fermentatie. Met fermentatie kun je yoghurt, brood en bier maken, maar het kan breder worden toegepast in de voedselproductiedoor verschillende microbiële culturen te gebruiken.

 • Smaaktextuur

  Flavour & Texture

  Een consortium uit de hele voedselproductieketen werkt aan een project over het oplossen van smaak-en textuurproblemen van plantaardige voedsel. De resultaten zorgen voor een positievere smaakbeleving bij het eten van plantaardige vlees- en zuivelvervangers. Het lectoraat Eiwittransitie in voeding werkt namens HAS green academy aan dit project.

Lector

Kenniskring

Partners

Sustainable Development Goals

 • Sustainable Development Goal 2: Geen honger
 • Sustainable Development Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
 • Sustainable Development Goal 4: Kwaliteitsonderwijs
 • Sustainable Development Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Development Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Gerelateerde lectoraten

 • voedselproductie

  Lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie

  Het lectoraat Voedselproductie in een Circulaire Economie wil bedrijven in de agrofoodsector in staat te stellen te produceren met een minimale belasting van het milieu en een zo efficiënt mogelijk gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Dit gebeurt voornamelijk door het sluiten van kringlopen en het verduurzamen van productieprocessen.

 • toekomstige voedselsystemen

  Lectoraatgroep Future Food Systems

  Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo draagt het lectoraat bij aan impact op de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties, zowel nationaal als internationaal.

 • Tablets en koeien

  Lectoraat Precision Livestock Farming

  Het lectoraat Precision Livestock Farming richt zich op smart farming en het preciezer kunnen sturen van de bedrijfsvoering met behulp van data. Het lectoraat laat zich daarbij inspireren door sectoren binnen en buiten de landbouw.

 • illustratie Healthy Farming

  Lectoraat Healthy Farming

  Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het onderzoeken van knelpunten in de veehouderij en het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. 

 • Voeding & Gezondheid

  Lectoraat Voeding en Gezondheid

  In het lectoraat Voeding en Gezondheid staat een gezonde voedselomgeving en het maken van gezonde voedselkeuzes maken centraal. Het lectoraat richt zich daarbij enerzijds op een gezondere samenstelling van het aanbod aan voedingsmiddelen en anderzijds op een verantwoorde, transparante communicatie richting alle consumenten.

Meer leren over dit onderwerp?