Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Ontwikkelingen in project GROW!

Kas met rijen teelt

Compact, robuust en goedkoop

De binnen GROW! ontwikkelde sensoren zijn compact, robuust en bij voorkeur goedkoop. Daarnaast gebruiken ze weinig vermogen om geïntegreerd te kunnen worden. Steeds wordt gekeken naar oplossingen die zowel financieel als praktisch inpasbaar zijn voor de meeste telers. Ook wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek wordt Vlaamse en Nederlandse kennis gebundeld.


Air-flow box

Temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren kunnen niet zomaar in een kas worden opgehangen, ze moeten worden beschermd tegen o.a. chemische bespuiting en water. Ook de batterij die de sensor gebruikt moet hiertegen worden beschermd. Daarom is in project GROW! de airflow-box ontwikkeld, een speciale behuizing die sensoren en batterij beschermt tegen invloeden van buiten en deze bovendien koel houdt als de zon erop schijnt.


Zonnepanelen

Deze batterijen van de Air-flow boxes gaan meestal slechts zes tot negen weken mee. Onderzoekers in project GROW! doen een stroomverbruikanalyse voor elk bericht dat door de sensoren naar de gateway wordt verzonden via een LoRaWAN draadloos netwerk. Nu onderzoeken ze de mogelijkheid om energie op te wekken uit omgevingsbronnen, bijvoorbeeld met zonnepanelen.


Energiebehoefte

Uit onderzoek blijkt dat in de kas gewonnen zonne-energie een hele kas van stroom kan voorzien en geen nadelig effect heeft op de groei van de planten [https://www.igrow.news/renewable-energy-smart-greenhouses-generate-solar.... Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om energie op te wekken uit zonnepanelen die aan de Air-flow boxes zijn bevestigd. De gegevens van lichtsensoren die in de kas zijn geïnstalleerd, laten zien dat ze gemiddelde lichtintensiteit voldoende vermogen geeft om de batterij op te laden. Dus wordt onderzocht wat het benodigde dagelijkse vermogen is voor het verzenden van gegevens, op basis waarvan de energie behoefte kan worden vastgesteld.

Testen met protoypes in kassen

In 2019 zijn in het Vlaamse Hoogstraten en bij HAS Hogeschool in Den Bosch (Nederland) kassen ingericht als proeftuinen met prototypes van draadloze sensornetwerken. Ook is in een gesloten klimaatkamer (BrightBox Venlo) een soortgelijke proefopzet gemaakt met de GROW! sensoren en het netwerk. Aan de hand  van deze praktijktesten worden de sensoren getest en wordt de kwaliteit en de bruikbaarheid van de data gemonitord.


Fysiologie, pathologie en stress

Naast metingen van omgevingsfactoren zoals water, CO2 en relatieve luchtvochtigheid worden in project GROW! ook de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de plant onder de loep genomen. Zo worden er sensoren ontwikkeld die de (real time) opname van voedingsstoffen monitoren en wordt gekeken wat de invloed van het microklimaat is op de verspreiding van ziekten. Deze data worden gekoppeld aan de omgevingsdata, waarop ze worden geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen. Door een slimme weergave van de relevante stuurdata (dashboards, apps) stellen deze de teler in staat om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.

Overzicht van meerder grefieke en data

Deel deze pagina