Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Partnerbedrijven
in Noord-Brabant

Naast de HAS Labs die in het gebouw beschikbaar zijn, maken we ook gebruik van gespecialiseerde externe praktijkfaciliteiten.

Hoeve Boveneind

Nabij Herwijnen bevindt zich Hoeve Boveneind: het bedrijf van Wilfred de Bruijn. Deze locatie is één van de twee praktijkfaciliteiten van HAS Hogeschool voor de melkveesector. Het bedrijf met ongeveer 110 stuks melkvee houdt haar koeien binnen en er wordt met een 2 stands melkrobot gemolken.

De praktijkfaciliteit bestaat uit een leslokaal met 20 werkplekken waar tevens plaats is voor het doen van onderzoek. Het leslokaal zit geïntegreerd in het stallencomplex, waardoor de link met de agrarische ondernemer snel gemaakt is. Daarnaast zijn de modernste duurzame automatiseringssystemen voor de veeteelt geplaatst, geleverd door Nedap Livestock Management en MS Schippers. Deze apparatuur kan binnen het praktijkbedrijf worden getest.

Praktijkfaciliteit Pels Melkvee

Het praktijkleerbedrijf bij Pels Melkvee heeft een carrouselmelkstal. De koeien krijgen weidegang. DeLaval levert voor Pels een zogenaamde bodyconditionscore-camera waarmee de conditie van de koeien gemonitord wordt. Studenten kunnen activiteit van de koeien meten zodat ze gezondheid en gedrag in kaart kunnen brengen en zijn naast gedrag de bodem (graslandbeheer) en de voeding van de koeien onderwerp van onderzoek.

Proeftuin

De praktijkfaciliteit is een proeftuin waar studenten met deze geavanceerde apparatuur allerlei onderzoek kunnen doen. De hbo-opleidingen Dier- en veehouderij, Toegepaste Biologie, Bedrijfskunde en agribusiness en Geo Media & Design werken in projecten samen aan het verzamelen, analyseren en visualiseren van de data.

Voor de domeinen voeding, plant, milieu en leefomgeving zijn uitgebreide faciliteiten binnen de instelling aanwezig. Voor dier is dit niet zo. We wijken hiervoor regelmatig uit naar ondernemers in de omgeving. De faciliteiten als die in Herwijnen en Empel geeft een extra dimensie aan onze opleidingen en daarnaast is het een mogelijkheid om samen met ondernemers in de praktijk onderzoek te doen binnen relevante thema’s die de melkveesector kunnen versterken.

Drs. D.J. Pouwels, Voorzitter College Van Bestuur HAS Hogeschool
Dick Pouwels

Voorzitter College van Bestuur