1. Home
  2. Onderzoek

Onderzoek

HAS green academy is hét expertisecentrum voor agro, food en leefomgeving in Den Bosch en Venlo. We zetten onze kennis en ervaring actief in voor onderwijs, onderzoek, advies en productontwikkeling.

Voor organisaties, bedrijven en overheden zijn we een partner in het verkennen, verbinden en toepassen van ‘groene’ kennis en kunde en we werken daarbij nauw samen met andere kennispartners binnen het Centre of Expertise Groen. We bouwen hiermee een brug tussen kennisontwikkeling, het bedrijfsleven en de maatschappij. 

Gezamenlijk dragen we met toegepast onderzoek bij aan een gezonde omgeving met voldoende gezond voedsel. We richten ons daarbij specifiek op:

  • een toekomstbestendige land- en tuinbouw​ en duurzaam geproduceerd voedsel
  • gezonde voedselproducten, voedselomgeving en voedselkeuzegedrag
  • een klimaatrobuuste en biodiverse leefomgeving

We committeren ons actief aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, wat ons in staat stelt onze impact meetbaar te maken. 

Onderzoeksprogramma

Onze samenleving verandert in een hoog tempo. We worden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaves als het gaat om klimaat, biodiversiteit en voedselvoorziening, die om nieuwe antwoorden,  innovatieve oplossingen en systematisch denken vragen.

Deze vraagstukken hebben directe invloed op hoe wij als HAS green academy ons onderzoeksprogramma vormgeven. We hebben de ambitie en voelen de verantwoordelijkheid om vanuit onze expertise in de agro, food en leefomgeving een bijdrage te leveren aan praktische oplossingen die onze wereld gezonder maken.

Drie zwaartepunten

Ons onderzoeksprogramma heeft tot 2030 3 zwaartepunten die wij de komende jaren verder gaan uitbouwen:

  • Gezonde voeding en gezond leven
  • Gezonde voedselproductie
  • Gezonde leefomgeving

Het fundament voor elk zwaartepunt vormt een onderzoeksgroep waarin verschillende lectoraten samenwerken aan verschillende onderzoekslijnen met onderliggende onderzoeksvragen en bijbehorende projecten.