Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Lectoraat Groene Gezondheid

foto groene groente
  1. HAS Onderzoek
  2. Lectoraten
  3. Lectoraat Groene Gezondheid

Nederland heeft grote behoefte aan innovatieve oplossingen rond voeding om de voortdurend stijgende kosten in de gezondheidszorg (95 miljard in Nederland in 2016) een halt toe te roepen. Er is brede consensus dat het eten van voldoende groente en fruit bijdraagt aan de preventie van allerlei welvaartsziekten. Toch eten de meeste Nederlanders veel te weinig groente en fruit. Wat ontbreekt zijn groente- en fruitproducten die makkelijker en op andere momenten te eten zijn. Van andere ongezondere producten is het aanbod wel heel groot, waardoor het moeilijk concurreren is voor groente en fruit. Dit biedt kansen voor conceptontwikkeling, waarbij ingespeeld kan worden op het eetgedrag van diverse groepen consumenten.

Inhoudsstoffen

Groente en fruit bevatten van nature veel positieve inhoudsstoffen en passen in een gezond eetpatroon. Deze inhoudsstoffen worden echter amper gemeten vanwege te hoge kosten. Onduidelijk is dan ook het effect van raskeuze, teeltcondities, naoogst-condities en verwerkingsmethode op de voedingswaarde. Het snel en goedkoop kunnen meten van inhoudsstoffen levert dat inzicht wel en kan leiden tot meerwaarde (onderbouwde voedingsclaims als ‘bron van’ en ‘rijk aan’).

De tuinbouwsector is een belangrijke economische motor voor Nederland. De sector profileert zich echter nauwelijks met het feit dat zij via gezonde voeding sterk bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. De sector heeft behoefte aan nieuwe product- en businessconcepten rond groente en fruit om de consumptie te verhogen en de waarde van haar producten te vergroten.

Doelstelling van het lectoraat

Kennisontwikkeling en kennisverspreiding rond het verhogen van groente- en fruitconsumptie, om bij te dragen aan de vitaliteit van de tuinbouwsector, de werkgelegenheid voor HAS studenten, de gezondheid van Nederlandse consumenten en de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving.

HAS Talk - Consumer Challenge

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich op 3 onderzoekslijnen:
  1. het verhogen van groente- en fruitconsumptie met nieuwe concepten,
  2. het ontwikkelen van goedkope meetmethoden voor de voedingswaarde van groente en fruit,
  3. het behoud van de kwaliteit van groente en fruit tussen oogst en consumptie.

1. Verhogen groente- en fruitconsumptie

Het ontwikkelen van nieuwe concepten op basis van vers of verwerkte groente en fruit, passend bij andere eetmomenten en eetlocaties en rekening houdend met doelgroepen. Het testen van nieuwe concepten op de plek waar ze gekocht en gegeten worden vergroot de kans dat deze concepten daadwerkelijk de markt bereiken.
Projecten:

2. Voedingswaarde van groente en fruit

Het ontwikkelen van goedkope en betrouwbare meetmethoden om systematisch de voedingswaarde van groente en fruit (vers en verwekt) te monitoren. Op basis hiervan kunnen adviezen ontwikkeld worden voor veredeling, teelt, naoogstcondities en verwerking.
Projecten:

3. Kwaliteit van groente en fruit

Het toepassen van postharvest kennis op kwaliteitsproblemen bij groente en fruit. Op dit moment gaat nog veel product verloren tussen oogst en consument. Een belangrijk probleem is bijvoorbeeld de grote derving tijdens transport van zachtfruit. Een ander probleem is de korte houdbaarheid van bladgewassen (sla, spinazie), producten waar juist een steeds grotere vraag naar is, o.a. door de toename van kant-en-klaar salades.

Projecten:
  • Postharvest Quality (in ontwikkeling)

Actueel

Deel deze pagina