1. Home
  2. Samenwerken
  3. HAS Zuidwestelijke Delta

HAS green academy in de Zuidwestelijke Delta

HAS green academy is sinds 2014 actief in de regio Zuidwestelijke Delta in West-Brabant. Studenten werken er samen met het werkveld binnen (afstudeer)projecten, minors en stages aan uitdagende vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving. Denk aan eiwittransitie, foodinnovatie, bodembeheer en total use (geen afval). Ook maken studenten kennis met lokale bedrijven via gastlessen en excursies.

Dutch Agrifood Business

HAS green academy wil graag heel Zuid-Nederland bedienen en de Zuidwestelijke Delta is daar een belangrijk onderdeel van. Het doel van de activiteiten die HAS green academy ontplooit in de regio Zuidwestelijke Delta is het op de kaart zetten van de agrofoodsector in de regio, kansen te benutten en partijen aan elkaar te verbinden. We hebben een kantoor in het Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom en een regiocoördinator die zich actief focust op het versterken van de band met deze regio.

Activiteiten

Delta Agrifood Business (DAB)

Het Delta Agrifood Business (DAB) is een open innovatie- en expertisecentrum voor het bedrijfsleven en het onderwijs, gefaciliteerd door de gemeente Bergen op Zoom. Het is een broedplaats waar kennis verzameld en gedeeld over agrofood in de breedste zin van het woord. HAS green academy gebruikt het DAB als uitvalsbasis en tevens kunnen medewerkers en studenten gebruik maken van de faciliteiten aldaar. 

Het DAB zet sterk in op het verbinden van mbo’ers en hbo’ers aan de beroepspraktijk. Dit doet het centrum door plaats te bieden aan jonge professionals die onder (bege)leiding van docenten, lectoren, onderzoekers en experts van bedrijven kunnen werken aan state of the art vraagstukken uit de sector.

Bedrijven en organisaties die zich strategisch aan het DAB verbonden hebben, zijn naast de HAS en de gemeente Bergen op Zoom onder meer Royal Cosun, Lamb Weston, CZAV, Stabican, Algae, Gastronology en Varta. Belangrijk in de ontwikkeling van de agrofoodsector zijn ook regionale netwerken en stichtingen als Proefmei.

Meer informatie over het Delta Agrifood Business (DAB)
Kennisloket Agrofood Zuidwestelijke Delta

In het Delta Agrifood Business (DAB) is een Kennisloket gevestigd. Dit is een samenwerking van HAS green academy, Curio, REWIN en verschillende aangesloten bedrijven. Bedrijven, startups, studenten, medewerkers van onderwijsinstellingen en andere belangstellenden kunnen hier terecht met allerlei vragen gericht op innovatie in de agrofoodsector.

Meer informatie over het Kennisloket
Projecten

Studenten werken er samen met het werkveld binnen (afstudeer)projecten, minors en stages aan de thema's eiwittransitie, foodinnovatie, bodembeheer en total use (geen afval). Voorbeelden van projecten zijn:

  • Gemeente Bergen op Zoom - Toepassing van zout grondwater voor zilte teelten en bestrijding van blauwalg

  • Gemeente Schouwen-Duiveland - Toepassing van natuurlijke akkerranden op Schouwen-Duiveland

  • Farmpack - Inzicht in de waterhuishouding van een foodproducent

  • Budelpack - Behoud van kwaliteit van 3D food bij het opschalen van de productie

Bekijk alle HAS-projecten in de Zuidwestelijke Delta op deze interactieve kaart
Kennisteams

Kennisteams zijn samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van de eerdergenoemde inhoudelijke thema's. De gemeente Bergen op Zoom heeft een faciliterende rol. En aan elke team is een lectoraat van de HAS verbonden. Eveneens zijn er ook teams waarin meerdere kennisinstellingen zitten.

Nieuws

Neem contact op