1. Home
 2. Onderzoek
 3. Projecten
 4. Collegereeks What about Soil?

Collegereeks What about Soil

In de collegereeks ‘What About Soil?’delen experts en gebruikers hun kennis en ervaring op het gebied van bodem in de breedste zin van het woord. De collegereeks bestaat sinds 2016 en er wordt 4x per jaar een college gehouden, georganiseerd door het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem.

Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Deze collegereeks is onderdeel van het lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem. 

De colleges zijn opgenomen vanaf 2020. 

Colleges

Gezonde bodem, gezonde planten, gezonde mensen - College 18

In deze ‘What about Soil’ leggen we de focus op een gezonde bodem. Een gezonde bodem kenmerkt zich ook door de afwezigheid van verontreinigingen. Onze akkers worden flink bemest met zowel kunstmest als dierlijke mest en het is de vraag in welke mate er nog resten van b.v. antibiotica aanwezig zijn in de bodem. Ook resistente bacteriën en pathogenen zijn bepalend voor een gezonde bodem.

Bekijk hier het webinar terug met Herman Peppelenbos (lector Groene Gezondheid - HAS Hogeschool) en Jeroen Oosterwegel (senior adviseur - Geofoxx).

Sprekers

 • Over Herman Peppelenbos
  Herman Peppelenbos werkt sinds december 2013 als lector Groene Gezondheid bij HAS Hogeschool. Hij studeerde biologie aan de Wageningen University. Herman is in 1996 gepromoveerd op het modelleren van respiratie om de bewaring en het verpakken van groente en fruit te verbeteren. Hij werkte 26 jaar bij Wageningen UR als onderzoeker, manager en programmaleider. Zijn lectoraat ‘Groene Gezondheid’ richt zich op het vergroten van de bijdrage van de tuinbouwsector aan het terugdringen van de zorgkosten. Het gaat om daarbij zowel om meer grip op de voedingswaarde van tuinbouwgewassen als het stimuleren van de consumptie van groente en fruit, zowel vers als bewerkt. Door bij te dragen aan gezonde eetpatronen wil dit lectoraat zorgen voor impact op onze gezondheid en vitaliteit.

 • Over Jeroen Oosterwegel
  Jeroen Oosterwegel werkt als senior adviseur bij Geofoxx. In de jaren ’80 studeerde hij fysische geografie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sindsdien heeft hij veel trajecten en projecten begeleid op het gebied van bodembelasting en –kwaliteit. Tegenwoordig ondersteunt hij bedrijven en overheden aangaande de rol en bijdrage van de bodem bij maatschappelijke ontwikkelingen (circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie). Daarbij werkt hij samen met universiteiten, kennisinstituten, collega's en vooral klanten. Op dit moment spelen o.a. de volgende onderwerpen: antibiotica, resistent bacteriologisch materiaal en ziekteverwekkers in de bodem; Erosie van asbestdaken in relatie met de volksgezondheid; Geothermisch hergebruik van aanwezige infrastructuur uit de olie- en gaswinning.
Levende bodem - College 17

In deze ‘What about Soil’ leggen we de focus op de urgentie van een levende bodem voor het verkrijgen van betere bodemkwaliteit.

In een 1 uur durend webinar geeft:

 • Ad van Haperen een overzicht van lopende onderzoekprogramma’s van de WUR, waarin onder andere de zoektocht naar parameters voor het vaststellen van bodemkwaliteit.
 • Cees Oele zal de ervaringen delen van resultaten van Levende Bodem en andere soortgelijke projecten op verschillende grondsoorten in Nederland.
 • Judith van de Mortel geeft toelichting over de rol van HAS Hogeschool in deze projecten.

 

Bekijk hier de Webinar What about Soil College 17 over de 'Levende bodem' terug.

Sprekers

Ad van Haperen is onderzoeker akkerbouw bij WUR Open Teelten op proefbedrijf Vredepeel en Wijnandsrade. Ad heeft als teeltadviseur, beleidsmedewerker en teeltmanager jarenlange ervaring in de teelt. Kennisverspreiding is een van de taken die hij als praktijk onderzoeker heeft.

Ceel Oele is projectleider bij Delphy en expert op het gebied van Bodem en Biobased productie.

Judith van de Mortel is Lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem op HAS Hogeschool. Dit lectoraat richt zich op de interactie tussen plant en bodem, waarbij de focus vooral ligt op de interactie tussen de bodembiologie en de plant en het gebruiken van deze interactie om de bodem vitaler en duurzamer te maken. Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Daarnaast draagt een vitale en vruchtbare bodem ook bij in de strijd tegen het broeikaseffect en de uitdaging om de groeiende wereldbevolking van voldoende en gezond voedsel te blijven voorzien, met behoud van het milieu en balans in ecosystemen.

Weerbare planten telen is het nieuwe normaal - College 16

In deze webinar 'Weerbare planten telen is het nieuwe normaal' van de collegereeks ‘What about Soil’ leggen we de focus op de urgentie van een gezonde bodem voor het verkrijgen van een gezond gewas. In een 1 uur durend webinar deelt Pius Floris, directeur/adviseur bij Plant Health Cure (PHC), ruim 35 jaar ervaring met het wereldwijd verbeteren van de bodemkwaliteit. Hij laat zien dat in de ‘gangbare’ manier van bodembewerking nog een wereld te winnen is.

Bekijk hier de Webinar What about Soil College 16 over Weerbare planten telen is het nieuwe normaal terug met Pius Floris is directeur en adviseur bij Plant Health Cure (PHC).

Spreker Pius Floris

Pius Floris is directeur en adviseur bij Plant Health Cure (PHC). Jaarlijks verzorgt Pius wereldwijd zo’n 80 lezingen en workshops over bodembiologie en bodemchemie. In 2020 zijn dit door COVID-19 geen reizen geweest, maar interactieve webinars. Pius Floris is tevens lid van belangenvereniging Artemis. Vanuit beide functies heeft hij zitting in de Nederlandse EU commissie die nieuwe wetgeving maakt voor biostimulanten, bodemverbeteraars en plantversterkers. Deze wetgeving moet in 2022 effectief worden.
Problemen met plantengroei zijn veelal terug te leiden naar de kwaliteit van de bodem. De bodemkwaliteit wordt bepaald door fysische, biologische en chemische eigenschappen. Met 35 jaar wereldwijde bodemervaring neemt Pius Floris de aanwezigen mee in deze 3 afzonderlijke eigenschappen, ondersteund met foto’s en film. Pius Floris stelt: als het gaat om bodembewerking is er nog een wereld te winnen.

Gezonde plant op een gezonde bodeum

Lectoraat Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem

Interesse over het lectoraat en op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van gezonde planten op een vitale en duurzame bodem?

Bezoek het lectoraat