Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Onderzoeksprogramma Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Gezonde plant op een gezonde bodeum

Het lectoraat voert toegepast onderzoek uit binnen de volgende onderzoekslijnen:

 • De plant inzetten om de bodem te verbeteren:
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie als nieuwe bemestingsstrategie en het inzetten van nieuwe teelten/ mengteelten om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

 • De bodem inzetten om de plant te verbeteren:
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie om plantweerbaarheid in gewassen te verhogen voor het terugdringen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

 • Het aanpassen van het gewas aan bodemproblematieken:
  Onderzoek naar de toepasbaarheid van bodembiologie in tolerantie van het gewas tegen verschillende bodemproblemen (verzuring, verzilting, vernatting, verdichting en/of watertekort, uitputting nutriënten, verlies bodemdiversiteit, afdichting, verontreiniging en overbemesting (eutrofiëring) onderzoeken.

 • Van bodemkwaliteit naar voedselkwaliteit.
   Onderzoek naar de effecten van bodemkwaliteit op voedselkwaliteit in relatie tot nutriënten en inhoudsstoffen.

Actueel

Deel deze pagina