1. Home
 2. Meer HAS
 3. Evenementen
 4. Symposium Verdienvermogen voor kringlooplandbouw

Symposium Verdienvermogen voor kringlooplandbouw

Wat zijn de succesfactoren om verdienvermogen voor kringlooplandbouw te genereren? En wat is er nodig om deze transitie te realiseren? Daar heeft het project Kennis voor Verdienvermogen zich op gefocust. Ga jij hier 30 mei mee over in gesprek?

Let op: aanmelden is verplicht!

Het symposium "Verdienvermogen voor kringlooplandbouw" biedt handelingsperspectief voor duurzame boeren en tuinders, en levert inzichten aan alle partners rondom deze boeren om win-win situaties te creëren. Van zakelijke dienstverleners tot overheden, van ketenpartijen tot boerenorganisaties.

Datum
30-05-2024
Locatie
Den Bosch
Tijd
10:00 - 16:30

Programma

10:00    Inloop 
10:30    Opening
10:45    Inleiding in Verdienvermogen voor Kringlooplandbouw
11:30    Paneldiscussie: “Krachtenveld verkenning: De scope van verdienvermogen”
12:00    Lunch
13:00    Workshop ronde 1
14:00    Workshop ronde 2
15:00    Pauze
15:15    Paneldiscussie:“Verdienvermogen praktisch krijgen”
15:45    Plenaire afsluiting
16:30    Borrel

Aanmelden

Meer over het programma

Lees meer over de inhoud van het programma.

Workshops

Let op: Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de workshops. Vol = Vol!

Leer hoe jij bij kunt dragen aan het vergroten van het verdienvermogen van kringlooplandbouw met onze inspirerende workshops. Deze unieke reeks biedt inzichten en tools voor iedereen die zich bezig houdt met de transitie naar kringlooplandbouw. Wat kun jij doen om het verdienvermogen van kringlooplandbouw te vergroten en hoe kan dit jou ook iets opleveren?

Dankzij een breed palet van workshops, is het voor iedere deelnemer mogelijk om nieuwe inzichten op te doen over zijn of haar plek in het landbouwsysteem.
De workshops zullen plaatsvinden in twee rondes.

Ronde 1 (13:00 - 13:45)

A. Boost je verdienvermogen op het Boerenerf

Ontdek waar kansen liggen om je verdienvermogen te vergroten vanaf je eigen erf. Welke meerwaarde lever jij? En wat voor competenties heb je hiervoor nodig?

B. Kringlooplandbouw in de Korte Keten

Leer hoe je vanuit de korte keten betaald kan worden voor de meerwaarde die je als kringloopboer levert. Maar hoe ziet zo’n korte keten er eigenlijk uit? En met welke uitdagingen moet je rekening houden?

C. True Value in Kringlooplandbouw

Ontdek de echte waarde van kringlooplandbouw en leer hoe je deze waarde kunt benutten voor je bedrijf en de samenleving.

D. Toekomstvisie op Verdienvermogen voor Kringlooplandbouw

Wat is de toekomst van kringlooplandbouw? Hoe ziet het verdienvermogen ervan er over 15 jaar uit? En bovenal, hoe gaan we daar komen?

E. Leiderschap voor Verdienvermogen

Zelf verandering willen realiseren is één, maar de rest van je organisatie meekrijgen is een tweede. Ontwikkel de leiderschapsvaardigheden die nodig zijn om verdienvermogen voor kringlooplandbouw te kunnen realiseren.

F. Instrumenten voor Verdienvermogen van Kringlooplandbouw

Krijg inzicht en denk mee over beschikbare instrumenten, subsidies, ondersteuning van de overheid en bijbehorende wet- en regelgeving voor een verdienvermogen in de transitie naar de kringlooplandbouw.

Ronde 2 (14:00 - 14:45)

A. Het Verdienvermogen uit de Lange Keten

Ontdek hoe je met de duurzame doelstellingen in de lange keten het verdienvermogen van kringlooplandbouw kunt vergroten. Wat voor systeem is daarvoor nodig en waarom is het zo complex om dat te ontwikkelen?

B. Gebiedsgericht Werken voor een Hoger Verdienvermogen

Krijg inzicht in hoe je samen kunt werken aan gebiedsgerichte processen die sociaal, ecologisch en economisch waardevol zijn. Werk aan de rol van kringlooplandbouw om deze processen succesvol te maken.

C. Verdienvermogen Onder de Streep

Verdiep je in het financieel management van kringlooplandbouw en leer hoe je ook nieuwe sociale en ecologische meerwaardes mee kunt nemen in je bedrijfsresultaten.

D. De Kracht van Samenwerking en Netwerken

Om nieuw verdienvermogen rond kringlooplandbouw te realiseren, moet je met veel (nieuwe) partijen samenwerken. Ontdek de complexiteit van deze samenwerkingen en krijg tips in hoe je om kunt gaan met deze nieuwe dynamieken.

E. Verdienvermogen in Kringloopglastuinbouw

De glastuinbouw experimenteert flink op het gebied van ondernemen met context en maatschappij: energie, water, biodiversiteit, circulair.

Maar hoe kan een glastuinbouwondernemer deze inspanningen verwaarden in de keten en in de gebiedsaanpak? Wat voor andere samenwerkingen zijn daarvoor nodig en hoe komt dit van de grond?

F. Wat Kunnen we Leren van Community Supported Agriculture?

CSA-netwerken zijn in opkomst. Ze leveren vaak ecologische en sociale diensten en consumenten betalen hier graag voor. Welke lessen kunnen we trekken uit dit soort netwerken als we het hebben over het vergroten van het verdienvermogen van kringlooplandbouw?

Paneldiscussies

Panelleden zullen vanuit diverse perspectieven inzichten delen over verdienvermogen. Het worden interactieve discussies waarbij je vragen kunt stellen en in gesprek kunt gaan met de experts.

Krachtenveld verkenning: De scope van verdienvermogen

De gemiddelde kringloopboer alleen gaat het niet redden om het verdienvermogen voor kringlooplandbouw te vergroten. Zeker niet om het competitief te maken aan gangbare landbouw. De boer kan dan wel kansen zien, het systeem met ook de mogelijkheid bieden om deze kansen daadwerkelijk te verzilveren. Dus hoe kunnen we dat regelen?

We gaan in gesprek met vier vertegenwoordigers van het systeem rondom kringlooplandbouw.
Enkele sprekers zijn al bekend:

 • Marc Oudenhoven
  Gedeputeerde Agrarische Ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant

 • Nahied Rezwani
  Directeur Business, Finance & Law bij InHolland hogeschool
 • Elselien Breman
  Coördinator agro-economie van het ministerie van LNV
 • Lars Eringfeld
  Voorzitter district achterhoek bij FrieslandCampina

Verdienvermogen praktisch krijgen

Hoe doe je dat nu eigenlijk? Ervoor zorgen dat kringloopboeren onder aan de streep zwarte cijfers overhouden. Er zijn nieuwe samenwerkingen nodig en we gebruiken opeens andere instrumenten. Dus hoe kunnen we deze transformatie vormgeven?

We gaan in gesprek met vier vertegenwoordigers die hier middenin staan. 
Enkele sprekers zijn al bekend:

 • Sijas Akkerman 
  Directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland

 • Riek van der Harst 
  Gebiedsregisseur bij Stimuland
 • Joanne Malotaux
  Mede-eigenaar van burgerboerderij de Patrijs
 • Julia Krijnen
  Beleidsspecialist kringlooplandbouw bij ZLTO

Het project Kennis voor verdienvermogen is een samenwerkingsverband tussen zes (groene) hogescholen en kennisinstellingen, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, Mkb-ondernemingen en publieke partijen. Het is medegefinancierd door regieorgaan SIA (NWO) en het ministerie van LNV.

Meer informatie

Ben jij erbij?

Gerelateerde opleidingen en cursussen

 • International Food & Agribusiness

  Diploma
  Bachelor of Business Administration
  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  4 jaar

  Het voeden van meer mensen is één van de enorme uitdagingen waar de wereld voor staat. Wil jij deel uitmaken van de oplossing? Kies dan voor de Engelstalige hbo-opleiding International Food & Agribusiness.

 • Leiderschaps- traject: Naar een regeneratieve landbouw en voedselproductie

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  5 dagen

  Wil jij als leider of manager concreet aan de slag met regeneratieve landbouw binnen jouw bedrijf binnen de agro of food? In deze post-hbo cursus leer je van bedrijven die hier al stappen in hebben gezet en maak je een eigen stappenplan. Ook besteed je in dit traject aandacht aan (persoonlijk) leiderschap en hoe je dit inzet in tijden van transformatie.

 • hand in gras bij boterbloemen

  Cursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw

  Locatie
  Op locatie
  Studieduur
  2 dagen

  In deze cursus werken we praktijkgericht aan de combinatie van de boerenpraktijk en de natuur waarin een goede economische onderbouwing een belangrijk uitgangspunt is.

 • man en vrouw op akker

  Opleiding Ondernemen in de akkerbouw in 2030

  Locatie
  Venlo en Dronten
  Studieduur
  6 maanden

  In de opleiding Ondernemen in de akkerbouw in 2030 zet je samen met collega’s de eerste stappen op weg met nieuw perspectief. Je leert alles om een toekomstbestendig en duurzaam bedrijf te creëren. Deze opleiding is een samenwerking tussen HAS green academy en Aeres Hogeschool.

 • man en vrouw op akker met schop

  Cursus Akkerbouw-adviseur in 2030

  Locatie
  Den Bosch
  Studieduur
  6 dagen

  Ontwikkel als adviseur een mindset naar weerbare planten en teeltsystemen. Doe kennis op over het gebruik van 'groene' gewasbescherming, stikstofmanagement, duurzaam bodembeheer, watermanagement, biodiversiteit en meer en wordt een sparringspartner voor de toekomst.