1. Home
  2. Meer HAS
  3. Topprojecten
  4. Studenten onderzoeken mogelijkheden innovatieve kas op toekomstig innovatiepark Curio

Studenten onderzoeken mogelijkheden innovatieve kas op toekomstig innovatiepark Curio

Studenten Robbin van Arkel, Quincy Brouwer, Koen Schipperen van de opleiding Milieukunde en Naomi Vullers van de opleiding Healthy Living deden de afgelopen 20 weken voor de Challenge Sustainability van HAS Hogeschool een opdracht voor Curio. Deze beroepsopleider doet momenteel een verkennend onderzoek naar het realiseren van een innovatiepark naast de schoolcampus in Bergen op Zoom. De studenten keken samen met leerlingen van Curio naar de invulling ervan met onder meer een innovatieve kas.

De Challenge Sustainablity voor derde- en vierdejaars studenten van HAS Hogeschool is een project waarbij talentontwikkeling gecombineerd wordt met duurzaamheid. Studenten onderzoeken hun talenten en worden vervolgens aan een opdrachtgever gekoppeld die een vraagstuk bij hen neerlegt. De uitwerking van dit vraagstuk moet bijdragen aan duurzame innovatieve ontwikkeling. Curio wil met de aanleg van het innovatiepark een verbindingsplek creëren waar buurtbewoners, leerlingen en bedrijven samenwerken aan innovaties binnen de agrofoodsector. Daarvoor is het nodig in kaart te brengen welke educatieve en duurzame innovaties toegepast kunnen worden in het park.

Basislaag: educatie

“Er zaten twee lagen in het project”, vertellen Robbin, Quincy, Koen en Naomi. “De basislaag richtte zich op educatie en het verkennen van enkele thema’s: leefomgeving, bodem, ecologie, gezondheid en sociale cohesie. Binnen de basislaag was het doel mbo- en hbo-studenten met elkaar te laten samenwerken. De mbo’ers kregen zo de kans te proeven aan hbo-onderwijs en tegelijkertijd bij te dragen aan de ontwikkeling  van het park. En wij stonden voor de uitdaging hen te begeleiden. We hebben onder meer een lesplan ontwikkeld met verschillende workshops waarin we met leerlingen van de opleiding Urban Green Development de thema’s uitdiepten en bekeken hoe deze een plek kunnen krijgen in het innovatiepark.”

Toplaag: innovatie

De toplaag was meer inhoudelijk: de studenten onderzochten de mogelijkheden voor het realiseren van een kleinschalige, innovatieve kas in het innovatiepark waarin de onderdelen water, energie, automatisering en gedragsverandering het uitgangspunt zijn. “Wij deden hiervoor een literatuuronderzoek en schetsten daarna twee scenario’s: een gebaseerd op een traditionele kas en aangevuld met innovatieve teelttechnieken en een gebaseerd op een gesloten kas met ‘indoor farming’, ofwel telen zonder daglicht. Vervolgonderzoek moet aantonen welk van de twee scenario’s het best passend is.”

De studenten schetsten twee scenario’s: een gebaseerd op een traditionele kas en een gebaseerd op een gesloten kas.

Vrijheid

De studenten vertellen dat ze de opdracht behoorlijk uitdagend vonden. “Er lag een ambitie zonder randvoorwaarden en we kregen alle vrijheid om de opdracht zelf in te vullen. In het begin was dat even zoeken, want we hadden heel veel ideeën en die gingen alle kanten op. Uiteindelijk lukte het ons de ideeën te trechteren en het onderzoek concreet invulling te geven. Daar zijn we best trots op. Het begeleiden van de leerlingen van Curio was een mooie ervaring en hun inbreng konden we gebruiken in onze eigen inhoudelijke opdracht. Met het adviesrapport kan Curio nu verder aan de slag. We zijn heel benieuwd naar hoe het innovatiepark er straks uit komt te zien.”

De studenten presenteerden hun advies tijdens een kick-off meeting met stakeholders.

Samenwerking voortzetten

“Voor het programmateam van Curio was het samenwerken met de HAS-studenten een nieuwe en tegelijk zeer positieve ervaring”, vertelt Manfred van de Kreeke, programmamanager Agrofood & Biobased bij Curio. “Dat gold ook voor de studenten van Urban Green Development, die enthousiast waren over de workshops. De aanpak met sprints (uit de methode Scrum, red.) waarbij om de drie weken concrete producten werden opgeleverd was prettig. Tijdens de gezamenlijke sessies sparden we over de onderzoeksresultaten en dat leverde ons nieuwe inzichten en ideeën op om het komende jaar mee aan de slag te gaan bij de verdere planvorming. De studenten presenteerden hun advies tijdens een kick-off meeting met stakeholders en zij reageerden erg positief. We zijn blij dat we de samenwerking met HAS Hogeschool kunnen voortzetten, want begin februari zijn twee studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving in het kader van hun afstuderen gestart met het maken van een landschapsontwerp en inrichtingsplan voor het innovatiepark.”