1. Home
  2. Samenwerken
  3. HAS zuidwestelijke delta

HAS Zuidwestelijke Delta

HAS green academy wil haar positie in de Zuidwestelijke Delta versterken. Deze versterking vindt plaats op het gebied van agro, food en leefomgeving in de regio. Ontwikkeling in de regio staat centraal voor deze 3 sectoren. Om de versterking vorm te geven is in 2014 door HAS green academy een verkenning gestart met het bedrijfsleven en overheden.

Deze verkenning heeft een vervolg gekregen in de 1ste helft van 2015. Nu zijn we volop in gesprek met onze partners om de beweging richting deze regio concreet invulling te geven.