Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Future Food Systems Projecten

Vrouw in de natuur

1. Food systems research

Een belangrijk inzicht uit de systeemtheorie is dat de uitkomsten of symptomen van een systeem (bijv biodiversiteitsverlies) worden bepaald door de structuur van het systeem. Die bestaat uit de onderliggende gedragspatronen (patterns) die gekoppeld zijn aan systemische structuren (systemic structures) zoals markten en wetgeving, die op hun beurt weer worden bepaald door het onderliggende paradigma (mental model) zoals overtuigingen, tradities en culturele waarden. Zie figuur.

Weergave structuur Food Systems

In ons voedselsysteemonderzoek brengen we de dynamiek van een voedselsysteem op verschillende schaalniveau’s in beeld, waaronder interrelaties, feedback loops, lock-ins, leverage points.

  • Masterclass Zero Food Waste Lab, in cooperation with Stichting Samen tegen Voedselverspilling.  Objective was ‘exploring system-based intervention strategies for the reduction and use of food waste’. Deze Masterclass is een extracurriculair (honours) programma waarin een interdisciplinair team van studenten en docenten een voedselsysteemaanpak heeft ontwikkeld; gekoppeld aan het definieren van interventie strategieën om voedselverspilling te reduceren en te werken aan circulariteit.

  • Food systems analysis Netherlands: a mapping and analysis of the Dutch food system with its international connections, using the food systems approach developed in the above mentioned Masterclass. A number of leverage points are developed into intervention strategies to accelerate transition of the Dutch food system into a more sustainable state. (in progress)

2. Toekomstverkenning (Foresight studies)

Omdat er verschillende perspectieven zijn op wat een (toekomstig) duurzaam voedselsysteem is voeren we participatieve toekomstverkenningen uit meestal in meerdaagse sessies. Er zijn verschillende manieren om tot toekomst beelden te komen, waaronder trendanalyse, scenario planning (kwantitatief en kwalitatief) en backcasting vanuit een gewenste toekomst. Afhankelijk van het doel en de deelnemers hanteren we de meest geschikte aanpak.

  • Toekomstverkenning Rabo/Achmea et al

  • Visie Brabant Agrofood 2050 

Verdienen we in 2050 het geld met de productie van voedsel en kennis voor de wereldmarkt? Of groeit Brabant uit tot de specialist in kringlooplandbouw? Zijn de ‘Googles’ van vandaag de supermarkten van de toekomst? Of is de Brabantse inwoner zelf boer? Brabant Advies ontwikkelde via een aantal werksessies met deelnemers uit de breedte van de Brabantse agrofood sector, waaronder Frederike Praasterink, vier toekomstbeelden van Agrofood Brabant in 2050.

  • Toekomstverkenning Transitiecoalitie voedsel

In drie sessies met 30 – 60 deelnemers van de Transitiecoalitie Voedsel en daarbuiten gewenste toekomstscenario’s ontwikkeld, inclusief de transitiepaden ernaartoe.

Met deze toekomstverkenning hebben we meegedaan aan de Food System Vision Prize van Rockefeller Foundation. Uit de 1319 inzendingen van over de hele wereld horen wij bij de 79 teams die zijn doorgelaten tot de semi-finals.

  • Masterclass Future Food Systems (2018)

Deze Masterclass, een extracurriculair (honours) programma voor studenten, docenten en werkveldpartijen, was een samenwerking tussen HAS lectoraat Future Food Systems en Fontys Academy for Creative Industries. Interdisciplinaire teams uit de agrofood business en de creatieve industrie werkten aan innovatieve oplossingen voor ‘sustainable futures’.  De 7 teams presenteerden hun future food systems op een groots eindevenement op 22 februari 2018 in het Provinciehuis in Den Bosch. Lector Frederike Praasterink hield hier ook haar inaugurele rede.
Bekijk de korte film. 

3. Exploring transition paths

Transitie van het voedselsysteem heeft meerdere parallele subtransities nodig, waaronder consumptie naar gezonde en duurzame voedingspatronen zonder voedselverspilling, meer preventieve gezondheidszorg, productie naar regeneratieve en circulaire productiesystemen, waardeketens naar meer inclusief en zonder ‘externaliteiten’ (maatschappelijke kosten die niet in de productprijs zitten). Wij doen exploratief onderzoek naar transitiepaden die transitie van het voedselsysteem kunnen versnellen, waaronder true cost accounting en nieuwe businessmodellen.

  • Student graduation projects on true cost accounting

  • Nieuwe businessmodellen

Lector

Ir. Frederike Praasterink

Lector Future Food Systems en penvoerder NWA coalitie Transitie naar een duurzaam voedselsysteem


E: F.Praasterink@has.nl

T: +3188 8903839

foto Frederike

Lector

Dr. P.J. (Pieter Jelle) Beers

Lector Nieuwe Business Modellen voor Landbouw- en Voedseltransitie


E: P.Beers@has.nl

Portret Lector PJ Beers

Deel deze pagina