Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Het Nieuwe Telen

Plant bij apparaat

Het project Het Nieuwe Telen (PVG.DZ19.PLANT.001 HNT: Gas erop!) is bedoeld om telers een nieuwe impuls te geven op weg naar Het Nieuwe Telen (HNT) en de mindset op basis van kennis en kunde bij te stellen. Het project is een aanvraag vanuit het HAS-lectoraat Nieuwe Teeltsystemen van Jasper den Besten, mogelijk gemaakt door LNV en Regieorgaan SIA. In dit project hebben de groene Hogescholen nauw samengewerkt binnen het CoE Groen. Het loopt van november 2019 tot maart 2022.

Logo Het Nieuwe Telen

Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode gebaseerd op nieuwe inzichten in kasklimaat gecombineerd met een andere rol van de teler. Waar teeltstrategieën in het verleden met name zijn ingestoken op energiebesparing met een minimum aan technische investeringen, gaat HNT uit van de behoeften van de plant. Een plant in balans is een weerbaarder en beter producerend gewas. Dit vraagt niet alleen minder energie, maar levert ook een betere productkwaliteit met minder bestrijdingsmiddelen.

Adoptie via het onderwijs
Ondanks een groot aanbod aan expertise, technologie en data, heeft HNT de afgelopen 10 jaar nog niet de vlucht genomen die verwacht werd. Dit project is gericht op het versnellen van de adoptie van HNT via het onderwijs. De student en zijn opleiding zijn het uitgangspunt voor de implementatie van HNT in de praktijk. In de opzet van dit project is de koppeling tussen de netwerken van het MBO, HBO en het programma Kas als Energiebron.

Praktijkbedrijven
Er is gekozen voor een aanpak van waarin toepassingen op praktijkbedrijven centraal staan. Onder anderen HAS-studenten studeren af op deze bedrijven, bijgestaan door hun docenten en een onafhankelijk expertteam van adviseurs en onderzoekers afkomstig van Wageningen UR, Letsgrow, Delphy, Proeftuin Zwaagdijk/WorldHortiCenter, HAO/MBO en InHolland Business Research Studies. De opgedane kennis kan breed worden opgenomen in de curricula van de betrokken onderwijsinstellingen, in de cursussen van de Kas als Energiebron en in het aanbod van het CIV Tuinbouw.

Rol van HAS Hogeschool in HNT
Als mede-initiatiefnemer en penvoerder heeft HAS Hogeschool ook een dragende inhoudelijke rol in het project. Vanuit het 'stappenplan transitie' worden diverse activiteiten georganiseerd ter bevordering van kennis- en curriculumontwikkeling, bij docenten, docent-onderzoekers en lectoren en bij studenten via stages en onderwijsprojecten. Tevens lopen er een drietal afstudeerprojecten, gericht op het toepassen van de kennis bij praktijkbedrijven. Tenslotte is de HAS betrokken bij de opzet en uitrol van de communicatiestrategie en de kenniscirculatie in learning communities.

Consortium
De consortiumpartners van HNT: Gas erop! zijn de 4 groene hogescholen: HAS Hogeschool, Hogeschool InHolland, Aeres Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein, het CIV-Tuinbouw, kennisinstellingen Wageningen UR en Delphy, Kas als Energiebron, Letsgrow.com, Proeftuin Zwaagdijk/WolrdHortiCenter, brancheorganisaties, toeleveranciers en glastuinbouwbedrijven.

Logo's projectpartners Het Nieuwe Telen

Meld je aan voor het eind event op 2 juni 2022

Lector

Jasper den Besten

Lector Nieuwe Teeltsystemen


E: J.dBesten@has.nl

T: +3188 8903824

Lector Jasper den Besten

Meer weten?

  • Nieuwe energie voor Het Nieuwe Telen

    Jasper den Besten, lector Nieuwe Teeltsystemen, vertelt je in deze rondleiding de ins en outs over het project 'Het Nieuwe Telen'. Het Nieuwe Telen (HNT) is een teeltmethode gebaseerd op nieuwe inzichten in kasklimaat gecombineerd met een andere rol van de tuinder.

    Lees meer

  • Lectoraat Nieuwe Teeltsystemen

    Het lectoraat Nieuwe Teeltsystemen met lector Ir. Jasper den Besten richtte zich op de toepassing van innovaties in de hightech glastuinbouw en in gesloten systemen zoals vertical farming. Het lectoraat werkte nauw samen met de praktijk aan ontwikkelingstrajecten en bij de validering van systemen. Het lectoraat is afgerond per 1 januari 2022.

    Lees meer

Deel deze pagina