Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Projectopzet

Foto Raam met Logo Datalab

Het project DataLab AgriFood bestaat uit drie werkpakketten:

WP 1 Doorlopende leerlijnen in de cross-over agrifood & ICT

Werkpakket 1 is gericht op het opleiden van toekomstig talent op de cross-over tussen agrifood en ICT.

Op dit moment worden dataspecialisten op verschillende niveaus en in verschillende opleidingen opgeleid. Doorgaans vindt opleiding plaats binnen één aspect van de data science, zoals data processing, data engineering of data analytics. Tussen de verschillende niveaus (van MBO tot WO) kan nog veel verbeterd worden, zowel op inhoudelijk als kwalitatief vlak. Ook ontbreekt vaak de vertaalslag naar de bedrijfseconomische informatie.

Kennis van het reilen en zeilen binnen een sector is doorgaans geen onderdeel van een ict- of dataopleiding. In de agrifoodsector is domeinkennis echter noodzakelijk om data science effectief in te zetten. Ook kennis over de inrichting van de sector is van belang. Zo kent de agrifoodsector veel MKB-ondernemers, die over beperkte capaciteit en middelen beschikken om dataspecialisten in dienst te nemen. Zij hebben behoefte aan dataconsultants die de cross over kunnen maken tussen de ‘FARM-zijde’ en de ‘IT-zijde’ van de vraagstukken

De ontwikkeling van een integrale doorlopende leerlijn is daarom van grote meerwaarde. Hierin organiseren de onderwijsinstellingen gezamenlijk activiteiten met het werkveld (zowel ict, data als agrifood), waardoor de inhoud interessant wordt voor alle studenten.

WP 2 Experimenteren en educatie door en voor bedrijven

In lijn met de praktijkgerichte opzet van de doorlopende leerlijn is werkpakket 2 gericht op de ontwikkeling van casuïstiek voor en met het bedrijfsleven.

Dataficatie maakt in razend tempo haar intrede in de agrifoodsector. De juiste mensen moeten nu al worden opgeleid, terwijl de vraagarticulatie bij bedrijven nog volop in ontwikkeling is. Het is daarom ook niet te voorspellen aan welk type functieprofielen er over tien jaar behoefte is. Wel is zeker dát er ict- en dataspecialisten nodig zijn. Om een toekomstbestendig programma te ontwikkelen, is gekozen voor adaptief onderwijs. Onderdeel hiervan vormt experimenteerruimte met bedrijven. In dit werkpakket wordt nauw samengewerkt tussen onderwijsinstellingen en het werkveld. Bedrijven brengen eigen (actuele) casuïstiek in, waar studenten, lectoren en docenten en andere bedrijven mee aan de slag gaan. Op die manier wordt niet alleen de huidige en toekomstige kennisbehoefte in kaart gebracht, maar ook voorgesorteerd op mogelijke functieprofielen.

WP 3 Netwerk DataLab Agrifood

Werkpakket 3 richt zich op de ontwikkeling van een tastbare kennis ‘hotspot’: het fysieke DataLab AgriFood.

Via dit worden de activiteiten van werkpakketten 1 en 2 in fysieke zin met elkaar verbonden. Het opleiden van talent met innovatieve leerconcepten en het experimenteren met casuïstiek vanuit het bedrijfsleven vraagt om een fysieke leer- en experimenteeromgeving. Het wordt een herkenbare plek waar bedrijven, studenten en onderwijsaanbieders met elkaar werken in real-life praktijksituaties, wat leidt tot meer marktpotentieel, aantrekkingskracht en geloofwaardigheid.

Programmamanager DataLab AgriFood

Paul van Zoggel

Programmamanager DataLab AgriFood


E: p.j.j.v.zoggel@tue.nl

Deel deze pagina