Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Healthy Farming

illustratie Healthy Farming
  1. HAS Onderzoek
  2. Lectoraten
  3. Lectoraat Healthy Farming

Het lectoraat Healthy Farming richt zich op het aanzwengelen van de dialoog tussen markt, onderzoeker en consument met als doel een nieuwe stap te zetten in de veehouderij van de toekomst. Het lectoraat onderzoekt de knelpunten in de veehouderij in combinatie met de hoge bevolkingsdichtheid in Nederland en bedenkt oplossingen voor deze knelpunten door gebruik te maken van nieuwe technologieën en concepten.

Veehouderij in dichtbevolkte gebieden

Het lectoraat Healthy Farming wil bestaansrecht geven aan de veehouderij in dichtbevolkte gebieden met Zuidoost-Nederland als voorbeeldregio. Deze regio kampt met problematiek die zich in de (nabije) toekomst ook in de rest van de wereld gaat voordoen. Dit brengt een unieke set uitdagingen met zich mee voor de veehouderij en het lectoraat gaat samen met het werkveld op zoek naar oplossingen hiervoor. Centraal staat het spanningsveld tussen volksgezondheid, dierenwelzijn en een gezonde bedrijfsvoering.

Het nieuwe lectoraat richt zich op meerdere thema’s.

Enkele voorbeelden:

  • Het beperken van de impact die de veehouderij heeft op de volksgezondheid en de leefomgeving
  • Dierziektepreventie en –bestrijding met name gericht op zoönosen
  • Antibioticareductie in de veehouderij
  • Het doorvoeren van welzijnsverbeteringen in de veehouderij die door zowel de producent als consument omarmd worden

Kenniskring

Het lectoraat heeft naast lector Joost van den Borne een kenniskring waaraan docenten en docent-onderzoekers van de volgende hbo-opleidingen een actieve bijdrage leveren:
  • Toegepaste Biologie,
  • Milieukunde en
  • Veehouderij

Deel deze pagina