1. Home
 2. Samenwerken

Samenwerken

HAS green academy hecht veel waarde aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Wij zijn een hbo-instelling met een marktgerichte oriëntatie. Een goede aansluiting bij het werkveld staat bij ons voorop. Om die reden werken wij graag met jou samen.

Je staat voor een uitdaging

Je hebt een vraag en weet niet waar je hiermee terecht kunt? Je staat voor een uitdaging, maar weet niet precies hoe die aan te gaan?

Wellicht herken jij deze vragen

 • Ik wil innoveren, maar ik weet niet precies hoe;
 • Ik weet wel hoe te innoveren maar ik heb er de tijd en menskracht niet voor;
 • Er gaat steeds iets mis in het productieproces en ik kom er maar niet achter waar het
  aan ligt;
 • Ik zou graag mijn exportmogelijkheden in kaart willen brengen, maar hoe begin ik;
 • Ik heb uitbreidingsplannen en wil dat graag eerst goed doorgerekend hebben voordat
  ik financiering ga zoeken;
 • Er wordt van mij gevraagd om duurzaam te produceren maar er is zoveel onduidelijk op dat thema. Hoe krijg ik daar meer inzicht in;
 • Ik kan moeilijk aan hoger opgeleid personeel komen;
 • Mijn bedrijf heeft niet het gewenste imago op de arbeidsmarkt


Dit soort uitdagingen en vraagstukken gaan onze studenten en docent-adviseurs graag met jou aan. Met onze expertise en enthousiasme zorgen wij voor een passend eindresultaat.

Samenwerkingsmogelijkheden

Stageopdrachten

De stage is een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van HAS green academy. Studenten zoeken zélf actief naar een stageplaats. Ze hebben een thuisbasis op het stagebedrijf en komen daar in aanraking met alle facetten van het bedrijf. Gelijktijdig voeren zij een opdracht uit.

De begeleiding van de student wordt verzorgd vanuit het stagebedrijf. HAS green academy draagt daarbij geen verantwoordelijkheid voor het geleverde resultaat. Ook studenten uit het buitenland doen in Nederland hun werkervaring op.

WIL JE MEER WETEN OVER STAGES?

Klik dan voor meer informatie op de opleidingsnaam voor de betreffende brochure:

Opleiding

Contactpersonen

Bedrijfskunde en agribusiness (DB+V)
Bedrijfskunde en foodbusiness (DB+V)
Hippische Bedrijfskunde en Pet Business (V)

Den Bosch: Ge-anneke Hof-de Vries
Venlo: Marjolein de Bruin
Veehouderij Annemarie Kerkhof
Food Innovation (DB+V)

Healthy Living (V)
Den Bosch: Karin van den Brandt
Venlo: Janet Lebbink
Venlo: Kelly Hendriks
Applied Geo-Information Science Mark Terlien
Horticulture & Business Management Arianne Kreggemeijer
International Food & Agribusiness Neeltje Bekkers
Management van de Leefomgeving Tanycha Roos
Milieukunde Pauline Spitters
Toegepaste Biologie (DB+V) Den Bosch: Suzanne Schut-Ghysen
Venlo: Giel Krutzer
Tuinbouw en Akkerbouw Arianne Kreggemeijer
Food Technology Food Technology

 

Stageopdracht aanbieden

Heb je een stageopdracht beschikbaar? Biedt deze dan aan via ons formulier. 

Stage aanbieden
Afstudeeropdrachten

In het 4e jaar voeren studenten van HAS green academy in het kader van hun afstuderen een project uit in het bedrijfsleven (de zogenaamde beroepsopdracht). Dit gebeurt onder professionele begeleiding van HAS green academy.

HAS green academy hanteert bij beroepsopdrachten een heldere filosofie: studenten dienen in een resultaatgerichte omgeving te laten zien dat zij hun diploma waard zijn.

De projectaanpak, doelstellingen en resultaten worden in een contract tussen HAS green academy en de opdrachtgever vastgelegd. Dankzij deze formule profiteert de opdrachtgever van multidisciplinaire deskundigheid, een brede know-how en enthousiaste jonge professionals.

Bekijk de HAS Expo 2024 om voorbeelden te zien van deze projecten.

 

OPDRACHTGEVER

Als opdrachtgever investeer je in een projectresultaat en de daarvoor benodigde expertise en tijd van één of meer adviseurs. De onderwijskundige begeleiding blijft een verantwoordelijkheid van HAS green academy en wordt gefinancierd uit de onderwijsmiddelen. Het projectteam werkt als externe consultants voor de opdrachtgever. De standplaats is afhankelijk van het type werkzaamheden en kan dus op het bedrijf zijn, bij HAS green academy of op een andere locatie.

 

OPZET TEAMS

Een beroepsopdracht wordt uitgevoerd door een team van doorgaans twee studenten, waarbij elke student zijn of haar expertise, belangstelling en ervaring meebrengt. Multidisciplinaire teams komen steeds vaker voor: studenten uit verschillende opleidingen maken dan deel uit van het team, bijvoorbeeld voedingsmiddelentechnologie & fooddesign, milieutechnologie & bedrijfskunde, veehouderij & vleestechnologie.

 

VOORDELEN

Wat zijn de voordelen voor jouw bedrijf?

 • enthousiaste professionals, aan het begin van hun professionele carrière
 • fulltime beschikbaarheid gedurende een periode van 5 maanden
 • professionele begeleiding en advies door adviseur van HAS green academy
 • resultaatgarantie


STARTMOMENT BEROEPSOPDRACHT

De meeste beroepsopdracht hebben als startmoment begin februari, maar ook op andere momenten van het jaar beginnen studenten met hun beroepsopdracht.

WIL JE MEER WETEN OVER BEDRIJFSOPDRACHTEN?

Neem contact op met een van de contactpersonen;

Agri & Business
Anouk van Rossum; a.rossum@has.nl - 06 28976810

Food & Industry
Koen Nouws Keij; k.nouws@has.nl - 06 28 04 56 29

Leefomgeving & Natuur
Rob van Roosmalen; r.vanroosmalen@has.nl - 06 14 95 63 09

Venlo (Agro, Food & Leefomgeving)
Agnes Vries; a.vries@has.nl - 06 22 14 97 98

Samenwerking met voortgezet onderwijs

Om decanen, maar ook vakdocenten, te ondersteunen biedt HAS green academy verschillende mogelijkheden.

Voor decanen en vakdocenten hebben wij de volgende mogelijkheden:

 • Informatiepakket aanvragen
 • Voorlichting bij u op school
 • Bezoek aan HAS green academy
 • Gratis lespakket Aardrijkskunde
 • Gratis lespakket Scheikunde
 • Gastles
Samenwerken in het onderwijs
Onderzoek

HAS green academy is hét expertisecentrum voor agro, food en leefomgeving in Den Bosch en Venlo. We zetten onze kennis en ervaring actief in voor onderwijs, onderzoek, advies en productontwikkeling.

Voor organisaties, bedrijven en overheden zijn we een partner in het verkennen, verbinden en toepassen van ‘groene’ kennis en kunde en we werken daarbij nauw samen met andere kennispartners binnen het Centre of Expertise Groen. We bouwen hiermee een brug tussen kennisontwikkeling, het bedrijfsleven en de maatschappij.

Wil je met ons werken aan betekenisvol praktijkonderzoek gericht op een toekomstbestendige land- en tuinbouw​ en duurzaam geproduceerd voedsel, gezonde voedselproducten, voedselomgeving en voedselkeuzegedrag of een klimaatrobuuste en biodiverse leefomgeving? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over ons praktijkonderzoek of neem contact op ->
HAS International Projects (HIP)

HAS green academy is ook buiten onze landsgrenzen actief. Wil jij met ons samenwerken op internationaal gebied? Neem dan contact op met HAS International Projects (HIP), het centraal coördinatiepunt voor internationale projecten.

HIP richt zich op het uitbouwen van ons internationale projectenportfolio. Dit biedt docenten de kans om ervaring op te doen in het buitenland en creëert het mogelijkheden voor studenten als het gaat om stage en studie. Daarnaast geeft internationale samenwerking de ontwikkeling van kennis en expertise een boost en samenwerken met het werkveld is hierbij erg belangrijk. We richten ons op Westerse regio’s, opkomende economieën en ontwikkelingslanden.

Bekijk ons internationale projectenportfolio of neem contact op
HAS Bedrijvenmarkt voor studenten

Wij vinden het belangrijk om werkgever en student met elkaar in contact te brengen in de sector agro, food en leefomgeving en zo een beeld te vormen van de mogelijkheden voor stages of afstudeeropdrachten en hun toekomstige arbeidsperspectieven. Dit doen wij in de vorm van een markt/ beurs. De bedrijvenmarkt is een samenwerking tussen HAS green academy en studentenvereniging k.s.v. Gremio Unio. 

HAS bedrijvenmarkt

#Bedrijfsverhalen

Meer weten?

Wil je kennismaken met HAS green academy voor inspiratie voor een project of vraagstuk? Bekijk onze netwerk events