Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Waar kan Insectlab u mee van dienst zijn?

Experts van Insectlab ondersteunen u op het gebied van insectenkweek en toepassingsmogelijkheden van insecten voor de food-, feed- en farmasector.

In opdracht van u kunnen experts van Insectlab:
  • onderzoek opzetten en uitvoeren;
  • advies uitbrengen;
  • maatwerk trainingen/cursussen ontwikkelen en verzorgen.

Onze kennis spitst zich toe op insectenkweek en toepassingsmogelijkheden van insecten voor de food-, feed- en farmasector.

Voorbeelden van projecten

Insectenkweek op organische afvalstromen

Onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met een afvalverwerker naar de valorisatie van diverse afvalstromen met hulp van zwarte soldatenvlieglarven. Deze larven kunnen in de toekomst dienen als vet- en eiwitbronnen voor onder andere de viskweek- en pluimveesector. Onderzoek hield zich bezig met levenscyclus van de larf, bioconversie en oogstbaarheid van de larven.

Insecten als grondstof voor voedingsmiddelen

Studenten Voedingsmiddelentechnologie hebben binnen onderwijsmodules voor diverse partijen onderzoek gedaan naar de verwerking van insecten in voedingsmiddelen en diervoeders. Afhankelijk van het type vraag en de omvang van de opdracht, kunt u denken aan een literatuuronderzoek, food/nutrition testen, sensorische testen en consumentenonderzoek.

Trendcollege Insectenkweek

Tijdens een interactief trendcollege belichtten onze experts ontwikkelingen, trends en actualiteiten in de insectensector. Ze zijn ingegaan op kansen en mogelijkheden voor ondernemers, de groei van de sector op (inter)nationale schaal en de stand van zaken omtrent wet- en regelgeving. Ook behandelden onze insectendeskundigen kenmerken van potentiële insecten, zoals gedrag en levenscycli, waar u als insectenkweker rekening mee moet houden.

Adviseur

ing. L.S. (Linda) Bonte

Adviseur


E: L.Bonte@has.nl

foto Linda Bonte

Kijkje in het Insectlab

Adviseur Linda Bonte neemt je mee om een kijkje te nemen in ons Insectlab, te vinden op de HAS Hogeschool locatie Den Bosch.

Deel deze pagina