1. Home
  2. Meer HAS
  3. Nieuws
  4. Nieuwe fase Delta Agrifood Business

Delta Agrifood Business: samen bouwen aan ecosysteem in de regio

Het Delta Agrifood Business (DAB) in Bergen op Zoom gaat een nieuwe fase in. Sinds 2019 heeft de gemeente Bergen op Zoom met het bedrijfsleven en kennispartners als HAS green academy hard gewerkt aan de ontwikkeling van het DAB als fysieke broedplaats gericht op plantbased agrofood. Subsidie van de Regio Deal Midden- en West-Brabant bracht versnelling. En dat werpt nu z’n vruchten af.

Dutch Agrifood Business

Publicatiedatum
10-10-2022

Oproep tot actie

“5 jaar geleden riep het bedrijfsleven in de regio Zuidwestelijke Delta op tot actie omdat zij merkten dat werknemers dreigden weg te trekken”, vertellen Peter Berben en Anja Hessels van de gemeente Bergen op Zoom.

Peter is programmamanager van het Delta Agrifood Business, Anja programma-adviseur. “Daarnaast lagen er in de regio kansen op het gebied van eiwittransitie, foodinnovatie, bodembeheer en total use (geen afval).”

Beweging

Ze vervolgen: “Deze thema’s waren toen nog niet zo actueel als nu, maar toen we als gemeente met zowel het werkveld als het onderwijs de handen ineen sloegen, kwam er een mooie beweging op gang. Met veel energie zetten we gezamenlijk in op de ontwikkeling van de agrofoodsector in de Zuidwestelijke Delta. Ook creëerden we een fysieke plek waar elkaar ontmoeten centraal staat en innovaties plaatsvinden. Het is een mooi resultaat waar we enorm trots op zijn.”

Bedrijven en organisaties die zich strategisch aan het DAB verbonden hebben, zijn naast de HAS en de gemeente Bergen op Zoom onder meer Royal Cosun, Lamb Weston, CZAV, Stabican, Algae, Gastronology en Varta. Belangrijk in de ontwikkeling van de agrofoodsector zijn ook regionale netwerken en stichtingen als Proefmei.

Succesvol zijn daarnaast zogenoemde kennisteams: samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven op het gebied van de eerdergenoemde inhoudelijke thema's. De gemeente Bergen op Zoom heeft een faciliterende rol. En aan elke team is een lectoraat van de HAS verbonden. Eveneens zijn er ook teams waarin meerdere kennisinstellingen zitten (denk aan Avans en Curio).

Meer informatie over het Delta Agrifood Business (DAB)

Synergie

“Er liggen ontzettend veel mogelijkheden in deze regio”, vertelt Suzanne Wierckx. Zij is vanuit de HAS regiocoördinator Zuidwestelijke Delta en heeft een centrale rol in het verbinden van studenten en medewerkers aan het werkveld en het aanjagen van projecten.

“Het contact met bedrijven en instellingen gaat bijna als vanzelf. Er is veel synergie tussen de bedrijven en zij willen graag met ons samenwerken. De uitdaging ligt vooral in het bereiken van medewerkers en studenten binnen de HAS en hen enthousiasmeren om in de Zuidwestelijke Delta aan de slag te gaan.”

Studenten werken samen met het werkveld aan allerlei projecten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van zout grondwater voor zilte teelten en de bestrijding van blauwalg. Het aanleggen van natuurlijke akkerranden op Schouwen-Duiveland. Inzicht krijgen in de waterhuishouding van een foodproducent. En ontdekken hoe je bij 3D-foodprinting de kwaliteit behoudt als je de productie opschaalt.

Ecosysteem

Clusterdirecteur Food & Industry Corné Verhees vult aan: “Peter Berben en ook onze oud-collega Godfried Hijl hebben jaren terug echt gepionierd als het gaat om het op de kaart zetten van agrofood in de regio. Zij hebben partijen bij elkaar gebracht. Het DAB is dankzij die partijen een levendige plek geworden waar allerlei partijen samenwerken aan eerdergenoemde thema’s.”

“En daarmee gaat het DAB een nieuwe fase in. We willen deze ontmoetingsplek samen verder laten groeien en daarnaast bouwen aan een volledig ecosysteem op het gebied van agrofood. Wie weet zelfs over de grens heen.”

Meer informatie over de activiteiten van de HAS in de Zuidwestelijke Delta