Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraatgroep Future Food Systems

Vrouw in de natuur
  1. HAS Onderzoek
  2. Lectoraten
  3. Lectoraatgroep Future Food Systems

Lectoraatgroep Future Food Systems werkt aan interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die de transitie naar duurzame voedselsystemen versnellen. Zo dragen we bij aan impact op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties. We werken in Nederland én internationaal.

Voedsel is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en ons welbevinden maar voedsel is ook gerelateerd aan urgente en mondiale duurzaamheidsopgaven. Er is een toenemende mondiale zorg voor humane gezondheid door groei van voedsel-gerelateerde ziekten naast persistente voedselonzekerheid; het overschrijden van planetaire grenzen op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteit, zoetwatergebruik en stikstof- en fosfaatcycli; voedselverspilling; en sociale onrechtvaardigheid m.b.t. lonen en arbeidsomstandigheden in voedselketens (o.a. FAO, 2019; IPCC, 2019). Een recente schatting geeft aan dat de maatschappelijke kosten voor gezondheid, economie en milieu van het mondiale voedselsysteem 12 biljoen dollar bedragen – 20% meer dan de marktwaarde van voedselsystemen (Pharo et al, 2019). Daarom is duidelijk dat verduurzaming van het huidige voedselsysteem niet voldoende is; er is een transitie nodig in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, gewaardeerd en geconsumeerd als we de UN Sustainable Development Goals willen halen.

Drie samenhangende pijlers staan in dit lectoraat centraal:

  • Praktijkonderzoek naar de dynamiek in (huidige) voedselsystemen op verschillende schaalniveaus;
  • Participatieve toekomstverkenningen naar duurzame voedselsystemen;
  • Verkennen van transitiepaden die leiden tot system-based interventiestrategieën en nieuwe businessmodellen die transitie kunnen versnellen.
Grafische weergave proces transitie future food systems

Referenties:

Pharo, P., Oppenheim, J., Laderchi, C. R., and Benson, S., The Global Consultation Report, The Food and Land Use Coalition, 2019.

FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2019. The State of Food Security and Nutrition in the World: Safeguarding against economic slowdowns and downturns. Rome, FAO, http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf.

Lector

Ir. Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems en penvoerder NWA coalitie Transitie naar een duurzaam voedselsysteem


E: F.Praasterink@has.nl

T: +3188 8903839

foto Frederike

Lector

Dr. P.J. (Pieter Jelle) Beers

Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie


E: P.Beers@has.nl

Portret Lector PJ Beers

Actueel

Deel deze pagina