Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector

foto agritech landbouw
 1. HAS Onderzoek
 2. Lectoraten
 3. Lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector

Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector met lector Drs. Elies Lemkes-Straver legde primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Het lectoraat is afgerond per 1 september 2021.

Het lectoraat Duurzaam Produceren in de agrifoodsector met lector Drs. Elies Lemkes-Straver legt primair de verbinding tussen het onderwijs, het werkveld en praktijkgericht onderzoek op het gebied van het duurzaam produceren van voedsel zowel nationaal als internationaal. Daarbinnen richt het lectoraat zich specifiek op 3 thema’s: het tegengaan van voedselverspilling, de verduurzaming van voedselprocessen en het sluiten van kringlopen. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, het leggen van verbindingen tussen sectoren en met de maatschappij en open innovatie vormen hiervoor een belangrijke basis die voor het lectoraat duurzaam produceren belangrijk is.

Voedselverspilling

Bedrijven zijn op zoek naar verdere optimalisering van processen (reductie gebruik hulpstoffen, energie en water), verbetering van de kwaliteit (verlenging houdbaarheid), het tegengaan van voedselverspilling en kostenreductie.  Daarbij is het, door de steeds verder gaande globalisering, voor bedrijven in de agrofoodsector essentieel samen te werken in de keten en kringlopen te sluiten, zowel op bedrijfsniveau als ook in de keten om zo hun productie voor de verdere toekomst veilig te stellen. Het lectoraat wil hieraan actief bijdragen en houdt daarbij rekening met mondiale trends zoals de biobased en circular economy, de opkomst van nieuwe grondstoffen voor de agrofoodsector en gezonde voeding.

Het nieuwe lectoraat richt zich specifiek op 3 thema’s:

 • Voedselverspilling tegengaan:
  het lectoraat richt zich op korte voedselketens van groente, fruit, vlees en zuivel.
 • Verduurzaming van voedselprocessen:
  het gaat dan om het reduceren van de milieudruk van bestaande productieprocessen in voedselproductieprocessen, door integrale procesverbetering en –optimalisatie met een focus op productkwaliteit, verduurzaming en het reduceren van energie, waterverbruik en hulpstoffen.
 • Sluiten van kringlopen:
  Reduceren van het gebruik van hulpstoffen in de agrofoodsector evenals een efficiëntieverbetering doorvoeren, beide zullen de (wereldwijde) voedselvoorziening op termijn moeten veiligstellen.

Kenniskring

Het hart van het lectoraat wordt gevormd door docenten en docent-onderzoekers binnen de hbo bachelor opleidingen:

 • Milieukunde
 • Voedingsmiddelentechnologie
 • International Food & Agribusiness

Lectoraatsteam Duurzaam Produceren in de agrifood sector

foto Kenniskring Duurzaam produceren

Van links naar rechts: Dominique Aarts, Rob Bakker, Rémon Saaltink, Rob van Diepenbeek, Marc Zitzen, Elies Lemkes-Straver (oud-lector).

Lector

Dr. Rob Bakker

Lector Voedselproductie in een Circulaire Economie


E: R.Bakker@has.nl

T: +3188 8903092

Actueel

Deel deze pagina