Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Centres of Expertise

HAS Hogeschool participeert in 6 Centres of Expertise (CoE’s). In de Centres of Expertise werken we met de voorlopers uit het bedrijfsleven aan innovatie en ontwikkeling op het werkdomein van dat Centre.

Alle CoE’s zijn opgezet als netwerkorganisatie samen met de 3 andere groene hogescholen (Aeres / CAH Vilentum, Van Hall Larenstein en Hogeschool Inholland) en het bedrijfsleven:

  1. Centre of Expertise Biobased Economy (vanaf 2011, penvoerder Wageningen Universiteit);
  2. Centre of Expertise Greenports (vanaf eind 2013, penvoerder HAS Hogeschool);
  3. Centre of Expertise Food (vanaf eind 2013, penvoerder HAS Hogeschool);
  4. Centre of Expertise Agrodier (vanaf eind 2013, penvoerder Van Hall Larenstein);
  5. Centre of Expertise Open Teelten (per 1 januari 2014, penvoerder CAH Vilentum);
  6. Centre of Expertise Natuur en Leefomgeving (planvorming; start zomer 2015).
Elk CoE heeft samen met het bedrijfsleven gerelateerd aan het domein van het CoE een aantal inhoudelijke thema’s gedefinieerd. Op die thema’s worden projecten uitgevoerd, vaak via praktijkgericht onderzoek, met studenten, medewerkers en het bedrijfsleven. Via de CoE’s werken we aan ‘zwaartepuntvorming’ op een aantal inhoudelijke thema’s én we ontwikkelen daarbij een programmatische aanpak.
Kijk ook voor meer informatie op de website van Groen Kennisnet.