Ga naar het hoofdmenu Ga naar de inhoud

Meten van welzijn van koeien op basis van gezichtsuitdrukkingen

  1. HAS Onderzoek
  2. HAS in onderzoeksprogrammas
  3. DataLab AgriFood
  4. Deelprojecten
  5. Meten van welzijn van koeien op basis van gezichtsuitdrukkingen

In opdracht van WBVR (Wageningen Bioveterinairy Research) zijn studenten van HAS Hogeschool als Avans Hogeschool aan de slag gegaan met een project waarin ze het welzijn van koeien meetbaar willen laten maken op basis van gezichtsuitdrukkingen.

In eerste instantie hebben de HAS studenten in een afstudeeropdracht een scoremethodiek ontwikkeld op basis van een literatuuronderzoek. In deze scoremethodiek worden onder andere kernmerken van oren, ogen, neus en mond meegenomen. Ook wordt er gekeken naar wonden.

Op onderstaande afbeelding is goed te zien dat je al veel kunt aflezen over hoe een koe zich voelt, door alleen maar naar de stand van de oren te kijken.

Bron: Scoring of ear posture. The photos are retrieved from Oliveira & Keeling (2018), Lambert & Carder (2019), Gleerup, Andersen, Munksgaard, & Forkman (2015), Battini, Agostini, & Mattiello (2019) and Kerr (n.d.).

Methodiek valideren

Nadat de studenten de scoremethodiek ontwikkeld hadden is deze door hen gevalideerd op een set foto’s van koeienkoppen variërend van ziek tot gezond. De foto's werden beschikbaar gesteld door WBVR.

Scoresysteem automatiseren

Vervolgens is in de Minor Datascience in Agrifood een groep studenten van zowel Avans als HAS Hogeschool aan de slag gegaan het scoresysteem met beeldherkenning te automatiseren. De eerste groep studenten had al veel foto’s handmatig gescoord, maar voor de beeldherkenning waren nog meer foto’s nodig.

Tijdens de minor zijn de studenten dus doorgegaan met het handmatig scoren van de foto’s. Vervolgens is in Datalab Agrifood met Azure Custom Vision een geautomatiseerd systeem ontwikkeld. Dit is eerst getraind om de verschillende onderdelen van het koeiengezicht correct te herkennen. Een uitdaging hierbij is bijvoorbeeld om het systeem een correct onderscheid te laten maken tussen een linker en rechter oor.

Nadat de onderdelen van het koeiengezicht door het systeem correct herkend konden worden, is het systeem getraind om de verschillende kenmerken van ziekte te herkennen. Ook hier werden weer scores aan toegekend.

Website

Het uiteindelijke resultaat van het project is een website waarop je een foto van een koeienkop kunt uploaden en hier vervolgens een ziektescore voor terugkrijgt.

Bibliography

Oliveira, D. d., & Keeling, L. (2018). Routine activiteis and emotion in the life of dairy cows: Integrating body language into an affective state framework. PLoS One, 1-16

Lambert, H., & Carder, G. (2019). Positive and negative emotions in dairy cows: Can ear postures be used as a measure? Behavioural Processes, 172-180.

Gleerup, K. B., Andersen, P. H., Munksgaard, L., & Forkman, B. (2015). Pain evaluation in dairy cattle. Applied Animal Behaviour Science, 25-32.

Battini, M., Agostini, A., & Mattiello, S. (2019). Understanding Cows’ Emotions on Farm: Are Eye White and Ear Posture Reliable Indicators? Animals, 477-488.

Kerr, S. (n.d.). Pneumonia – in the Summer?! Retrieved May 14, 2020, from Whatcom Ag Monthly Bringing Scientific Information to the farming community: https://extension.wsu.edu/wam/pneumonia-in-the-summer/


Het project is uitgevoerd in opdracht van:

Deel deze pagina