Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

GROW!: Hightech sensortechnologie in kassen biedt grote kansen voor glastuinbouwsector

Kas met rijen teelt

In project GROW! werkten kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren. Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren en plantmodellen kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden. Project GROW is in december 2020 afgerond.

In project GROW! werden onder andere klimaat, licht en ion-selectieve sensoren ingezet, die specifiek geschikt zijn voor de glastuinbouw. De ion-selectieve sensoren leveren metingen van pH, geleidbaarheid en specifieke voedingsstoffen in water op. Hiermee kan gemeten worden welke voedingsstoffen worden opgenomen door de plant. Daarnaast worden klimaatsensoren ingezet en geoptimaliseerd voor metingen van onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en CO2.

Logo's

Rol van HAS Hogeschool in GROW!

In project GROW! was HAS Hogeschool betrokken bij het testen van de sensoren, datasystemen en modellen aan de hand van praktijktesten en validatieproeven. Dat gebeurde enerzijds vanuit proefopstellingen in de HAS kas (tomaat) en in BrightBox Venlo (sla) en anderzijds in de praktijk bij enkele telers uit ons netwerk. Bij deze testen waren naast docenten, ook studenten betrokken, die het onderzoek opzetten, uitvoeren en de data analyseren in het kader van hun afstudeerproject. De validatietesten die de HAS opleverde, leverden een essentiële bijdrage aan de vraag in hoeverre de nieuwe technologieën al implementeerbaar zijn op prakijklocaties.

Deel deze pagina