Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projecten Lectoraat 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem'

Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: duurzaam bodembeheer

Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Looptijd: 30-11-2019 tot 1-12-2021

Dit project is bedoeld om ondernemers in de landbouw en open teelt (melkveehouders, akkerbouwers, fruittelers, boomkwekers, volle grond groentetelers) te adviseren over duurzaam bodembeheer.

Welke keuzes zijn juist als het gaat om een klimaatbestendig teeltsysteem dat bijdraagt aan de ecosysteemdiensten voedselproductie, waterbeheer, biodiversiteit en koolstofvastlegging?

In dit project werkt het lectoraat samen met 3 andere groene hogescholen (Aeres, InHolland en Van Hall Larenstein), de WUR én de volgende Brabantse en Limburgse bedrijven en organisaties: ROBA laboratorium, Platteland in Ontwikkeling (PiO) Weerterland, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Agro Proeftuinen de Peel. Samen met deze partners worden 10 ondernemers geselecteerd: voor elke sector één ondernemer in Brabant en één in Limburg.  Met elkaar werken we aan nieuwe kennis en inzichten in beslissingsondersteunende tools en teeltmaatregelen voor duurzaam bodembeheer, toepassing hiervan in de praktijk en inbedding in het onderwijs aan young professionals.