Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Entomospeed

Meelwormen en larven van de zwarte soldatenvlieg vormen een veelbelovende bron van proteïnen in het dieet van respectievelijk mens en dier.

Er is echter nood aan bijkomende kennis over de efficiëntie, de opschaling en de automatisatie van de kweek van deze insecten. In dit project wordt, zowel op laboschaal als op pilootschaal, de benodigde kennis gegenereerd en overgedragen aan geïnteresseerde bedrijven. Er wordt daarbij ook nagegaan of laagwaardige plantaardige reststromen geschikt zijn als voeder bij de productie van beide insectensoorten en of het gebruik van deze reststromen een invloed heeft op de nutritionele waarde van de insecten.

Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de valorisatie van insecten en insectenproducten. Door uitvoering van een marktonderzoek en het samenbrengen van kennisinstellingen, insectenkwekers en insectverwerkende bedrijven wordt een beter zicht gekregen over potentiële valorisatiemogelijkheden.

Bedrijven of organisaties met een interesse in eetbare insecten kunnen via insectinfo.nl contact opnemen om deel uit te maken van Entomospeed.

Vlag van de Europese Unie
Entomospeed wordt gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.
Dit project loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2019.

Partners van Entomospeed

Logo partners Entomospeed

Deel deze pagina