Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Samenwerkingspartners Future Food Systems

Vrouw in de natuur

Structurele samenwerkingspartner is de Transitiecoalitie Voedsel, een netwerkorganisatie met ruim 200 leden uit bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden (steden, provincies, landelijk). Missie is transitie naar een duurzaam voedselsysteem: gezonde mensen op een gezonde planeet.

Met een groot aantal specifieke organisaties is samenwerking gekoppeld aan concrete projecten.

Lector Frederike Praasterink is penvoerder van een NWA Consortium ‘Transitie naar een duurzaam voedselsysteem’ bestaande uit ruim 35 partners uit universiteiten, hogescholen en werkveldpartijen. Dit programma start in juni 2020 en loopt tot 2023.

Lector PJ Beers leidt het onderzoeksprogramma “Ruimte voor landbouw- en voedseltransitie”, een partnerschap waarin hij samenwerkt met Achmea, Flynth accountants, ZLTO, LTO-Noord, NAJK, Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland, Rabobank, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van LNV. Daarnaast leidt hij het Kennisteam van de Zuid-Hollandse Voedselfamilies, een samenwerking van HAS Hogeschool, DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions), Inholland en Wageningen Economic Research.

Lector

Ir. Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems en penvoerder NWA coalitie Transitie naar een duurzaam voedselsysteem


E: F.Praasterink@has.nl

T: +3188 8903839

foto Frederike

Lector

Dr. P.J. (Pieter Jelle) Beers

Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie


E: P.Beers@has.nl

Portret Lector PJ Beers

Actueel

Deel deze pagina