Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Sectorcursus Varkenshouderij

Biggen - Sectorcursus Varkenshouderij

Bij uitstek professionals met passie, dat zijn varkenshouders. Maar dat neemt niet weg dat ze moeten presteren in een breed krachtenveld van markt en maatschappij. Juist daarom verwachten varkenshouders toegevoegde waarde van hun gesprekspartners, maar daar is kennis voor nodig. De sectorcursus Varkenshouderij brengt het varkensbedrijf dichtbij: cursisten leren de achtergronden van de sector kennen, evenals technische processen, bedrijfseconomische kenmerken en actuele ontwikkelingen. Kortom: een kennismaking met de keten van zaadje tot karbonaadje.

Inhoud

Deze cursus duurt drie dagen, waarvan de laatste dag bestaat uit een praktijkbezoek. Het programma is als volgt:

Dag 1:

De varkenshouderij in vogelvlucht: de productkolom, ontwikkelingen en perspectieven van de sector.
Kennismaking met de processen op zeugen- en vleesvarkensbedrijven, kengetallen en kenmerken van een succesvol varkensbedrijf.
Milieu (IPPC bedrijven, ammoniak, vergunningen, luchtwassers), handel in varkensrechten, arbeid en personeel.
De achtergronden van het saldo, met onderwerpen als diergezondheid, productiecyclus en voeding.

Dag 2:

Opbrengsten en kosten op een varkensbedrijf.
Meer inzicht in kengetallen, met onder andere het gebruik van saldobegrotingen, benchmarking en KWIN.
Boekhoudrapport: balans, winst- en verliesrekening, kasstroom.
Biggenprijsschema en gevoeligheidsanalyse.
Bedrijfseconomische doorrekening groot bedrijf versus familiebedrijf.
Financiering: financieringsbehoefte, kasstromen/terugbetalingscapaciteit, dekking/zekerheden.
Risicobeheer: risico-inventarisatie en risicomanagement.

Dag 3:

Praktijkbezoek aan een varkenshouderij.
Presentaties van de business cases die gedurende de cursus per groep zijn voorbereid.

Voor wie?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor zowel de ervaren als beginnende specialist werkzaam voor de agrarische ondernemer: onder andere voor (intern) accountmanagers, kredietbeoordelaars, sectordeskundigen, schadebehandelaars, (juridisch) adviseurs.

Duur

De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 09.00 tot 16.00 uur.
Lesdata: 5 en 19 oktober, 9 november.

Toelatingseisen

Aan deze cursus zijn geen opleidingseisen verbonden. We gaan er vanuit dat je in je werk op hbo-niveau opereert.

Certificering

Na afloop van de cursus ontvang je een bewijs van deelname.

Samenvatting

Aanvangsdatum
Nader te bepalen
Duur
3 dagen
Investering
€ 1.494,50
excl. BTW

Prijsspecificatie

Cursusprijs
€ 1.442,00
excl. 21% BTW
Cateringarrangement
€ 52,50
excl. 9% BTW
Totaalprijs
€ 1.494,50
excl. BTW
btw-prijs
€ 307,55
Totaalprijs
€ 1.802,05
incl. BTW
Inclusief cursusmateriaal
Zet de stap!

Deel deze pagina